Du er her

Nr. 2 2006 - Depresjon og psykose

Oppsummert
Publisert
1. februar 2006
Oppsummert
Publisert
1. februar 2006
Debatt
Publisert
1. februar 2006
Debatt
Publisert
1. februar 2006
Debatt
Publisert
1. februar 2006
Debatt
Publisert
1. februar 2006
Nyheter
Publisert
1. februar 2006

Samfunnskontakt Liv Jørgensen kjem til å jobba tett saman med presidenten i Psykologforeininga. An-Margritt Aanonsen har lenge ønskt seg ein slik samarbeidspartnar.

Vel å merke
Publisert
1. februar 2006

Det er nå utarbeidet retningslinjer for vurdering av kompetanse til selvstendig bruk av tester, som for eksempel Wechsler-batteriene. Det er her aktuelt å vurdere hvilke opplæringsprogrammer som gir tilsvarende kompetanse som psykologenes.

Vel å merke
Publisert
1. februar 2006
Vel å merke
Publisert
1. februar 2006
Leserne spør
Publisert
1. februar 2006
Leserne spør
Publisert
1. februar 2006
Leserne spør
Publisert
1. februar 2006
Redaksjonelt
Publisert
1. februar 2006
Teoretisk artikkel
Publisert
1. februar 2006

Det er fire sentrale forklaringer til at depresjon og psykose er nær forbundet: Depresjon som del av psykoselidelsen, som knyttet til nevroleptikabehandling, som resultat av feildiagnostikk, og som psykologisk reaksjon på livshendelser.

Originalartikkel
Publisert
1. februar 2006

Russel Barkleys veldokumenterte program for foreldreveiledning kan gjennomføres både individuelt og i grupper. Programmet er nå prøvd ut som kurs for foreldre ved en norsk poliklinikk.

Teoretisk artikkel
Publisert
1. februar 2006

Det brukes store pedagogiske ressurser på barn med Downs syndrom, men det gjøres for lite studier av programmenes nytteverdi. Atferdsanalyse bør få en mer sentral plass i opplæring av disse barna.

Originalartikkel
Publisert
1. februar 2006

The clients’ unfamiliarity with the notion of psychotherapy poses a major challenge for the therapists in Gaza. The appreciation of insight-oriented therapy as a universally applicable model of therapy should be re-examined.

Fagessay
Publisert
1. februar 2006

«Mindfulness» betyr «årvåken oppmerksomhet». Det handler om å kunne konsentrere seg om det som faktisk er, og akseptere sin situasjon og seg selv.

Fra praksis
Publisert
1. februar 2006

Den reviderte utgaven av Diagnostic Classification of Mental Health and Developmental Disorders of Infancy and Early Childhood (DC: 0–3R) er nå tilgjengelig.

Oppsummert
Publisert
1. februar 2006
Gestaltterapi
Publisert
1. februar 2006

I følge gestaltterapeutene Bob og Rita Resnick er poenget med terapi ikke at terapeuten skal forstå klienten, men at klienten forstår seg selv. Selvfølgelig er det vidunderlig å bli sett og forstått, men det viktigste er at klienten får bedre tilgang til hvem hun eller han er.

Reisebrev fra Sør-Afrika
Publisert
1. februar 2006

Foreldra får løna si delvis utbetalt i vin. I Western Cape blir det difor føydde minst ti gongar så mange barn med alkoholskader enn normalt. Dette er utgangspunkt for eitt av prosjekta Universitetet i Bergen deltar i for å auke den vitskaplege kompetansen ved sør-afrikanske universitet.

Kommentar
Publisert
1. februar 2006
Oppsummert
Publisert
1. februar 2006
Debatt
Publisert
1. februar 2006
Bokanmeldelse
Publisert
1. februar 2006
Kommentar
Publisert
1. februar 2006
Nyheter
Publisert
1. februar 2006

Liv Jørgensen har fått seg ein jobb det er vits i. Ho skal påverka media og halda oppe presset mot politikarar og forvalting. Målet er å gjera Norsk Psykologforening til ein endå viktigare samfunnsaktør.

Vel å merke
Publisert
1. februar 2006
Leserne spør
Publisert
1. februar 2006
Publisert
1. februar 2006
Publisert
1. februar 2006
Publisert
1. februar 2006
Publisert
1. februar 2006