Du er her

Nr. 7 2011 - Den fenomenale kroppen

Fagartikkel
Publisert
5. juli 2011
Psykologer i media
Publisert
5. juli 2011
Psykologer i media
Publisert
5. juli 2011
Psykologer i media
Publisert
5. juli 2011
Psykologer i media
Publisert
5. juli 2011
Psykologer i media
Publisert
5. juli 2011
Psykologer i media
Publisert
5. juli 2011
Psykologer i media
Publisert
5. juli 2011
Psykologer i media
Publisert
5. juli 2011
Doktorgrad
Publisert
5. juli 2011
Doktorgrad
Publisert
5. juli 2011
Forskningsnotiser
Publisert
5. juli 2011

Babyar som blir amma, har klart mindre risiko for å få åtferdsproblem når dei er fem år, enn dei som får morsmjølkerstatning.

Forskningsnotiser
Publisert
5. juli 2011

Andelen arbeidsaktive med en schizofren lidelse endres lite i tiden fra første episode med psykose til to år frem i tid.

Forskningsnotiser
Publisert
5. juli 2011
Bokanmeldelse
Publisert
5. juli 2011

Fører evidensbasert praksis til at klinisk kunnskap og klinisk skjønn går tapt? Det er et hovedspørsmål i denne boka, som fortjener debatt, skriver Willy-Tore Mørch.

Bokanmeldelse
Publisert
5. juli 2011
Bokanmeldelse
Publisert
5. juli 2011
Debatt
Publisert
5. juli 2011

Som utvekslingsstudent ved University of Western Cape, Cape Town, klarte jeg ikke å svare for meg da foreleseren spurte hvem Viktor Emil Frankl var. Klarer Psykologisk institutt å svare for seg hvis jeg spør hvorfor Frankls bidrag og menneskets åndelige dimensjon neglisjeres på profesjonsprogrammet?

Debatt
Publisert
5. juli 2011

Debatten om hvilken rolle Psykologforeningen bør ha som profesjonsforening handler ikke om samfunnsengasjement versus snevert fokus på eget laug, slik president Hofgaard prøver å fremstille det.

Debatt
Publisert
5. juli 2011

Overgangen til opptak direkte fra videregående ved psykologstudiene i Trondheim og Oslo har også konsekvenser for de andre studiestedene. Sannsynligvis vil studenter med gode karakterer fra ulike introduksjonsstudier i større grad søke seg til Bergen og Tromsø, ettersom UiO og NTNU nå ikke lenger er et alternativ.

Debatt
Publisert
5. juli 2011

I forbindelse med den pågående debatten rundt hjerneforskningens kliniske nytteverdi kan det ha nytte å trekke fram noen argumenter basert på klinisk erfaring og hjerneforskning fra psykosefeltet.

Debatt
Publisert
5. juli 2011
Leserne spør
Publisert
5. juli 2011
Leserne spør
Publisert
5. juli 2011
Vel å merke
Publisert
5. juli 2011

Lisbeth Brudal fikk 9. juni overrakt Kongens fortjenstmedalje i gull. Medaljen gis for fortjenester av ekstraordinær nasjonal og samfunnsmessig betydning.

Vel å merke
Publisert
5. juli 2011
Vel å merke
Publisert
5. juli 2011

En forskergruppe ved Psykologisk fakultet i Bergen går nye veier for å hjelpe sinnslidende pasienter.

Vel å merke
Publisert
5. juli 2011
Oversiktsartikkel
Publisert
5. juli 2011

Dijksterhuis og Nordgrens teori om ubevisst tenkning er et kontroversielt bidrag til feltet sosial kognisjon. Teorien kan ha relevans for psykologer innenfor anvendte områder.

