Du er her

Nr. 11 2011 - Flaks og uflaks

Lagspiller:
Publisert
5. november 2011

«Vi satser systematisk på å utvikle felles faglig kompetanse på tvers av profesjoner. Men vi har hvert vårt ståsted som vi bringer inn i arbeidet. Det er verdifullt.»

Lagspiller:
Publisert
5. november 2011

«Vi har ikke beltesenger eller isolat som trigger angst. I stedet satser vi på å komme tidlig i kontakt med folk, også gjennom å jobbe tett med kommunene og med de pårørende. Psykososial jobbing reduserer behovet for tvang.»

Lagspiller:
Publisert
5. november 2011

«Ambulant team er ingen plass for nyutdannede. Vi jobber mye alene, det krever erfaring. En trenger ikke henvisning hit. Vi vektlegger frivillighet, og tilbyr alt fra miljøtiltak til psykoterapi.»

Lagspiller – og vakthund:
Publisert
5. november 2011

«Som brukerrepresentant ved psykiatrisenteret opplever jeg å ha reell innflytelse og å bli lyttet til. Det gir mye glede. Men det krever sitt, og jeg bruker mye tid på å sette meg inn i systemet, i lover og forskrifter.»

Psykologer i media
Publisert
5. november 2011
Psykologer i media
Publisert
5. november 2011
Psykologer i media
Publisert
5. november 2011
Psykologer i media
Publisert
5. november 2011
Psykologer i media
Publisert
5. november 2011
Psykologer i media
Publisert
5. november 2011
Bokanmeldelse
Publisert
5. november 2011

Er du svært motivert for å lære deg metakognitiv terapi, har spesiell interesse for teorien bak og har en god porsjon utholdenhet, er dette en bok for deg! Selv om boka er like tynn som en smarttelefon (8 mm), er den ikke lettlest og intuitiv.

Bokanmeldelse
Publisert
5. november 2011
Bokanmeldelse
Publisert
5. november 2011

Denne boken beskriver det såkalte Prosjekt K. Bokstaven «K» representerer god kommunikasjon, god kontakt, kontinuitet i behandlingen og nyttig kunnskap.

Bokanmeldelse
Publisert
5. november 2011
Debatt
Publisert
5. november 2011

Holocaust kunne aldri funnet sted i Norge i dag, i et samfunn bygd på demokrati og toleranse. Under disse omstendighetene er det spesielle individer som vil stå bak onde handlinger.

Debatt
Publisert
5. november 2011

Kritikken jeg har fremmet blir karikert og redusert til det absurde.

Debatt
Publisert
5. november 2011

Innlegget mitt i juli om menneskets åndelige dimensjon berørte tydeligvis mange, og responsene var overveiende positive. Dette er et tilsvar til Sondre Risholm Liverøds svar i august. Innlegget mitt var imidlertid adressert direkte til ledelsen ved Psykologisk institutt i Oslo. Fra den kanten har det til nå vært stille.

Debatt
Publisert
5. november 2011

Vi har en støttende, nytenkende og dynamisk forening – også i praksis.

Doktorgrad
Publisert
5. november 2011
Doktorgrad
Publisert
5. november 2011
Forskningsnotiser
Publisert
5. november 2011

Folk undervurderer dei psykologiske gevinstane av det å vera i kontakt med naturen, i alle fall i Ottawa.

Forskningsnotiser
Publisert
5. november 2011

Kognitive eksperiment på smarttelefonen kan revolusjonera den kognitive vitskapen. Dette hevdar ei forskargruppe som har testa ut hypotesen med ein eigen psykologisk forskings-app.

Forskningsnotiser
Publisert
5. november 2011

«Eg er ikkje rasist, fleire av mine beste vener er innvandrarar.» Mange av oss har sagt det, og fleire har høyrt det. Men kva betyr eigentleg venskap for smidig samhandling mellom ulike sosiale grupper?

Forskningsnotiser
Publisert
5. november 2011

Menn er minst like opptatt av samarbeid som kvinner.

Forskningsnotiser
Publisert
5. november 2011

av torturoffer som får behandling med narrativ eksponeringsterapi, viser ikkje symptom på posttraumatisk stressliding etter behandling. Over 60 prosent blir betydeleg betre. Resultata kjem fram i ein studie utført av stipendiatane Håkon Stenmark og Joar Øverås Halvorsen ved NTNU.

