Du er her

Nr. 1 2013 - Demens i et hyperkognitivt samfunn

Reportasje
Publisert
5. januar 2013

Etter et brutalt overfallsran døde broren til Julia Perez, en av psykologene som er intervjuet i reportasjen. Dette skjedde den 18. oktober 2012, like etter at Tidsskriftets reporter forlot Mexico.

Psykologer i media
Publisert
5. januar 2013
Psykologer i media
Publisert
5. januar 2013
Psykologer i media
Publisert
5. januar 2013
Psykologer i media
Publisert
5. januar 2013
Psykologer i media
Publisert
5. januar 2013
Psykologer i media
Publisert
5. januar 2013
Psykologer i media
Publisert
5. januar 2013
Psykologer i media
Publisert
5. januar 2013
Bokanmeldelse
Publisert
5. januar 2013

Hvilke betydning fikk terapien? Hva virket? Eva Axelsen snakket med en av sine pasienter 20 år etter, og sammen har de utgitt bok.

Bokanmeldelse
Publisert
5. januar 2013

Et forsøk på å skape orden, sammenheng og mening. All ære til Aage Storm Borchrevink for forsøk på å forstå Breivik.

Bokanmeldelse
Publisert
5. januar 2013
Bokanmeldelse
Publisert
5. januar 2013
Debatt
Publisert
5. januar 2013

Dette er et lite hjertesukk og en utfordring til alle dere psykologer som ikke har tro på Lightning Process.

Debatt
Publisert
5. januar 2013

Psykologer bør påvirke journalister og meningsytrere til ikke‑stigmatiserende omtale av mennesker som sliter psykisk.

Debatt
Publisert
5. januar 2013

Tilbudet til eldre med psykiske lidelser må ikke spres for mye utover i psykisk helsevern.

Debatt
Publisert
5. januar 2013

Økonomistyring, prioriteringer, omorganiseringer og nedskjæringer. Vil dette gjøre at likeverdige helsetjenester blir vanskeligere å oppnå?

Debatt
Publisert
5. januar 2013

Tittelen psykolog trenger ingen spesiell beskyttelse. Annerledes er det med klinisk psykolog.

Debatt
Publisert
5. januar 2013

Det er flere ulemper ved å la helsetjenesten bli styrende for fordypningen til psykologene.

Debatt
Publisert
5. januar 2013
Debatt
Publisert
5. januar 2013

Det er kun de ulike etablerte psykologiske teoriretningene som bedriver genuin kritisk psykologi.

Debatt
Publisert
5. januar 2013
Debatt
Publisert
5. januar 2013

Psykologforeningens fagtidsskrift bør fremme debatt og faglig utvikling på en måte som gjenspeiler offisiell helsepolitikk.

Debatt
Publisert
5. januar 2013
Debatt
Publisert
5. januar 2013

Regjeringen satser på forebygging. Det viktigste vi gjør, er å bygge opp et samfunn der barn og unge blir sett og inkludert.

Forskningsnotiser
Publisert
5. januar 2013

Mennesker med mørke personlighetstrekk har en tendens til å skape seg et attraktivt fysisk ytre.

Forskningsnotiser
Publisert
5. januar 2013

Folk som er religiøse og som trur på det overnaturlege, ser oftare andlet der dei ikkje finst.

Doktorgrad
Publisert
5. januar 2013
Doktorgrad
Publisert
5. januar 2013
Doktorgrad
Publisert
5. januar 2013
Doktorgrad
Publisert
5. januar 2013
Leserne spør
Publisert
5. januar 2013
Leserne spør
Publisert
5. januar 2013
Vel å merke
Publisert
5. januar 2013

Sensitiv informasjon om flere hundre tusen pasienter kan være på avveie eller manipulert.

