Du er her

Nr. 10 2006 - Seksuelle overgrep

Psykologer i media
Publisert
10. oktober 2006
Psykologer i media
Publisert
10. oktober 2006
Psykologer i media
Publisert
10. oktober 2006
Psykologer i media
Publisert
10. oktober 2006
Psykologer i media
Publisert
10. oktober 2006
Psykologer i media
Publisert
10. oktober 2006
Psykologer i media
Publisert
10. oktober 2006
Psykologer i media
Publisert
10. oktober 2006
Psykologer i media
Publisert
10. oktober 2006
Psykologer i media
Publisert
10. oktober 2006
Psykologer i media
Publisert
10. oktober 2006
Psykologer i media
Publisert
10. oktober 2006
Psykologer i media
Publisert
10. oktober 2006
Psykologer i media
Publisert
10. oktober 2006
Psykologer i media
Publisert
10. oktober 2006
Psykologer i media
Publisert
10. oktober 2006
Psykologer i media
Publisert
10. oktober 2006
Psykologer i media
Publisert
10. oktober 2006
Psykologer i media
Publisert
10. oktober 2006
Psykologer i media
Publisert
10. oktober 2006
Forskningsnotiser
Publisert
10. oktober 2006

Eldre kvinner er fråverande i reklamen.

Forskningsnotiser
Publisert
10. oktober 2006

Å vera utbrend ser ut til å auka faren for hjarte- og karsjukdomar like mykje som overvekt og røyking.

Forskningsnotiser
Publisert
10. oktober 2006

Anoreksi handler også om trygghet, selvtillit og omsorg. Dette viser en fersk undersøkelse fra Folkehelseinstituttet.

Oppsummert
Publisert
10. oktober 2006

Elever som på grunn av lav selvtillit har særlig risiko for depresjon og sosial isolasjon, har nytte av et forebyggende kurs tilrettelagt for skolen.

Doktorgrad
Publisert
10. oktober 2006

Kan endringer i organisasjoner gjennomføres lettere gjennom å stimulere til økt refleksjon på ulike ledernivåer?

Doktorgrad
Publisert
10. oktober 2006

Nærde undersøkte psykiske helseproblemer blant ca. 1000 mødre med små barn, og sammenhengen mellom ulike risiko- og beskyttelsesfaktorer og mødrenes psykiske helse.

Doktorgrad
Publisert
10. oktober 2006

Studien gir støtte til tobakksforebyggende arbeid for å redusere røyking blant unge gjennom tverrsektorielle programmer for både skole og hjem.

Doktorgrad
Publisert
10. oktober 2006

Økt kunnskap om hvordan læringsprosesser er endret kan føre til bedre diagnostiske verktøy og bedre behandling for barn med ADHD.

Debatt
Publisert
10. oktober 2006
Leserne spør
Publisert
10. oktober 2006
Leserne spør
Publisert
10. oktober 2006
Leserne spør
Publisert
10. oktober 2006
Vel å merke
Publisert
10. oktober 2006
Vel å merke
Publisert
10. oktober 2006
Vel å merke
Publisert
10. oktober 2006
Vel å merke
Publisert
10. oktober 2006
Vel å merke
Publisert
10. oktober 2006
Vel å merke
Publisert
10. oktober 2006
Vel å merke
Publisert
10. oktober 2006
Vel å merke
Publisert
10. oktober 2006
Vel å merke
Publisert
10. oktober 2006
Vel å merke
Publisert
10. oktober 2006
Redaksjonelt
Publisert
10. oktober 2006
Kasusstudie
Publisert
10. oktober 2006

Ei ung jente har blitt utsatt for seksuelle overgrep fra far. Hun klandrer mor for det som har skjedd og avviser henne. Hvordan kan terapeuten legge til rette for dialog mellom mor og datter?

Testartikkel
Publisert
10. oktober 2006

Stroop-testen er nyttig ved kartlegging av funksjoner som kognitivt tempo og visuomotorisk tempo. Denne studien tilbyr normer for menn i manuelle yrker. I sitt arbeid eksponeres disse personene ofte for stoffer som kan påvirke nervesystemet

Originalartikkel
Publisert
10. oktober 2006

Mennesker med psykisk utviklingshemning er ofte overdrevent og til dels feilaktig medisinert. Denne undersøkelsen tyder på en medikasjonspraksis på grensen til det faglig uforsvarlige.

