Skriv for oss

Psykologer og andre er velkomne til å dele kunnskap og ytre meninger i Tidsskrift for Norsk psykologforening (TNPF). Vårt mål er å være en aktuell og faglig kvalitetssikret arena for psykologfaglig utveksling.

Norske psykologer er vår primære målgruppe. Papirutgaven sendes til medlemmene av Norsk psykologforening og er landets viktigste publiseringskanal for deg som ønsker å nå frem til norske psykologer.

Gjennom oss når du likevel frem til en bredere leserskare. Andre medier plukker stadig opp artikler og saker som er blitt publisert hos oss.

Alt vi utgir ligger gratis og fritt tilgjengelig på www.psykologtidsskriftet.no. Vi mener at det er viktig at psykologisk kunnskap kommer alle til gode. Derfor vil ingen bli møtt med en betalingsmur, krav om abonnement eller innlogging. Publisering hos oss er helt avgiftsfritt. 

Vi publiserer vitenskapelige artikler, journalistikk, debatt, fagkritikk og kommentarstoff. Alle våre vitenskapelige artikler indekseres i  Crossref.

Manuskript sendes inn til redaksjonen@psykologtidsskriftet.no. Noen artikler vil kun bli publisert på nett, mens andre vil publiseres både i papirutgaven og på nett.

Referansene skal settes i tråd med APA 7 og skal gjengis på norsk. Se eksempelvis Kildekompasset.no for veiledning. Referanselistens oppføringer skal være komplette med doi-nummer. Du gjør en sjekk ved å kopiere referanselisten inn i Simple Text Query og klikker «submit».

Du finner nærmere forfatterveiledning i presentasjonen av de ulike sjangerne i menyen til venstre (over på mobil).

Vær velkommen til å ta kontakt med redaksjonen hvis du føler at ditt manuskript ikke passer helt til noen av sjangerne eller hvis du har andre spørsmål til skrivearbeidet. 

For oss er det viktig å gi våre forfattere en god oppfølging. Både forfattere og lesere skal ha tillit til at det vi publiserer har blitt grundig kvalitetssikret.

Hvis du ikke har skrevet så mye før, kan det være lurt å kontakte redaksjonen for veiledning.

Vi ser frem til å lese ditt manuskript!

 

Redaksjonelle retningslinjer

Dobbeltpublisering, sekundærpublisering og selvplagiering

Forfatterskap og medforfatterskap

Interessekonflikter

Lisenser og kopirettigheter

Redaksjonsintern forfatter

Tilbaketrekking (retraction)

 

Forskningsetikk

Forskningsetiske retningslinjer

Pasientsamtykke

 

Forfatterveiledninger 

Fra manuset sendes inn og til det blir antatt

Mål og fokus (Aims and scope)

 

Annet

Retningslinjer for fagfeller

Nyhetsbrevet vårt

Meld deg på nyhetsbrevet for jevnlige oppdateringer om hva som skjer i fagfeltet.

Meld deg på