Du er her

Nr. 10 2009 - Klinisk intuisjon

Psykologer i media
Publisert
5. oktober 2009
Psykologer i media
Publisert
5. oktober 2009
Psykologer i media
Publisert
5. oktober 2009
Psykologer i media
Publisert
5. oktober 2009
Psykologer i media
Publisert
5. oktober 2009
Psykologer i media
Publisert
5. oktober 2009
Psykologer i media
Publisert
5. oktober 2009
Psykologer i media
Publisert
5. oktober 2009
Psykologer i media
Publisert
5. oktober 2009
Psykologer i media
Publisert
5. oktober 2009
Psykologer i media
Publisert
5. oktober 2009
Psykologer i media
Publisert
5. oktober 2009
Psykologer i media
Publisert
5. oktober 2009
Psykologer i media
Publisert
5. oktober 2009
Psykologer i media
Publisert
5. oktober 2009
Psykologer i media
Publisert
5. oktober 2009
Psykologer i media
Publisert
5. oktober 2009
Doktorgrad
Publisert
5. oktober 2009

Ulike mobbeundersøkelser gir ulike resultater, i så stor grad at uhederlige ledere kan dra nytte av det ved å velge en undersøkelse som tildekker istedenfor å avdekke.

Doktorgrad
Publisert
5. oktober 2009

Den kurdiske frigjøringsbevegelsen PKK legger vekt på utdanning av medlemmene. Utdanningen har skapt økt selvtillit og verdighet.

Doktorgrad
Publisert
5. oktober 2009

Engstelige og depressive tanker hos mor påvirker barnets kosthold negativt.

Bokanmeldelse
Publisert
5. oktober 2009
Bokanmeldelse
Publisert
5. oktober 2009
Bokanmeldelse
Publisert
5. oktober 2009
Bokanmeldelse
Publisert
5. oktober 2009
Debatt
Publisert
5. oktober 2009

Er vi i ferd med å få en situasjon der kun bedrestilte unge kvinner blir psykologer? Freud kom ikke fra noe akademisk hjem, og ville kanskje ikke fått plass på dagens profesjonsstudium.

Debatt
Publisert
5. oktober 2009

Legeforeningen tar sterk avstand fra aktiv dødshjelp, både eutanasi (legen injiserer dødbringende medisin) og assistert selvmord (legen forskriver en dødelig dose medisiner som pasienten selv skal innta). Norsk sykepleierforbund går også klart mot aktiv dødshjelp. I kontrast til dette har norske psykologer engasjert seg lite i spørsmålet.

Debatt
Publisert
5. oktober 2009

Det er gledelig at Atle Dyregrov ønsker debatt om nye terapeutiske metoder. La oss utvide repertoaret når det gjelder god og effektiv psykologisk behandling, og inkludere metoder som Emotional Freedom Techniques.

Debatt
Publisert
5. oktober 2009

Skal vi være åpne for tankefeltterapi, er det ingenting vi ikke kan være åpne for. Da kan vi like gjerne arbeide for at hvem som helst må få kalle seg psykolog.

Debatt
Publisert
5. oktober 2009

I Svein Larsens polariserte verden er Psykologforeningen masterutdanningenes fiende. Dette er en antikvarisk fremstilling av virkeligheten.

Debatt
Publisert
5. oktober 2009

Det virker som det er fritt frem å pålegge psykologen alskens kontoroppgaver, mens man samtidig klager over mangelen på psykologer.

Debatt
Publisert
5. oktober 2009
Vel å merke
Publisert
5. oktober 2009

Kjærlighet og penger er temaer når Psykologforeningen 17. og 31. oktober trommer sammen til debatt på Litteraturhuset i Oslo.

Vel å merke
Publisert
5. oktober 2009

Siste utgave av studenttidsskriftet Impuls tar opp begrepet ondskap.

Vel å merke
Publisert
5. oktober 2009

Er du ute etter informasjon om migranter og etniske minoriteters helse i Norge, er www.mighealth.net Norge, noe for deg.

Leserne spør
Publisert
5. oktober 2009
Leserne spør
Publisert
5. oktober 2009
Leserne spør
Publisert
5. oktober 2009
Redaksjonelt
Publisert
5. oktober 2009
Fagartikkel
Publisert
5. oktober 2009

Er det rom for klinisk intuisjon når vi snakker om evidensbasert praksis? For å svare trenger vi å vite hva psykologisk forskning sier om fenomenet «intuisjon». Artikkelen presenterer aktuell teori og empiri fra kognitiv psykologi.