Testartikkel
Publisert
10. oktober 2006

Measuring adaptive behavior is an important part of the assessment of developmental disorders. Because of cultural variations the norms on standardized instruments may differ across countries.

Fra praksis
Publisert
10. oktober 2006

Kognitiv atferdsterapi har en sentral og veldokumentert plass i en tverrfaglig tilnærming til kroniske smerter. Et gruppetilbud er utviklet ved Haukeland sykehus.

Fagessay
Publisert
10. oktober 2006

Når du nærmer deg pensjonistalderen har du valget – du kan å fortsette eller slutte helt som psykolog. Men hva sitter du igjen med, og hva gjør du når jobben legges på hyllen?

Intervju med Ivo de Figueiredo
Publisert
10. oktober 2006

Ibsen var profeten som ville piske, og møtte et folk som stakk rumpa fram. Ivo de Figueiredo er biografen som gjerne snakker om jobben sin, og aller helst med saftige slagord.

Leslie Greenberg og Paul Salkovskis:
Publisert
10. oktober 2006

To foregangspersoner innenfor moderne psykoterapi. Begge har utviklet evidenbaserte terapiformer: emosjonsfokusert terapi for depresjon og kognitiv terapi for tvangslidelser. Begge er sentrale i debatten om kunnskapsbasert psykologisk praksis – og de er uenige på viktige punkter.

Rapport frå kongressen
Publisert
10. oktober 2006

Hundrevis av psykologar frå heile landet kom i slutten av august saman for å læra og tenkja kring tilhøvet mellom forsking og psykologisk praksis.

Intervju
Publisert
10. oktober 2006

Vi har spurt Tor Johan Ekeland, professor ved Institutt for sosialfag, Høgskulen i Volda, om litteratur og lesevanar.

Leger uten grenser
Publisert
10. oktober 2006

Engasjementet deira kryssar nasjonale, politiske, religiøse og profesjonelle grenser. I haust kjem organisasjonen Leger uten grenser til å bryta medielydmuren òg.

Kommentar
Publisert
10. oktober 2006
Psykologer i media
Publisert
10. oktober 2006
Intervju
Publisert
10. oktober 2006

Sverre Hoem beundrer Dr.Phil. på TV3 og de norske barnepsykologene på TV2. Nå er han selv i gang med ny bok. – Kunsten er å brenne akkurat passe for faget, sier han.

Kronikk
Publisert
10. oktober 2006
Reisebrev fra Kina
Publisert
10. oktober 2006

– Å jobbe som psykolog i Kina gir noen ekstra utfordringer. Det er ennå ikke et år siden jeg var ferdig utdannet, og planen var overhodet ikke å starte som privatpraktiserende så tidlig. Det var liksom noe som skulle skje når jeg var 50, sier Cecilie Kolflaath Larsen.

Forskningsnotiser
Publisert
10. oktober 2006
Oppsummert
Publisert
10. oktober 2006

Utformingen av skolegårder og lekeplasser kan ha betydning for elevenes fysiske utfoldelse. Fargerike spillplasser gir økt aktivitet.

Fra praksis
Publisert
10. oktober 2006
Doktorgrad
Publisert
10. oktober 2006
Bokanmeldelse
Publisert
10. oktober 2006
Kronikk
Publisert
10. oktober 2006
Debatt
Publisert
10. oktober 2006
Kommentar
Publisert
10. oktober 2006
Kommentar
Publisert
10. oktober 2006
Nyheter
Publisert
10. oktober 2006

Årets kanskje raskeste lønnsforhandlinger fant sted ved sykehuset Østfold HF. Klare prioriteringer og enighet mellom ledelse og tillitsvalgte om å gi psykologspesialistene et løft ga resultater.

Nyheter
Publisert
10. oktober 2006

Ikke den største forsamlingen, men desto mer eksklusiv: Norsk Psykologforenings første konferanse for psykologer i lederstillinger gikk av stabelen på Ekebergrestauranten i Oslo 15. september.

Leserne spør
Publisert
10. oktober 2006
Vel å merke
Publisert
10. oktober 2006
Publisert
10. oktober 2006