Du er her

Nr. 4 2014 - Eldrepsykologi: Lav prestisje

Jaak Panksepp og Lucy Biven:
Publisert
4. april 2014

Forfatterne argumenterer godt for at dyrs og menneskers følelser er mer like enn vi ønsker å tro.

Isca Salzberger-Wittenberg:
Publisert
4. april 2014

Gjennom eksempler fra sitt eget liv og fra sin kliniske praksis viser Wittenberg oss hvorfor begynnelser og avslutninger ofte blir så utfordrende for oss.

Anne Kristine Bergem:
Publisert
4. april 2014

Boka har sin misjon. Men barna fortjener mer plass i sin egen fortelling.

Bokanmeldelse
Publisert
4. april 2014
Debatt
Publisert
4. april 2014

Jeg har vært veldig glad i jobben min og trodde aldri jeg skulle ønske å forlate den. Men utviklingen i løpet av de siste årene har gjort meg stadig mer ubekvem i rollen som forvalter av ansvar, tillit og fagkunnskap.

Debatt
Publisert
4. april 2014

Psykologyrket er utfordrende både profesjonelt og personlig.

Debatt
Publisert
4. april 2014

Det mest lønnsomme for samfunnet er å satse på behandling man vet fungerer på sikt.

Debatt
Publisert
4. april 2014

Hva foretrekker pasienten: behandling basert på den enkelte behandlers preferanser, eller et tilbud som legger evidens til grunn?

Debatt
Publisert
4. april 2014

Behandlingen som tilbys, handler ofte mer om terapeutens preferanser enn om pasientens vansker. Da kan de kliniske retningslinjene styrke bruken av psykologisk kunnskap i psykisk helsevern.

Debatt
Publisert
4. april 2014

I sin iver etter å forsvare statskanalen tyr Øystein Helmikstøl til krasse karakteristikker av oss. Men han bommer når det gjelder prosentregning og vår ekteskapelige status.

Debatt
Publisert
4. april 2014
Debatt
Publisert
4. april 2014
Forskningsnotiser
Publisert
4. april 2014

Økt tilgjengelighet kan skape uheldige e-postvaner og påvirke den mentale helsen, ifølge en kvalitativ studie.

Forskningsnotiser
Publisert
4. april 2014

Det er ofte ikke samsvar mellom å være lykkelig og oppleve livet som meningsfullt, viser ny forskning.

Forskningsnotiser
Publisert
4. april 2014

Ny studie viser at intens mental trening for eldre mennesker gjennom en kort periode også har positive konsekvenser på lang sikt.

Vel å merke
Publisert
4. april 2014

Det er vanskelig å finne psykologer med kulturkompetanse, mener innvandrerorganisasjon.

Vel å merke
Publisert
4. april 2014

Prioriteringsutvalget vil ha synspunkter på hvordan vi skal møte dagens helseutfordringer.

Vel å merke
Publisert
4. april 2014
Leserne spør
Publisert
4. april 2014
Leserne spør
Publisert
4. april 2014
Fagbulletin
Publisert
4. april 2014

Gjennomgang av rettspsykiatriske erklæringer som omhandlet personer med autismespekterdiagnoser (ASD), tyder på manglende kompetanse til å gjenkjenne og diagnostisere ASD i alle ledd av hjelpeapparatet og blant de sakkyndige.

Originalartikkel
Publisert
4. april 2014

ADHD er en viktig prediktor for senere rusmiddelavhengighet. Men oppdages ADHD hos barn og ungdom tidlig nok?

Fra praksis
Publisert
4. april 2014

Det er mulig å gi mennesker med langvarige og alvorlige psykoselidelser behandling som øker deres livskvalitet. Stikkordene er kvalitet, kontinuitet, samhandling og brukermedvirkning.

Eldrepsykologi:
Publisert
4. april 2014

Antall eldre i Norge vil øke med over 40 prosent i løpet av de neste 16 årene. Vi vet lite om hvor mange av disse som vil utvikle psykisk sykdom, eller hvem som skal hjelpe dem.

Fra Arkivet
Publisert
4. april 2014
Skrivetips
Publisert
4. april 2014

I en artikkel i et nær beslektet tidsskrift drøftes sammenhengen mellom tanke og handling.

Leder
Publisert
4. april 2014
Kronikk
Publisert
4. april 2014

Solberg-regjeringen vil styrke lavterskeltilbudet innenfor psykisk helse i kommunene. Nå kan du være med på å endre psykologrollen.

Debatt
Publisert
4. april 2014
Mobbing blant barn og unge
Publisert
4. april 2014

Mobbing er systematisk opplæring i lav selvfølelse, sa psykolog Guro Øiestad til Psykologtidsskriftet i fjor. Vi har kunnskap om hvordan mobbing kan bekjempes. Men ser vi alvoret?

Forsknings­intervju
Publisert
4. april 2014

Det snakkes mye om brukermedvirkning for tiden. I IT-bransjen har man begynt å forstå hva det betyr – og ikke minst – hvor viktig det kan være.

Forskningsnotiser
Publisert
4. april 2014
Kommentar
Publisert
4. april 2014

På tross av at vi i dag har virksomme, evidensbaserte behandlingstilbud som kan erstatte medisinering, har brukerne i regelen minimal valgfrihet. Det er bekymringsfullt.

Vel å merke
Publisert
4. april 2014
Leserne spør
Publisert
4. april 2014