Teoretisk artikkel
Publisert
5. oktober 2009

Hvordan kan vi gjøre vårt tilbud om psykoterapi egnet for individer som ikke klarer å ta i bruk den frie assosiasjons metode eller fungere innenfor tradisjonelle rammer for psykoterapi? Forfatteren presenterer metodiske grep som avviker fra den tradisjonelle psykodynamiske modellen, uten at de grunnleggende kravene til profesjonell og faglig forsvarlig terapi blir ofret.

Fagbulletin
Publisert
5. oktober 2009

Mange sliter med dårlig søvn, men få får ikke-medikamentelle behandlingsråd. En selvhjelpsbok med fokus på kognitiv atferdsterapi for insomni reduserte søvnplagene.

Fagessay
Publisert
5. oktober 2009

Ungsinn er en kunnskapsdatabase som skal bidra til en kvalitetshevning av forebyggende og helsefremmende tiltak overfor barn og unge og deres foreldre.

Fra praksis
Publisert
5. oktober 2009

Ambulant behandling lykkes fordi vi klarer å skape et samarbeid med sterke tillitsbånd. Men dagens organisering krever at vi avslutter arbeidet så snart situasjonen er roet ned, og overfører pasienten til en poliklinikk. Slik påfører vi brudd i kontakten med pasienter som er dårlig egnet til å takle det.

Paul Costa i Oslo
Publisert
5. oktober 2009

Barack Obama har de personlighetstrekkene som best takler en verden i dyp økonomisk krise. Det mener amerikaneren Paul T. Costa, en av fedrene til «Big 5» – femfaktorteorien som over hele verden brukes i jakten på personligheten.

Spillefilm om rusavhengighet
Publisert
5. oktober 2009

I et skap på Nesodden ligger en ferdig dokumentar om Margreth Olins rusavhengige venninnne. Men «norsk filmhistories vakreste kvinneportrett» vil aldri bli vist. For Olin ble det viktigere å beskytte venninnen. Nå går spillefilmen Engelen på norske kinoer.

Forsker på unge mødre
Publisert
5. oktober 2009

Å bli mor er en dynamisk konflikt mellom forholdet til seg selv og forholdet til andre. Wendy Hollway kaller det en kjernekonflikt som ikke artikuleres, som former kvinners identitet over generasjoner.

Forsker på etnisitet, kjønn og identitet
Publisert
5. oktober 2009

Hun er født i Karibia, immigrerte til USA som barn, og har levd sitt voksne liv i England. Migrasjonsforskeren Ann Phoenix er en representant for vitenskapsfolk som velger å grave der de står.

Intervju
Publisert
5. oktober 2009

Vi har spurt Guro Øiestad, spesialist i klinisk psykologi ved psykologfellesskapet Angst og Jubel, aktuell med boken Selvfølelsen, om litteratur og lesevaner.

Psykologer i media
Publisert
5. oktober 2009
I margen
Publisert
5. oktober 2009

Norge gir mest offentlig støtte til samfunnsvitenskapelige fag sammenlignet med resten av Europa.

Doktorgrad
Publisert
5. oktober 2009
Kronikk
Publisert
5. oktober 2009
Debatt
Publisert
5. oktober 2009
Kommentar
Publisert
5. oktober 2009
Kommentar
Publisert
5. oktober 2009
Psykologseminar utendørs
Publisert
5. oktober 2009

I naturskjønne omgivelser på Hestsvehaugen møttes fagfolk som jobber med oppmerksomt nærvær, til seminar og nettverks-bygging.

Seminar for sakkunnige psykologar
Publisert
5. oktober 2009

Mange sakkunnige psykologar har opplevd meklingssituasjonar mellom muslimske foreldre som ekstra utfordrande. Foreningen for sakkyndige psykologer (FOSAP) tok ballen, og arrangerte seminar med Unni Wikan.

Glimt fra medlemsstatistikken
Publisert
5. oktober 2009

Det er ingen forskjell mellom kvinner og menn i tidsbruk på spesialisering. Det ser også ut til at de senere års psykologkull raskere blir spesialister.

Vel å merke
Publisert
5. oktober 2009
Leserne spør
Publisert
5. oktober 2009