Skriv for oss

Psykologer og andre er velkomne til å spre ny kunnskap og lufte meninger i tidsskriftet. Vi ønsker klar tale, det vil si originale tekster med tydelige og velbegrunnede poenger.

I menyen til venstre (over på mobil)  finner du en kort beskrivelse av tidsskriftets sjangre og spalter. Når du velger sjanger, er det viktig at du tenker over hvilken form som passer best til budskapet ditt. Sett deg også nøye inn i sjangerkravene vi stiller, som krav til tekstlengde, metodekrav og bruk av pasientmateriale.

Ferdigstillelse og viderepublisering
Psykologtidsskriftet er ansvarlige for ingress, titler, mellomtitler og sitater. Redaksjonen kan forkorte bidrag. Manus ellers skal godkjennes av forfatter. Alle bidrag kan publiseres på nett. Innlegg kan også bli publisert i andre medier Psykologtidsskriftet inngår avtale med.

Interessekonflikter
Husk å oppgi om det foreligger særskilte interesser som kan påvirke hvordan lesere oppfatter og tolker arbeidet ditt. Har arbeidet blitt sponset av en eller flere? Har du selv eller andre økonomiske interesser av å publisere stoffet? Jobber du for eller tar oppdrag fra organisasjoner eller institusjoner som kan ha interesse av at et materiale presenteres på en spesiell måte? Eller har du personlige forbindelser eller interesser som kan påvirke eller påvirkes av det du skriver om?

Oppgi også om arbeidet ditt har blitt publisert tidligere. Som en hovedregel aksepterer vi bare originalmanuskripter, men vi kan vurdere unntak om stoffet er av spesiell interesse, eller er tilstrekkelig bearbeidet og tilpasset våre sjangre. Dette må alltid avklares med redaktøren.

 

Nyhetsbrevet vårt

Meld deg på nyhetsbrevet for jevnlige oppdateringer om hva som skjer i fagfeltet.

Meld deg på