Du er her

Nr. 9 2021 - 100 år med Rorschach

Psykologi og juss
Publisert
1. september 2021

Jussprofessor Ulf Stridbeck og psykologiprofessor Tim Brennen har dratt i gang et historisk nytt fag i rettspsykologi ved Universitetet i Oslo. Både juss- og psykologistudenter strømmer til.

Bilde av jussprofessor Ulf Stridbeck
Publisert
1. september 2021

Rettspsykologi forsvinner som eget emne i det nye RETHOS-løpet.

Publisert
8. september 2021

Det er et problem at deler av klinisk psykologi er styrt av en del gamle ideer, som ikke nødvendigvis har god empirisk støtte, mener nestor i vitnepsykologi Svein Magnussen.

Bilde av psykologiprofessor Svein Magnussen
Fagessay
Publisert
1. september 2021

Rorschach-metoden har som 100-åring et solid vitenskapelig grunnlag sammenliknet med andre brede personlighetstester. Dette bør fagfolk ta inn over seg og la foreldet kritikk ligge. 

Illustrasjon av Rorschach-mønster, Steph Hope
Fagessay
Publisert
1. september 2021

Tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold har blitt kritisert for å ha svakt kunnskapsgrunnlag. Vi drøfter etiske utfordringer ved bruk av denne formen for tvangsbehandling, samt implikasjoner av endringen i psykisk helsevernloven.

Fagessay
Publisert
1. september 2021

Faseorientert traumebehandling representerer den rådende diskurs for arbeid med traumer og krenkelser i offentlig psykisk helsevern i Norge i dag. Dette essayet er et forsøk på å åpne opp feltet: Gjennom bidrag fra empirisk forskning, psykoanalyse og skjønnlitteratur argumenteres det for en forsiktig behandlingsoptimisme og åpenhet for det ordløse og uvisse. Kanskje finnes det ikke alltid ord som kan beskrive visse grusomme erfaringer på et tilfredsstillende og etisk vis?

Fragment av en statue av en egyptisk dronning (ca 1353–1356 f.Kr.) / The Met
Vitenskapelig artikkel
Publisert
30. august 2021
Forsknings­intervju
Publisert
1. september 2021

Ny forskning har avdekket store variasjoner på kvaliteten i avhørspraksisen i politiet.

Etikkpanelet
Publisert
1. september 2021
Debatt
Publisert
1. september 2021

Ledere som slutter å erfaringslære, risikerer å ende opp som søstrene til Askepott; som tapere med blodige føtter, til spott og spe. 

ISTDP
Publisert
1. september 2021

Som ISTDP-terapeut følte jeg på en stor grad av omnipotens. Jeg jobbet hardt for å lære meg teknikken og trodde jeg fikk en bedre forståelse for andre. Vred pasienten seg i stolen, tolket jeg det som motstand.*

Debatt
Publisert
9. august 2021

Det blir feil å lese fagplanen for psykisk helse og rus i helse Sør-Øst som en lærebok.  

Debatt
Publisert
1. september 2021

Det er på tide at vi går i dialog med pasienter for å utbedre tilbudet til ME-syke. 

Debatt: Medisinfri behandling
Publisert
1. september 2021

En debatt om hva behandling ikke skal inneholde, bidrar ikke til bedre behandling og bygger ikke tillit mellom behandler og pasient. 

Debatt
Publisert
1. september 2021

Min kamp for å håndtere store relasjonstraumer har blitt medisinert, diagnostisert og møtt med tvangsbehandling. Vendepunktet kom da jeg ble tilbudt medisinfri behandling.  

Debatt: Levekår
Publisert
1. september 2021

Det er ikke behov for å ta foreningens 2017-vedtak om sosial utjevning opp av skuffen – det har aldri blitt lagt der.

Bokanmeldelse
Publisert
1. september 2021

Boken Ulovlig medisin vil nok engasjere troende, men er dårlig egnet til å overbevise skeptikerne om den kliniske nytten av psykedeliske stoffer.

Nyttig, men ikke revolusjonerende
Publisert
1. september 2021

Vi har fortsatt ikke knekt koden om hva som er den beste behandlingen for marginaliserte kvinner er. Boken er et lite bidrag i riktig retning.

Fri assosiasjon
Publisert
1. september 2021

Hans festning synes å være uangripelig fra enhver vinkel. Ingen respons.

Bokessay
Publisert
1. september 2021

Det voksne barnet har flere veier til psykologisk overlevelse. I Tingenes tilstand av Sandra Lillebø blir et brudd mellom forteller og mor det eneste mulige.