Du er her

Nr. 4 2021 - Tung vei til medisinfri behandling

Publisert
6. april 2021

Atle Austad tvilte på bevisene mot Viggo Kristiansen og ble uglesett, også av kolleger. Men vedtaket om å gjenåpne Baneheia-saken trigger ingen behov for å hovere.

Bildetekst: Alene: Atle Austad opplevde liten støtte fra kolleger da det stormet rundt ham fordi han sådde tvil om Viggo Kristiansens skyld i Baneheia-saken.
Reportasje
Publisert
6. april 2021

Fem år etter at medisinfri behandling skulle være på plass i psykisk helsevern, er tilbudet fortsatt kontroversielt. Noen pasienter opplever å måtte kjempe for henvisning.

Nyheter
Publisert
6. april 2021

Helse- og omsorgsminister Bent Høie mener det er uakseptabelt hvis pasienter nektes medisinfri behandling uten at det er gode faglige grunner for det.

– Medisinfri behandling skal være et reelt valg for pasientene. Per i dag er det ikke slik, mener helse og omsorgsminister Bent Høie. Foto: Nora Skjerdingstad
Vitenskapelig artikkel
Publisert
6. april 2021

En norsk oversettelse av en ferdighetstest for fasiliterende interpersonlige ferdigheter har gode psykometriske egenskaper, og kan brukes i framtidige kliniske studier der man undersøker behandlingseffekt eller terapeututvikling.

Fagessay
Publisert
6. april 2021

Det er 120 år siden den beryktede «løsgjengerloven» så dagens lys. På tide å kaste et tilbakeblikk på noe av det som har skjedd siden man begynte å sende såkalte løsgjengere på tvangsarbeid.

Opstad tvangsarbeiderhus
Fra praksis
Publisert
6. april 2021

Tidlege traume viklar seg inn i barnet si utvikling på komplekse måtar. Metoden Child-Parent Psychotherapy gir oss høve til å få fram barnet si stemme samtidig som vi jobbar med auka tryggleik og utviklingstøtte i omsorgsrelasjonen.

Etikkpanelet
Publisert
6. april 2021
ILLUSTRASJON: KRISTIAN UTRIMARK
Fagessay
Publisert
6. april 2021

Det er utfordrende å gi god helsehjelp til lavprevalente pasientgrupper. Helse Bergen har undersøkt hvordan de kan bedre tilbudet sitt til pasienter med spiseforstyrrelser.

Kommentar
Publisert
6. april 2021

"Er dette begrepet om epistemisk tillit så nyttig? Hva har man egentlig sagt med det? Og på hvilken måte er det hjelpsomt i praktisk psykoterapi?"

Fra praksis
Publisert
6. april 2021

Kroppen uttrykker noe av det som rører seg i sinnet. Når studentene blir oppmerksomme på dette, hjelper det dem å bruke hele seg i møte med klienten. 

Kronikk
Publisert
6. april 2021

Psykologer har mye å lære av gutten som stod foran gullfiskbollen og utbrøt «Doffen har daua».

Tverrfaglig samarbeid
Publisert
6. april 2021

I skyggen av én lidelse kan det ligge en annen vi ikke ser. Slik «overskygging» kan koste både pasienten, familien og samfunnet dyrt. Derfor må vi samarbeide bedre på tvers av fagfelt og profesjoner.

Standardisering
Publisert
6. april 2021

Hvis systemet er problemet, og det vi gjør opprettholder systemet, er vi også en del av problemet.

Standardisering
Publisert
6. april 2021

Det som kommer med pakkeforløp, er noe annet enn psykologi. Det er en kulturell ideologi som preger vestlig tenkning og har sitt utgangspunkt i moderne bedriftskultur.

Standardisering
Publisert
6. april 2021

Blir vi som psykologer for mye håndverkere, risikerer vi å bli marionetter i et system preget av målstyring og standardisering.

Skammens funksjon
Publisert
6. april 2021

Det er vår evne til å aktivere selvmedfølelse som er det adaptive, og som avgifter skammen.

ME
Publisert
6. april 2021

Å holde pasienter med CFS/ME borte fra psykiatrien vil være den virkelige katastrofen.

Tester
Publisert
6. april 2021

Norges største distributør av kliniske og pedagogiske testverktøy, CheckWare, later til å tro at testkvalitet er en subjektiv størrelse, og skyver ansvaret for kvalitet over på sine kunder og sluttbrukere.

Bokessay
Publisert
6. april 2021

Harald Eias ti år gamle «Hjernevask»-debatt får nytt liv med Robert Plomins aktuelle bok, Blueprint, How DNA makes us who we are.

Bokanmeldelse
Publisert
6. april 2021

Når pasienter blir møtt som alminnelige mennesker, får de mulighet til å utvikle en annen identitet, mener forfatteren av boken Bedringens sosiologi.

Bokanmeldelse
Publisert
6. april 2021

Forfatteren har en imponerende mengde kunnskap om psykologisk utvikling, og evner å presentere den i en form som er tilgjengelig både for psykologistudenter og for den allmenne leser.

Klassikeren
Publisert
6. april 2021

Knut Hamsun: Mysterier (1892)

Minneord
Publisert
6. april 2021