Du er her

Nr. 11 2020 - ROP-lidelser

Leder
Publisert
2. november 2020

I denne utgaven retter vi søkelyset mot flere sentrale temaområder for psykologer, som diagnostikk, karrierekrise og hvordan covid-19 har påvirket våre brukere.

Anne Kjersti Befring
Publisert
2. november 2020

Loven krever ikke at psykologer alltid skal sette en diagnose, understreker helserettsekspert Anne Kjersti Befring.

Nyheter
Publisert
2. november 2020

Noen helseforetak sliter med turnover, men foreløpig tyder lite på at psykologer og psykologspesialister «flykter» fra psykisk helsevern i stor stil.

 

Fra praksis
Publisert
2. november 2020

Det hender ofte at telefontolk er det einaste alternativet samtaleterapeutar har for å drive terapi på tvers av språkelege barrierar. Eit slikt samarbeid har praktiske, men ikkje minst relasjonelle implikasjonar.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
2. november 2020

Hvordan har pandemien påvirket brukere av tilbud i psykisk helsevern og spesialisert rusbehandling? Svarene brukerne gir kan gjøre tjenestene bedre rustet til å møte behovene deres.

Forsknings­intervju
Publisert
2. november 2020

Noen ganger kan forskningens jobb være å få bekreftet det man allerede tror man vet. Roar Fosse og kollegaer fant at pandemien har bidratt til å forverre den psykiske helsen til mennesker som allerede strever.

Fagessay
Publisert
2. november 2020

Pasienter med samtidig rus- og psykisk lidelse bør inkluderes i psykisk helsevern. Vi trenger pakkeforløp for å sikre at rusmiddelproblemene deres blir utredet. 

Debatt
Publisert
2. november 2020

Det er på tide å tilpasse attføringssystemet til den enkelte slik at psykiske lidelser som varer mer enn fire år, ikke ender i uførhet. Tidsavgrensningen av arbeidsavklaringspenger bør opphøre.

Illustrasjon: Hilde Thomsen
Skammens funksjon
Publisert
2. november 2020

Skam er «et avfallsstoff» etter manglende anerkjennelse av barnets vitalitet og kjærlige følelser. Den bør avgiftes og ikke tillegges positive funksjoner. 

Muslimer i terapi
Publisert
2. november 2020

Noe av det viktigste for en helsearbeider er å unngå et forenklet kulturelt og religiøst perspektiv.

Tilbakemeldingssystemer
Publisert
2. november 2020

Tilbakemelding om endring kan føre til feiljustering av behandling og feilvurdering av hva som er negativ utvikling. Da holder det ikke å si at informasjon om endring er relevant uansett.

Forsterkningsbegrepet
Publisert
2. november 2020

I den grad forsterkningsbegrepet blir brukt som grunnforklaring på hvordan menneskelig atferd formes, blir det forfeilet.

Filmessay
Publisert
2. november 2020

Filmen Fight Club levendegjør psykoanalytisk tenkning og gir oss glimt inn i det ubevisste. 

Klassikeren
Publisert
2. november 2020

Donald Woods Winnicott: Playing and Reality (1971) 

Bokanmeldelse
Publisert
2. november 2020

Boka tilbyr verdifulle smakebiter i familieterapifeltet, som kan inspirere til videre utforsking.