Vel å merke
Publisert
5. januar 2013
Vel å merke
Publisert
5. januar 2013
Vel å merke
Publisert
5. januar 2013

Ny spesialistutdanning for psykologer blir sak på landsmøtet høsten 2013. Nå kan du lese høringssvarene om klinisk psykolog på Psykologforeningens nettsider.

Vel å merke
Publisert
5. januar 2013

Nesten 13.000 personer venter på å få et tilbud innenfor psykisk helsevern. Antall fristbrudd er prosentmessig flest for barn og unge.

Vel å merke
Publisert
5. januar 2013
Fagbulletin
Publisert
5. januar 2013

Alle er enige om at psykiske helse- og sosialtjenester skal være av god kvalitet, men det er ikke likegyldig hvem som evaluerer tjenestetilbudet. Denne kvalitative studien har undersøkt hvordan brukere av tjenestene karakteriserer et godt tjenestetilbud.

Testartikkel
Publisert
5. januar 2013

Antall personer med demens i Norge øker, og det er av betydning at symptomer på demens oppdages tidlig. Denne artikkelen presenterer noen utredningsverktøy som kan være nyttige hjelpemidler for å fange opp symptomer på demens.

Fagbulletin
Publisert
5. januar 2013

Tunghørte studenter opplever at åpenhet og informasjon om hørselsproblemet i studiesituasjonen fremmer sosial støtte i form av forståelse og hensyn.Det viser en kvalitativ intervjuundersøkelse i Trondheim.

Teoretisk artikkel
Publisert
5. januar 2013

Er det mulig å skille tilknytningsatferd fra temperament og personlighet? Ikke hvis tilknytning måles med spørreskjemametoden i stedet for med intervju eller observasjon. Når de ulike målene overlapper hverandre, avsløres en tydeligere tendens til at tilknytning er påvirket av arv.

Fra praksis
Publisert
5. januar 2013

Samordning av helsetjenester er en av de store utfordringene i dagens Helse-Norge. Men mangel på sammenheng mellom helsepolitiske intensjoner og virkemidler gjør at prisen for idealisme kan bli høy.

Mexico terroriseres av narkotikakarteller
Publisert
5. januar 2013

65 000 mennesker er drept siden Mexicos tidligere president Felipe Calderón erklærte krig mot narkotika i 2006. Hva med de overlevende og etterlatte?

Kommentar
Publisert
5. januar 2013
Psykologer i media
Publisert
5. januar 2013
Fra Arkivet
Publisert
5. januar 2013
Skrivetips
Publisert
5. januar 2013

Vi må hilse på noen gamle og nyere kjenninger som stadig viser seg, også i manus til Tidsskriftet.

Leder
Publisert
5. januar 2013
Kronikk
Publisert
5. januar 2013
Debatt
Publisert
5. januar 2013
Kommentar
Publisert
5. januar 2013
Forskningsnotiser
Publisert
5. januar 2013
Psykologi og samfunn
Publisert
5. januar 2013

Mangel på stimulanser svekker demente så vel som åndsfriske. Men hjernen kan trenes hos alle.

Doktorgrad
Publisert
5. januar 2013
Forsknings­intervju
Publisert
5. januar 2013

Hvordan er livet når sammenhengen mellom ord og virkelighet blir skjør, og man ikke spontant gjenkjenner familie og venner? Kjersti Wogn-Henriksen spurte dem det gjelder.

Utsatte menn gir råd til psykologer
Publisert
5. januar 2013

Vær vennlig – og tro på det jeg forteller. Kan du ikke noe særlig om terapi for overgrepsutsatte, så si det til meg. Slik vil menn med overgrepshistorier i bagasjen bli møtt av psykologer.

Studentundersøkelsen 2012
Publisert
5. januar 2013

Studentmedlemsundersøkelsen 2012 gir en rask innføring i hva psykologstudenter jobber med og hva de tjener.

Kommentar
Publisert
5. januar 2013
Publisert
5. januar 2013
Leserne spør
Publisert
5. januar 2013
Vel å merke
Publisert
5. januar 2013