Anti-Descartes. Den britiske skulptøren og billedkunstneren Antony Gormleys radikale kroppskunst.
Publisert
5. juli 2011

Antony Gormley er en av vår tids absolutt mest betydningsfulle, utfordrende og suksessfulle kunstnere. Siden 1980 er skulpturene i hovedsak laget med utgangspunkt i hans egen kropp. Slik materialiserer han kreative ideer om å fornye det kunstneriske uttrykket, om ytre og indre rom, om kropp og sinn, og møter med andre og seg selv.

Teoretisk artikkel
Publisert
5. juli 2011

Narrativ eksponeringsterapi er en individuell korttidsbehandling for mennesker utsatt for komplekse og vedvarende traumatiske opplevelser og stressbelastninger. Metoden kan være et viktig supplement i behandlingen av blant andre ofre for tortur og politisk vold.

Fra praksis
Publisert
5. juli 2011

Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet. Gjennom brukeransatte og bruker spør bruker-metoden ønsker vi at pasienten sikres en aktiv medvirkning i utformingen av tilbudet vi gir.

Norsk spelefilm om suicidale unge
Publisert
5. juli 2011

Victoria og Cecilie inngår ei dødspakt etter å ha møtt kvarandre på nettet. Ungjentene blir einige om å reisa til ei hytte i skjergarden og filma alt dei gjer. Opphaldet skal kulminera i fullbyrdinga av pakta. Filmen skal vera deira testamente.

Novelle
Publisert
5. juli 2011
Norske psykologer møter sørafrikanske kolleger
Publisert
5. juli 2011

Da Nelson Mandela kom til makten i 1994, overtok han en nasjon traumatisert av et system som bevisst bygget opp under atskillelse og hat mellom folkegrupper. 17 år senere må Afrikas sørligste beboere ennå daglig velge hvordan de vil leve med ettervirkningene av det umenneskelige styret som kneblet samfunnet deres i mer enn 45 år.

Skrivetips
Publisert
5. juli 2011

Semikolon er et nyttig skilletegn som holder på å bli ødelagt av at folk bruker det som kolon. Det trengs en redningsaksjon.

Paulsrud-utvalget har konkludert
Publisert
5. juli 2011

Det anvendes for mye tvang i psykisk helsevern, og store geografiske forskjeller i tvangsbruk viser at dagens lovgivning gir rom for ulik praksis, sier Kari Paulsrud. Hun har ledet et regjeringsnedsatt utvalg som vil ha innstramminger.

Psykologer i media
Publisert
5. juli 2011
Leder
Publisert
5. juli 2011
Psykologi og samfunn
Publisert
5. juli 2011

Helsehjelp til personer uten lovlig opphold i Norge, de såkalte «papirløse», har vært debattert mye i den siste tiden. Dessverre finnes det oppsiktsvekkende lite forskning på denne spesifikke gruppen, både nasjonalt og internasjonalt.

Oppsummert
Publisert
5. juli 2011

Det europeiske forskningsrådet (ERC) ønsker å doble sine egne budsjetter til fire milliarder euro.

Doktorgrad
Publisert
5. juli 2011
Forsknings­intervju
Publisert
5. juli 2011

Christian Moltu ville finne ut hva gode behandlere gjør når både pasient og terapeut kjenner at håpet om bedring svinner og relasjonen dem i mellom står i fare for å brytes.

Forskningsnotiser
Publisert
5. juli 2011
Kronikk
Publisert
5. juli 2011
Debatt
Publisert
5. juli 2011
Kommentar
Publisert
5. juli 2011
Etablerer organisasjonspsykologisk nettverk
Publisert
5. juli 2011

Psykologforeningen vil ha mer organisasjonspsykologi. Blant virkemidlene er nettverksbygging og eget seminarprogram på Psykologikongressen til høsten.

Leserne spør
Publisert
5. juli 2011
Vel å merke
Publisert
5. juli 2011
Publisert
5. juli 2011
Kommentar
Publisert
5. juli 2011
I margen
Publisert
5. juli 2011

Helsenorge.no er lansert. Foreløpig fremstår nettsiden som ryddig, men heller mangelfull.

Publisert
5. juli 2011