Du er her

Nr. 7 2006 - Fedres deltakelse i barneomsorgen

Psykologer i media
Publisert
1. juli 2006
Psykologer i media
Publisert
1. juli 2006
Psykologer i media
Publisert
1. juli 2006
Psykologer i media
Publisert
1. juli 2006
Psykologer i media
Publisert
1. juli 2006
Psykologer i media
Publisert
1. juli 2006
Psykologer i media
Publisert
1. juli 2006
Psykologer i media
Publisert
1. juli 2006
Psykologer i media
Publisert
1. juli 2006
Psykologer i media
Publisert
1. juli 2006
Psykologer i media
Publisert
1. juli 2006
Psykologer i media
Publisert
1. juli 2006
Psykologer i media
Publisert
1. juli 2006
Psykologer i media
Publisert
1. juli 2006
Psykologer i media
Publisert
1. juli 2006
Psykologer i media
Publisert
1. juli 2006
Debatt
Publisert
1. juli 2006
Debatt
Publisert
1. juli 2006
Oppsummert
Publisert
1. juli 2006
Forskningsnotiser
Publisert
1. juli 2006

Menneskers tilknytninger til kjæledyr er ikke like komplekse som forholdene til andre mennesker, men de er ofte vel så dype.

Forskningsnotiser
Publisert
1. juli 2006

Avvikende seksuelle preferanser og antisosial orientering er de to viktigste markørene for mulig tilbakefall hos seksuelle overgripere.

Forskningsnotiser
Publisert
1. juli 2006

Kognitiv gruppeterapi gjev signifikant betring av depresjonar for personar med komorbide psykotiske lidingar.

Forskningsnotiser
Publisert
1. juli 2006

Kjemoterapeutisk behandling svekker kognitive evner hos brystkreftpasienter.

Vel å merke
Publisert
1. juli 2006
Vel å merke
Publisert
1. juli 2006
Vel å merke
Publisert
1. juli 2006
Redaksjonelt
Publisert
1. juli 2006
Oversiktsartikkel
Publisert
1. juli 2006

Den engasjerte og følsomme barneomsorgen er i ferd med å bli et fellesskap mellom kvinner og menn. Menns forpliktelser overfor egne barn kan bli en del av moderne maskulinitet. Vil menns deltakelse endre foreldreomsorgens karakter?

Originalartikkel
Publisert
1. juli 2006

I alt 293 mor–barn-dyader er fulgt over fire år. Studien er gjort på grunnlag av videoobservasjoner. Hvilke konsekvenser har ulike former for samspill for barnets utvikling?

Testartikkel
Publisert
1. juli 2006

Det har vært diskusjon om gyldigheten av normene for den tredje versjonen av Wechslers evnetest for barn. Spørsmålet i denne studien er om de økte språklige kravene kan føre til feil diagnostisering av språkvansker hos barn.

Teoretisk artikkel
Publisert
1. juli 2006

Metakognisjon er tenkning omkring egen tenkning. Gjennom behandlingen lærer pasientene at tvangstanker er meningsløse og en del av den normale strømmen av tanker og impulser.

Fagessay
Publisert
1. juli 2006

Psykisk helsevern er regulert gjennom lovbestemmelser med omfattende konsekvenser for tilrettelegging av tjenestene. Både de enkelte tjenesteutøvere og ledelsen for institusjonene har ansvar for at virksomheten er faglig forsvarlig.

Fra praksis
Publisert
1. juli 2006

For familier som har barn med fremadskridende, nevrologisk sykdom handler det ikke om kurativ behandling, men om å få til et best mulig liv for et barn som blir stadig dårligere.

Møte med ein skolepsykolog:
Publisert
1. juli 2006

Psykologspesialist Guro Brekke (44) ivrar for tidleg intervensjon, førebyggjande psykisk helsevern og styrking av born sine friskfaktorar.

Direktør i Statens havarikommisjon for transport:
Publisert
1. juli 2006

Det begynte med en katt. Så ble det ryper. Det måtte jo ende med fly. Grete Myhre er fungerende direktør i havarikommisjonen, og bedre kan det visst ikke bli.

Intervju
Publisert
1. juli 2006

– I Finnmark er det utbredt å tro på spøkelser. Mange samer tror også på underjordiske. Jeg har lyst til å forske på sammenheng mellom hallusinasjoner og kulturelle fenomener, sier Elisabeth Gerhardsen, som oppdaget sine samiske røtter først som voksen. Hun lærte seg samisk og flyttet til Karasjok for seks år siden.

Kommentar
Publisert
1. juli 2006
Psykologer i media
Publisert
1. juli 2006
Debatt
Publisert
1. juli 2006
Oppsummert
Publisert
1. juli 2006
Forskningsnotiser
Publisert
1. juli 2006
Bokessay
Publisert
1. juli 2006

Vegrer psykologien seg for å gå inn på politisk ukorrekte områder? Fremtredende amerikanske psykologer anklager profesjonen for å velge velment ideologi på bekostning av vitenskapelig legitimitet.

Bokanmeldelse
Publisert
1. juli 2006
Kommentar
Publisert
1. juli 2006
Dialogkonferanse om akutt psykisk helsevern
Publisert
1. juli 2006

– Jeg vet aldri hvilken arbeidsdag jeg går til, og slipper enhver tanke på kjedelige timer.

Nyheter
Publisert
1. juli 2006

Fra nyttår har det vært krav om at privatpraktiserende psykologer skal ha kassa-apparat eller PC med betalingsmodul.

Nyheter
Publisert
1. juli 2006

Det har i år vært til dels dramatiske lønnsoppgjør. Her er historien om hva som skjedde på de ulike sektorene.

Vel å merke
Publisert
1. juli 2006