Du er her

Nr. 12 2020 - Berøring innenfra - MDMA-assistert psykoterapi

Publisert
1. desember 2020

19 år etter lovfestingen sliter helsemyndighetene fortsatt med å få hjelpeapparatet til å ta i bruk individuell plan. Anne Grethe Erlandsen vil ha kommunepsykologene på banen.

Nyheter
Publisert
1. desember 2020

Klimahensyn må ikke stå i veien for foreningens formål, mener Håkon Skard og lover ikke heldigital spesialistutdanning.

MOBILUTSLIPP En naturlig oppfølging av klimaregnskapet vil være å se nærmere på forbruk av eksempelvis mobiltelefoner, som bidrar vesentlig til klimautslipp når de blir produsert. I Dhaka i Bangladesh jobber denne mannen og kvinnen med å plukke ut deler s
EU-kommisjonen:
Publisert
18. november 2020

EU-kommisjonen avviser at masterutdanningen i psykologi ved ELTE er en profesjonsutdanning, og hevder den dermed ikke omfattes av EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv.

Fra praksis
Publisert
1. desember 2020

Jeg har alltid tenkt at man ikke skal sende bort et barn som har problemer – man skal ta det til seg.

Forsknings­intervju
Publisert
1. desember 2020

– Vi skylder de som fortsatt sitter fast i lidelse, å avklare det terapeutiske potensialet til alle lovende metoder.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. desember 2020

Det psykoaktive stoffet MDMA kan være egnet i kombinasjon med psykoterapi. Hva sier forskningen om sikkerheten til og effekten av MDMAassistert psykoterapi i behandlingen av PTSD?

Fagessay
Publisert
1. desember 2020

Dyktige psykologledere makter å sette medarbeidernes behov i sentrum.

Kronikk
Publisert
1. desember 2020

Vi må hjelpe og veilede unge som har utvist skadelig seksuell atferd, ikke møte dem med nulltoleranse.

Illustrasjon: Hilde Thomsen
Debatt
Publisert
1. desember 2020

Skam er et derivat fra en overordnet prosess som legges tungt på individet.

Debatt
Publisert
1. desember 2020

Jeg vil oppfordre Zemir Popovac til å respektere at vi fortsatt mangler mye kunnskap om de fenomenene vi forsøker å forstå.

Debatt
Publisert
1. desember 2020

Helsedirektoratets søvnkurs Sov godt er ikke et rent psykoedukativt kurs slik det hevdes i artikkelen Stå opp – Gruppebehandling for insomni i Psykologtidsskriftets augustutgave.

Debatt
Publisert
1. desember 2020

Torgeir Hillestads kritikk av forsterkning minner om å kritisere mat for at effekten av maten avhenger av spiserens tilstand.

Debatt
Publisert
29. oktober 2020

Det er ingenting i veien for at arbeidsavtalen mellom private psykologklinikker og psykologens enkeltpersonforetak skal kunne stille samme kvalitetskrav som i psykisk helsevern.

Debatt
Publisert
1. desember 2020

Psykologer undergraver språklige minoritetsgruppers rett til likeverdige helsetjenester dersom de ikke benytter kvalifiserte tolker.

Essay
Publisert
1. desember 2020

TV-serien Brave New World skildrer sjokkerende treffsikkert hvor samfunnet vårt er på vei. 

Bokanmeldelse
Publisert
1. desember 2020

Leser du denne boken, har du verktøy til å hjelpe 80–90 % av alle pasienter med søvnlidelser. 

Klassikeren
Publisert
1. desember 2020

Harald Schjelderup: Innføring i psykologi (1966)

Bokanmeldelse
Publisert
1. desember 2020

Boken er en forfriskende og tankevekkende drøfting av metaliseringsbegrepet, men den er for lite eksplisitt på implikasjoner for praksis.