For annonsører

Annonsering i Psykologtidsskriftet

Tidsskrift for Norsk psykologforening er Norges ledende formidler av psykologi. En årgang utgjør over 900 sider med fagartikler, ny og spennende forskning, essay, reportasjer, intervjuer, bokanmeldelser, kommentarer, debatter m.m.

Lesere er nær alle psykologer  og psykologistudenter i Norge, samt mange i sosialfaglig sektor, helsepolitikere, journalister og andre som formidler og anvender psykologi i sitt daglige virke. Opplaget er for tiden på ca. 10 700 per nummer.

Tidsskriftet er normalt på ca 100 sider. 

Utgivelser: 12 i året. To av disse kan være temautgaver. 

Se menyen til venstre for annonseformater, type annonser og informasjon om nettannonsering.

Kontakt markedsavdelingen for mer informasjon og bestilling av annonser:

Unni Sandland:
e-post tidsskrift@psykologtidsskriftet.no eller telefon 23 10 31 33.

 
 

Utgivelsesplan og frister for bestilling av annonser i 2022/2023:

Nummer

11.22
12.22
01.23
02.23
03.23
04.23
05.23
06.23
07.23
08.23
09.23
10.23

Bestillingsfrist

19.10.22
18.11.22
15.12.23
18.01.23
15.02.23
20.03.23
17.04.23
15.05.23
19.06.23
17.07.23
18.08.23
18.09.23
 

Utgivelsesdato

01.11.22
01.12.22
02.01.23
01.02.23
01.03.23
03.04.23
02.05.23
01.06.23
03.07.23
01.08.23
01.09.23
02.10.23