Du er her

Nr. 9 2009 - Behandling av kronisk utmattelse

Psykologer i media
Publisert
5. september 2009
Psykologer i media
Publisert
5. september 2009
Psykologer i media
Publisert
5. september 2009
Psykologer i media
Publisert
5. september 2009
Psykologer i media
Publisert
5. september 2009
Psykologer i media
Publisert
5. september 2009
Psykologer i media
Publisert
5. september 2009
Psykologer i media
Publisert
5. september 2009
Psykologer i media
Publisert
5. september 2009
Psykologer i media
Publisert
5. september 2009
Psykologer i media
Publisert
5. september 2009
Psykologer i media
Publisert
5. september 2009
Psykologer i media
Publisert
5. september 2009
Psykologer i media
Publisert
5. september 2009
Bokanmeldelse
Publisert
5. september 2009
Bokanmeldelse
Publisert
5. september 2009
Bokanmeldelse
Publisert
5. september 2009
Bokanmeldelse
Publisert
5. september 2009
Bokanmeldelse
Publisert
5. september 2009
Bokanmeldelse
Publisert
5. september 2009
Bokanmeldelse
Publisert
5. september 2009
Debatt
Publisert
5. september 2009

Psykologforeningen sier at den vil beskytte pasienter og brukere av psykologtjenester. Men monopolisering av psykologtittelen beskytter først og fremst psykologene selv, og ikke brukerne.

Debatt
Publisert
5. september 2009

Psykologer i førstelinje har et stort ansvar i arbeidet med å tilby tidlig hjelp med høyt faglig nivå til barn og unge. Men jeg frykter at mange barn og unge med vansker har blitt sviktet på veien i møte med psykologer som lider av faglige «hang-ups».

Debatt
Publisert
5. september 2009

I stedet for å vektlegge det ene perspektivet i lavterskeltilbud er det bredden i psykologenes utdannelse som sikrer at tilbudet blir faglig godt.

Debatt
Publisert
5. september 2009

Hjertesukket fra Anne Skard om manglende respons har åpenbart gått hjem hos flere av Tidsskriftets lesere, også hos Anders Johan Thorbjørnsen. Selv savner han tilbakemelding og anerkjennelse fra sine formelt overordnede.

Debatt
Publisert
5. september 2009
Debatt
Publisert
5. september 2009
Debatt
Publisert
5. september 2009

Dessverre har ikke Madsen grepet poengene mine angående psykologiens identitet relatert til den sosiale virkeligheten.

Debatt
Publisert
5. september 2009
Leserne spør
Publisert
5. september 2009
Leserne spør
Publisert
5. september 2009
Vel å merke
Publisert
5. september 2009

Nordisk konferanse om personlighetsforstyrrelser ble for første gang avholdt i Oslo i juni med 250 deltakere fra de nordiske landene.

Redaksjonelt
Publisert
5. september 2009
Fagartikkel
Publisert
5. september 2009

Kronisk utmattelsessyndrom/ME innebærer ekstrem og til tider invalidiserende tretthet. Kognitiv terapi kan bidra til mestring av symptomer og til økt livskvalitet.

Originalartikkel
Publisert
5. september 2009

Religion er en viktig del av livet for majoriteten av Norges befolkning. Likevel synes ikke psykologutdanningen å vektlegge religion eller religiøs tro i særlig grad. En ny norsk undersøkelse viser hva psykologistudentene ved profesjonsstudiet mener om dette.

Originalartikkel
Publisert
5. september 2009

Psykoterapeuter som jobber med barn, ser ut til å posisjonere seg ut fra to forståelsesformer som vi har kalt gjensidighetsdiskursen og observasjonsdiskursen. Sammen kan de sies å fange en kontrastfylt spennvidde av oppgaver og tenkning knyttet til oppstart av barneterapi.

Originalartikkel
Publisert
5. september 2009

En stor gruppe spedbarn og småbarn viser ikke symptomer som tilfredsstiller kriteriene for diagnose på akse 1 i diagnosesystemet DC: 0–3. Hvorfor er da disse barna havnet i barne- og ungdomspsykiatrien, og hva kjennetegner dem?

Oppsummert
Publisert
5. september 2009

Den nye norske versjonen av «hardiness»-skalaen fremstår som et interessant mål på menneskers robusthet i møte med krevende situasjoner og livshendelser.

Møte med en helt
Publisert
5. september 2009

Han er mannen bak The Stanford Prison Experiment og bestselgeren The Lucifer Effect. Tre dager på fjordsafari med Philip Zimbardo gav et unikt innblikk i livet og historien til en av psykologiens superstjerner.

Ny fagbok om uvanleg tema
Publisert
5. september 2009

Born vil kunna sparast for alvorlege lidingar, samfunnet for enorme kostnader, og fagpersonar, rettsvesen og helsevesen for unødig arbeid. Grethe Nordhelle har skrive bok om eit farleg underadressert fenomen: manipulasjon.

Ingmar Bergmans Høstsonaten er teateraktuell
Publisert
5. september 2009

Filmen Høstsonaten tematiserer grunnleggende utviklingspsykologiske problemstillinger. Den illustrerer en kollisjon mellom omsorggiverens og barnets behov, og viser hvilke konsekvenser dette kan ha for barnets utvikling.

Før stortingsvalget 2009
Publisert
5. september 2009

Krf, SV og Venstre ser ut til å komme best ut i Tidsskriftets partitest. De fem fagfolkene som utfordret partilederne i juli og august, feller sin dom over svarene de fikk.

Psykologer i media
Publisert
5. september 2009
ADHD
Publisert
5. september 2009

Antallet pasienter diagnostisert og medisinert for ADHD øker med rekordfart. Nevrovitenskapsmannen Jaak Panksepp advarte mot denne utviklingen for over ti år siden. Han beskrev det som en tragedie i emning. Befinner vi oss midt i tragedien, eller har vi funnet den rette ADHD-formelen?

Kronikk
Publisert
5. september 2009
Debatt
Publisert
5. september 2009
Kommentar
Publisert
5. september 2009
Publisert
5. september 2009
Glimt fra medlemsstatistikken
Publisert
5. september 2009

Antallet psykologer i Norge er mer enn doblet siden 2001. Dette viser ferske tall fra medlemsregisteret. Andelen spesialister har også vært jevnt økende, til 46 prosent av medlemsmassen.

Økonomien i Psykologforeningen
Publisert
5. september 2009

Resultatet for 2008 blei eit underskot på rundt 2,7 millionar. Den europeiske psykologikongressen blei òg eit underskotsføretak. Men økonomien er sunn og driftsrekneskapen for 2009 i balanse, forsikrar generalsekretæren.

Leserne spør
Publisert
5. september 2009
Vel å merke
Publisert
5. september 2009
Publisert
5. september 2009