Leserne spør
Publisert
5. november 2011
Leserne spør
Publisert
5. november 2011
Vel å merke
Publisert
5. november 2011

Klienter ønsker ofte å betale med bankkort. Nå blir det enklere og billigere for terapeuten å skaffe seg betalingsterminaler. Les også nytt om forsikring og elektroniske refusjonskrav.

Vel å merke
Publisert
5. november 2011
Vel å merke
Publisert
5. november 2011

Nok en prestisjepris tildeles May-Britt og Edvard Moser ved NTNU. Denne gangen Anders Jahres medisinske pris for 2011 for banebrytende hjerneforskning.

Vel å merke
Publisert
5. november 2011

Helsedirektoratet svarer nei på Psykologforeningens forespørsel om ressurser til å tilpasse utredningsinstrumenter til flere kulturer.

Oversiktsartikkel
Publisert
5. november 2011

Flaks (luck) fascinerer og forvirrer. Hvordan tenker folk om flaksen i sitt liv: som de rene tilfeldigheter, eller som noe bakom tilfeldighetene? Og er en bilfører som nesten kjører utfor et stup, heldig eller uheldig?

Teoretisk artikkel
Publisert
5. november 2011

Menneskers selvopplevelse og mentale helse påvirkes av tre ulike former for intersubjektiv anerkjennelse: anerkjennelse i nære relasjoner, rettslig anerkjennelse og sosial verdsetting.

Teoretisk artikkel
Publisert
5. november 2011

Dersom den inkluderes i DSM-V, kan diagnosen developmental trauma disorder potensielt motvirke at volds- og overgrepsutsatte barn feildiagnostiseres og feilbehandles. Diagnosen er omstridt og møter motstand i den amerikanske psykiaterforeningen.

Oversiktsartikkel
Publisert
5. november 2011

Det har vært antatt at gjentatte politiavhør og dommeravhør gjør barns hukommelse mindre pålitelig. Ny forskning viser at påliteligheten bevares så lenge avhørene følger anbefalt praksis.

Fra praksis
Publisert
5. november 2011

Som psykologer i Oppfølgings- og PP-tjenesten for videregående skole har vi en unik mulighet til å hjelpe skolen til å møte elever i krise. Men vårt arbeid skjer via skolen og læreren, ikke som behandlere.

Fagessay
Publisert
5. november 2011

Det er ikke det å snakke om behandlingen i ettertid som krever mot, men det å gå igjennom den. Det er ikke det å bli kalt syk som gir krefter, men det å skjønne at man har et valg. Det er ikke det å bli be-handlet som gir håp, men det å handle selv.

Fra Arkivet
Publisert
5. november 2011
Skrivetips
Publisert
5. november 2011

Det er mange måter å skrive uklart på. En av dem er å utelate noe som leseren trenger for å tolke innholdet entydig.

Tvang i psykisk helsevern
Publisert
5. november 2011

Etter å ha oppdaget at han og pasientene hadde helt ulikt syn på hva som er god hjelp, tok psykiater Trond Aarre et oppgjør med den medisinske dominansen i psykisk helsevern. Avdelingssjefen skulle gjerne hatt psykologer blant de ansatte, men klarer seg også bra uten.

Psykologer i media
Publisert
5. november 2011
Leder
Publisert
5. november 2011
Bokanmeldelse
Publisert
5. november 2011
Kronikk
Publisert
5. november 2011
Debatt
Publisert
5. november 2011
Debatt
Publisert
5. november 2011
Hjertesukk post Ig Nobel
Publisert
5. november 2011

Nylig vant jeg Ig Nobel-prisen for forskning på sukking. Det er ikke så verst å være sjarlatan når man først er blitt grundig avslørt.

Doktorgrad
Publisert
5. november 2011
Forskningsnotiser
Publisert
5. november 2011
Kommentar
Publisert
5. november 2011
Tomas Tranströmer
Publisert
5. november 2011

Nobelprisen i litteratur for 2011 gjekk til Tomas Tranströmer, poet, psykolog og æresmedlem i det svenske Psykologförbundet. «Ett engagerande yrke påverkar ens totala erfarenhet», har han uttalt.

Kommentar
Publisert
5. november 2011
Leserne spør
Publisert
5. november 2011
Vel å merke
Publisert
5. november 2011