Du er her

Nr. 10 2013 - Når pasienten snakker litt norsk

Forskningsnotiser
Publisert
4. oktober 2013

Å ta ein tjuv i handa kan vera nok. Eller å setta seg i stolen der ein juksepave nett har sete. Meir skal det ikkje til før skuldkjensla smittar over, viser ein ny studie.

Forskningsnotiser
Publisert
4. oktober 2013

En norsk studie har fulgt 1000 personer i Hordaland fra de var 13 til de ble 30 år. Konklusjonen er klar: Selvfølelsen holder seg stabil.

Forskningsnotiser
Publisert
4. oktober 2013

I 2005 blei antidepressiv dei meste føreskrivne medisinane i USA. Like fullt vil 75 % av befolkninga heller ha psykoterapi enn piller, viser ein ny metastudie.

Hanne H. Brorson:
Publisert
4. oktober 2013

En populærvitenskapelig fremstilling av hvordan vi oppfatter verden, og om hvordan vår oppmerksomhet styrer og styres av antakelser vi har om oss selv og våre omgivelser.

Arne Repål:
Publisert
4. oktober 2013

Boka fikk meg til å reflektere over hvor lite jeg egentlig har studert fenomenet sjalusi med tanke på hvor ofte jeg møter det i terapirommet.

Kari Frank & Kjersti Træland Hanssen:
Publisert
4. oktober 2013

Med entusiasme og engasjement formidler boka hvordan helsepsykologer kan være til nytte ved kroniske sykdommer. Men fremstillingen har faglige svakheter, mener vår anmelder.

Debatt
Publisert
4. oktober 2013

En ny musikkvideo med Katy Perry kan stå som en motvekt til den seksualiseringen av barndommen og den tidlige ungdommen som ellers er utbredt i den kommersielle fjortiskulturen.

Debatt
Publisert
4. oktober 2013

Mange sakkyndige er med på å understøtte det biologiske prinsipp, på tross av kunnskapsstatus. Langt inn i det barnefaglige miljøet dominerer fortsatt en urealistisk tiltro til at det går an å rette opp tidlige skader og forsømmelser.

Debatt
Publisert
4. oktober 2013

Judith van der Weele må få hjelp med presisjonsnivået når hun skal forske på sakkyndiges kultursensitivitet.

Debatt
Publisert
4. oktober 2013

Redaksjonen i Psykologtidsskriftet må snarest beklage at propaganda for Fremskrittspartiet kom på trykk.

Debatt
Publisert
4. oktober 2013
Leserne spør
Publisert
4. oktober 2013
Leserne spør
Publisert
4. oktober 2013
Fagbulletin
Publisert
4. oktober 2013

Rusmiddelbruk blant eldre øker, men få henvises til rusbehandling. Fastleger og psykologer må våge å spørre den eldre pasienten om rusvaner.

Fagbulletin
Publisert
4. oktober 2013

Det amerikanske testbatteriet MCCB, utviklet for utredning av nevrokognitiv svikt ved psykose, er nå standardisert for bruk i forskning i Norge. I denne artikkelen undersøkes anvendbarheten av de amerikanske normene i et norsk utvalg.

Testartikkel
Publisert
4. oktober 2013

Et nytt norsk spørreskjema måler individuell variasjon i positive og negative kroppsopplevelser. Det kan være et nyttig tillegg ved utredning og måling av behandlingseffekt ved kroppsorientert terapi.

Fagartikkel
Publisert
4. oktober 2013

Behovet for tolketjenester i helse- og omsorgssektoren øker, samtidig som det er et underforbruk av tolk i helsetjenesten. Vår kvalitative studie blant innvandrerpasienter og helsepersonell viser at det fortsatt mangler rutiner for å informere pasienter om retten til tolk. Det mangler også rutiner for å kvalitetssikre helsepersonells tolkebruk og deres vurdering av tolkebehovet.

Den terapeutiske veven:
Publisert
4. oktober 2013
Vinnar av Åse Gruda Skards pris 2013
Publisert
4. oktober 2013

Det er ein myte at ein treng samtaler over lengre tid for djup og varig endring, seier Solfrid Raknes. Raude og grøne plastfigurar og ei hjelpande hand på boks er ofte nok.

Slått til riddar for familieperspektivet
Publisert
4. oktober 2013

Namnet Frid er i slekt med ordet fred. I 30 år har Frid Anny Hansen gjort skam på namnet sitt ved å heva lansen mot individualpsykologiens øydande drake.

Skrivetips
Publisert
4. oktober 2013

Et ord som kan ha to motsatte eller motstridende betydninger, kalles et janusord eller et autoantonym.

Fra Arkivet
Publisert
4. oktober 2013
Leder
Publisert
4. oktober 2013
Forskningsnotiser
Publisert
4. oktober 2013
Atferdsvansker hos barn og unge
Publisert
4. oktober 2013

Belastninger i familien er en viktig faktor når krevende atferd hos små barn varer ved gjennom barneårene. Anne Kjeldsen ved Folkehelseinstituttet har vært med å avdekke tre risikofaktorer som disponerer for atferdsvansker over tid.

Kronikk
Publisert
4. oktober 2013
Debatt
Publisert
4. oktober 2013
Kommentar
Publisert
4. oktober 2013

Blir Bent Høie (H) helseminister, vil han måles på om han klarer å fylle det store behovet for psykologer i kommunene, har han sagt til Adresseavisen.

Leserne spør
Publisert
4. oktober 2013