Skriv for oss

Psykologer og andre er velkomne til å dele kunnskap og ytre meninger i Tidsskrift for Norsk psykologforening (TNPF).

Norske psykologer er vår primære målgruppe. Papirutgaven sendes til medlemmene av Norsk psykologforening og er landets viktigste publiseringskanal for deg som ønsker å nå frem til norske psykologer.

Det er gratis å sende inn artikler til Psykologtidstidsskriftet, og det er ingen publiseringsavgift. 

Vi publiserer blant annet fagessay, vitenskapelige artikler, journalistikk, debatt- og kommentarstoff.

Alle våre vitenskapelige artikler indekseres i Crossref.

Fra 1. juni 2023 skal alle vitenskapelige artikler sendes inn til ScholarOne manuskriptsentral. Se egen veiledning for innsending av manus i ScholarOne.
Øvrige manuskript sendes inn til redaksjonen@psykologtidsskriftet.no.

Noen artikler vil bli publisert kun på nett, mens andre vil bli publisert både i papirutgaven og på nett.

Du finner nærmere forfatterveiledning i presentasjonen av de ulike sjangerne i menyen til venstre (over på mobil).

Ta gjerne kontakt med redaksjonen hvis du føler at ditt manuskript ikke passer helt til noen av sjangerne, eller hvis du har andre spørsmål til skrivearbeidet. 

For oss er det viktig å gi forfatterne våre en god oppfølging. Både forfattere og lesere skal ha tillit til at det vi publiserer har blitt grundig kvalitetssikret.

Hvis du ikke har skrevet så mye før, kan det være lurt å kontakte redaksjonen for veiledning.

Vi ser frem til å lese ditt manuskript!

 

Redaksjonelle retningslinjer

Dobbeltpublisering, sekundærpublisering og selvplagiering

Forfatterskap og medforfatterskap

Interessekonflikter

Lisenser og kopirettigheter

Redaksjonsintern forfatter

Tilbaketrekking (retraction)

 

Forskningsetikk

Forskningsetiske retningslinjer

Pasientsamtykke

Informert samtykke

Tilgang på forskningsdata

 

Forfatterveiledninger 

Fra manuset sendes inn og til det blir antatt

Mål og fokus (Aims and scope)

Viktig å vite

 

Annet

Retningslinjer for fagfeller
 

Nyhetsbrevet vårt

Meld deg på nyhetsbrevet for jevnlige oppdateringer om hva som skjer i fagfeltet.

Meld deg på