Du er her

Nr. 2 2010 - Spesialistoppgaven

Psykologer i media
Publisert
5. februar 2010
Psykologer i media
Publisert
5. februar 2010
Psykologer i media
Publisert
5. februar 2010
Psykologer i media
Publisert
5. februar 2010
Psykologer i media
Publisert
5. februar 2010
Psykologer i media
Publisert
5. februar 2010
Psykologer i media
Publisert
5. februar 2010
Psykologer i media
Publisert
5. februar 2010
Psykologer i media
Publisert
5. februar 2010
Psykologer i media
Publisert
5. februar 2010
Psykologer i media
Publisert
5. februar 2010
Bokanmeldelse
Publisert
5. februar 2010
Bokanmeldelse
Publisert
5. februar 2010
Bokanmeldelse
Publisert
5. februar 2010
Bokanmeldelse
Publisert
5. februar 2010
Bokanmeldelse
Publisert
5. februar 2010
Bokanmeldelse
Publisert
5. februar 2010
Bokanmeldelse
Publisert
5. februar 2010
Bokanmeldelse
Publisert
5. februar 2010
Debatt
Publisert
5. februar 2010

En omfattende undersøkelse av polikliniske pasienter viser at de som har høy utdannelse, inntekt av eget arbeid og som ikke trenger trygdeytelser, har størst sjanse til å få det beste og rimeligste behandlingstilbudet. Er det en slik profesjon vi vil være?

Debatt
Publisert
5. februar 2010

Vi kan som leger og psykologer vurdere om personen er i stand til å ta avgjørelser om eget liv. Men vi kan ikke sette oss til doms over pasientenes avgjørelser om sitt eget liv eller sin egen død.

Debatt
Publisert
5. februar 2010

Den fremtidige utfordringen ligger ikke i å forlenge menneskelivet for enhver pris. Dette reiser vanskelige og ømtålige spørsmål som går ut over debatten om aktiv dødshjelp.

Debatt
Publisert
5. februar 2010

Å utvikle studentenes evne til kritisk refleksjon er et overordnet mål i all vår undervisning. Men grunnlagsdebatt og refleksjon forutsetter deltakelse både blant lærere og studenter.

Debatt
Publisert
5. februar 2010
Forskningsintervjuet
Publisert
5. februar 2010

Å bli født med leppe-, kjeve- eller ganespalte kan utfordre selvbildet. Positive sosiale erfaringer demper følelsen av å se annerledes ut. Denne kunnskapen kan overføres til barn med andre diagnoser.

Doktorgrad
Publisert
5. februar 2010

Test som skal måle arbeidsnarkomani ser ut til å være for dårlig.

Doktorgrad
Publisert
5. februar 2010

Kognitive funksjoner hos pasienter med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse.

Leserne spør
Publisert
5. februar 2010
Leserne spør
Publisert
5. februar 2010
Vel å merke
Publisert
5. februar 2010
Vel å merke
Publisert
5. februar 2010
Vel å merke
Publisert
5. februar 2010
Redaksjonelt
Publisert
5. februar 2010

Formålsparagrafen tydeliggjør hvilket ansvar Psykologforeningen som utgiver har, samtidig som den understreker Tidsskriftet som et redaksjonelt uavhengig organ

Originalartikkel
Publisert
5. februar 2010

Psykologforeningens bestemmelser om skriftlig arbeid harmonerer ikke med eksisterende praksis. Bestemmelsene bør revideres med tydeligere spesifikasjon av oppgavevarianter og av krav som skal stilles til de ulike typene.

Fra praksis
Publisert
5. februar 2010

Som en «ubuden gjest» kommer spiseforstyrrelsen: først legger den beslag på den som blir rammet, deretter invaderer den hele familien. Multifamilieterapi er mye brukt for barn og ungdom, men er ikke tidligere beskrevet for voksne pasienter med spiseforstyrrelser.

Teoretisk artikkel
Publisert
5. februar 2010

Kan oppmerksomt nærvær fremme en helt sentral endringsfaktor – den terapeutiske relasjonen? Både forskning og klinisk erfaring taler for at oppmerksomt nærvær kan hjelpe terapeut og pasient å møte intense følelser som vekkes når fastlåste og smertefulle livsmønstre utfordres og endres.

Fagbulletin
Publisert
5. februar 2010

Dårlig samsvar mellom resultater på WASI og WISC-III bør mane til forsiktighet. Bruk av WASI for å predikere resultat på WISC-III er trolig risikabelt.

Fagessay
Publisert
5. februar 2010

Undersøkelser viser at eldre blir dårligere til å gjenkjenne og huske negative ansiktsuttrykk. Vi ser også at det er andre hjernestrukturer som aktiveres hos eldre enn hos unge.

Kontorversiell helseteneste for papirlause migrantar
Publisert
5. februar 2010

Eitt år? Ti år? Tjue? Dei veit ikkje kor lenge dei må venta. Dei veit ikkje kva dei har i vente. Dei har ofte ikkje bustad, får ikkje lov å jobba og får minimalt med helsehjelp.

Intervju
Publisert
5. februar 2010

Ho kjem frå gard, og liker å finne praktiske løysingar. No har Solfrid Raknes utvikla eit verktøy som hjelper barn og ungdom med å kvitte seg med sinte, raude tankar og finne dei grøne.

Psykologer i media
Publisert
5. februar 2010
Lavterskelpsykologi
Publisert
5. februar 2010

Tidlig på 1970-tallet åpnet jeg et lavterskeltilbud for studenter, lenge før dette ble aktuell politikk. Raskt innså jeg at mine forestillinger om behandling måtte snus.

Kronikk
Publisert
5. februar 2010
Debatt
Publisert
5. februar 2010
Kommentar
Publisert
5. februar 2010
Doktorgrad
Publisert
5. februar 2010
Kommentar
Publisert
5. februar 2010
Kommentar
Publisert
5. februar 2010
Kort om
Publisert
5. februar 2010

Forhandlingsavdelingen gir her en innføring i hva psykologer ansatt i virksomheter som ikke er bundet av tariffavtaler, bør tenkte på, og hvilke vilkår som gjelder i offentlig sektor.

I margen
Publisert
5. februar 2010

Antallet studentmedlemmer i Norsk Psykologforening har passert ett tusen.

Barnevern
Publisert
5. februar 2010

Rettssikkerheten for barn i barnevernet skal bli bedre. I januar opprettet regjeringen en barnesakkyndig kommisjon ledet av tidligere president i Psykologforeningen An-Magritt Aanonsen.

Leserne spør
Publisert
5. februar 2010
Vel å merke
Publisert
5. februar 2010