Du er her

Nr. 9 2006 - Relasjonell psykoanalyse

Intervju
Publisert
1. september 2006

En konferanse i regi av den internasjonale foreningen for relasjonell psykoanalyse og psykoterapi viser at arven etter Freud, Winnicott og Sullivan er i gode hender.

Nyheter
Publisert
1. september 2006

Et hus å bli inspirert i, men også av. Et hus med pulserende psykologliv. Et fagtorg. Visjonene for psykologenes hus er tallrike.

Nyheter
Publisert
1. september 2006
Leserne spør
Publisert
1. september 2006
Vel å merke
Publisert
1. september 2006
Vel å merke
Publisert
1. september 2006
Redaksjonelt
Publisert
1. september 2006
Teoretisk artikkel
Publisert
1. september 2006

Den relasjonelle psykoanalysen forstår mennesket som grunnleggende relasjonssøkende og meningsskapende. Dette har stor betydning for den terapeutiske samhandling.

Fagartikkel
Publisert
1. september 2006

Terapeutens subjektivitet er gjenstand for økende interesse. Er terapeutens personlige involvering forenlig med faglig fundert praksis?

Teoretisk artikkel
Publisert
1. september 2006

Pasienten skal her og nå kunne oppleve terapeuten som et tilgjengelig medsubjekt. Men hvordan skal vi forstå forholdet mellom fortid, nåtid og fremtid i relasjonell psykoanalyse?

Teoretisk artikkel
Publisert
1. september 2006

Jessica Benjamins begrep om tredjehet er en sjelfull metafor for gode måter å være sammen på. Samspill hvor det er en gjensidig opplevelse av den andre som subjekt vil skape et rom der kraft til endring kan oppstå.

Teoretisk artikkel
Publisert
1. september 2006

Psykiske lidelser er ofte forbundet med lav selvaktelse. Arbeid med pasientens selvopplevelse er viktig i psykologisk behandling. Derfor har kunnskap om selvaktelse stor klinisk relevans.

Teoretisk artikkel
Publisert
1. september 2006

I de senere år har vi vært vitne til en rekke endringer i tenkningen omkring selvet og subjektiviteten, også innenfor psykologisk teori. Hvilke konsekvenser har dette for klinisk virksomhet?

Fagessay
Publisert
1. september 2006

Hvordan skal vi oppdage og pleie våre lederspirer? Her avsløres noen av de små og store gledene ved en lederjobb.

Intervju
Publisert
1. september 2006

– Jeg ønsker å overbevise dere om hvor mye som skjer i nåtidige øyeblikk, og hvor sentral implisitt viten er i samspillet med våre pasienter, sier Daniel Stern. Psykoanalytikeren og spedbarnsforskeren har hatt stor betydning for den relasjonelle psykoanalysen.

Intervju med Daniel J. Siegel:
Publisert
1. september 2006

Mellommenneskelige samspill former hjernens struktur og funksjon. Daniel J. Siegel gir en helhetsorientert ramme for forståelse av grenseflaten mellom vår hjerne og våre sosiale omgivelser.

Kronikk
Publisert
1. september 2006
Intervju med Torkil Berge:
Publisert
1. september 2006

Torkil Berge (49) sier alltid ja til å formidle psykologi, bortsett fra når han sier nei – til stor fortvilelse for journalister som vet de går glipp av en god formulering.

Bokessay
Publisert
1. september 2006

På verdenskongressen i kognitiv terapi i Göteborg var det store mestermøtet mellom Aaron T. Beck og Dalai Lama. Dette er ett av mange eksempler på at psykologien henter inspirasjon fra buddhistisk tenkning og praksis. En ny bok gir en solid innføring i hvordan 2500 år gammel visdom kan få liv og relevans i terapirommet.

Bokanmeldelse
Publisert
1. september 2006
Kommentar
Publisert
1. september 2006
Ekstraordinært landsmøte
Publisert
1. september 2006

Ja til Psykologforeningens hus! Dette var bodskapen frå delegatene som samla seg til ekstraordinært landsmøte på Gardermoen torsdag 17. august.

Leserne spør
Publisert
1. september 2006
Vel å merke
Publisert
1. september 2006
Nyheter
Publisert
1. september 2006