Du er her

Nr. 4 2024 - Klinisk erfaringsdeling

Evidensbasert praksis
Publisert
27. mars 2024
Fra praksis
Publisert
27. mars 2024

Selvfølelse er et sentralt tema for personer til behandling i psykisk helsevern. Erfaringer fra Diakonhjemmet sykehus tilsier at gruppetilbud for bedre selvfølelse er til hjelp.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
27. mars 2024
Mann med kort skjegg mot hvit bakgrunn
Vitenskapelig artikkel
Publisert
2. mars 2024
Kvinne med mellomlangt, blondt hår mot hvit bakgrunn
Fagessay
Publisert
27. mars 2024

Den nye sorgdiagnosen reiser spørsmål om klinisk nytteverdi og underliggende samfunnsforhold.

Mann med halvlang lugg, skjegg og briller mot murvegg
Etikkpanelet
Publisert
27. mars 2024

Privatisering av behandlingsrelasjoner er tabubelagt. Manglende åpenhet kan forhindre forebygging.

Debatt
Publisert
15. mars 2024

Tilknytnings- og utviklingspsykologi gjør betydningen av barns omsorgsmiljø mer tydelig.

Kronikk
Publisert
27. mars 2024

Vi trenger å ta et oppgjør med vår valideringspraksis.

Debatt
Publisert
11. mars 2024

Tilliten til hjelpesystemet svekkes når veien til hjelp byråkratiseres.

Nye stemmer
Publisert
27. mars 2024

Et ideal om en nøytral psykologrolle kan gjøre oss ansiktsløse og lite handlekraftige.

Kvinne med briller og brunt hår
Bokanmeldelse
Publisert
27. mars 2024

Svein Haugsgjerd går bredt til verks for å forstå psykosefenomenet, i en bok som burde vært bedre bearbeidet.

Bokanmeldelse
Publisert
27. mars 2024

Boken kan lære psykologer om hvordan spilling dekker sentrale psykologiske behov, og hvorfor det er vanskelig å gi slipp.

Bokessay
Publisert
27. mars 2024

Omgivelsene må tåle de dramatiske prosessene som tilhører ungdomsperioden. Bare slik kan ungdommen finne seg selv.