For annonsører

Annonsering i Psykologtidsskriftet

Psykologtidsskriftet sendes til de over 10 000 medlemmene av Norsk psykologforening og er landets viktigste publiseringskanal for deg som ønsker å nå frem til norske psykologer.  

Psykologtidsskriftet publiserer både i papirutgave og på nett. Redaksjonen driver aktivt formidlingsarbeid i sosiale medier og sender ut nyhetsbrev hver 14. dag. 

Vi følger prinsippene som er beskrevet i Tekstreklameplakaten av Norsk Presseforbund. Annonser hos oss vil alltid være markert atskilt fra annet redaksjonelt innhold og vil aldri bli linket til redaksjonelt stoff. Vi godtar ikke tekstreklame og våre annonsører kan ikke øve innflytelse på redaksjonelt innhold. I all hovedsak aksepterer vi stillingsannonser og kursannonser rettet mot psykologer. 

Psykologtidsskriftet kommer ut første virkedag i hver måned.

Se menyen til venstre (menyen over hvis på mobil) for annonseformater, type annonser og informasjon om nettannonsering.

Ta kontakt med markedsansvarlig Unni Sandland, e-post tidsskrift@psykologtidsskriftet.no eller telefon 23 10 31 33 hvis du har spørsmål om ulike typer annonsering, ønsker mer informasjon eller skal bestille annonser.
 

Utgivelsesplan og frister for bestilling av annonser i 2024:

Nummer

01.24
02.24
03.24
04.24
05.24
06.24
07.24
08.24
09.24
10.24
11.24
12.24

Bestillingsfrist

14.12.23
18.01.24
16.02.24
13.03.24
17.04.24
15.05.24
14.06.24
18.07.24
16.08.24
17.09.24
18.10.24
15.11.24
 

Utgivelsesdato

02.01.24
01.02.24
01.03.24
02.04.24
02.05.24
03.06.24
01.07.24
01.08.24
02.09.24
01.10.24
01.11.24
02.12.24