Nyheter

Landets største parti har politikk for alvorlig psykisk syke, men ingen særskilt politikk for schizofrenilidende, ifølge dem selv. Det er ganske skremmende, mener psykiatriprofessor.

Har du tips til hva vi skal skrive om?

23 10 31 30

redaksjonen@
psykologtidsskriftet.no

Nyheter

Pakkeforløp er en kvalitetsreform, mener psykologspesialist og sykehusleder Børge Mathiassen. Foretakstillitsvalgt Siri Næs har et annet syn.

I over to og en halv måned har Psykologforeningens presidenttroika vært en duo. Foto: Nora Paulsen Skjerdingstad

Hvem blir Psykologforeningens nye visepresident for fag og profesjon? Da fristen gikk ut 7. februar, var tre navn spilt inn til valgkomiteen.

Debatt

Det er en styrke for Norsk psykologforening med et uavhengig tidsskrift som styres etter redaktørplakaten.

Har du noe du vil si?

SKRIV TIL OSS

Nyheter

Tilbudet til mennesker med schizofrenilidelse må bli bedre, mener Rådet for psykisk helse. Sammenslutningen av 30 medlemsorganisasjoner mener personer med psykisk uhelse og psykiske lidelser ofte blir diskriminert.

Blomster og lys på Slottsplassen til minne om Ari Behn som tok sitt eget liv i desember. Foto: Hallgeir Vågenes / VG
Nyheter

Fagmiljøene er splittet i synet på i hvor stor grad psykiske lidelser skal vektlegges som risikofaktor ved forebygging av selvmord.

Fra praksis

Kanskje er det slik at paradoksale elementer inngår i all virksom terapi.

+ For abonnenter
Leder

Vi trenger kanskje ikke en egen folkehelseminister. Men feltet fortjener en politiker som brenner for feltet. 

Stipendiat og psykolog Erik Nakkerud mener klimaangst er en naturlig respons når man tar klimatrusselen virkelig innover seg.

+ For abonnenter
Fra praksis

I dagligtalen bruker vi energi som et uttrykk for vårt velbefinnende, men vi trenger også et psykologisk fagspråk som innbefatter studiet av livsenergi.

+ For abonnenter
Anmeldt

Temaet fagetikk er for viktig til at denne boken skal være forbeholdt studenter.

+ For abonnenter
Anmeldt

Elisabeth Norman får en til å fundere over de uendelig mange måtene tanker og affekter er bundet sammen på.

+ For abonnenter
Redaktøren begrunner sitt valg

Det er fullt mulig for styret å uttrykke mistillit til redaktøren. Men det er uholdbart hvis de ønsker å bruke formålsparagrafen til å begrense redaktørens handlingsrom.

Debatt

God nok tid til behandling er nøkkelen til å hindre for mange svingdørspasienter i psykisk helsevern.

Debatt

Hvilke konsekvenser har det for eleven om man bruker det ene eller det andre begrepet?

Debatt

Jeg forstår frustrasjonen knyttet til myndighetenes kontrollbehov av en ordning som avtalespesialistene, pasientene og Psykologforeningen opplever som velfungerende.

Kronikk

Er inkludering i arbeidslivet det beste vi kan gjøre for psykisk helse?

Debatt

Ingvild Stjernen Tisløv og Jørgen Flor må feie for egen dør. De har ikke forstått særlig mye av hva et demokrati er.

Noen kommuner som sliter med å rekruttere kommunepsykologer, velger digitale løsninger. Foto: Anna Molander/Bildhuset/NTB Scanpix.
Nyheter

Se ikke bort fra at den nye kommunepsykologen er en online-psykolog på den andre siden av landet. For Ringebu kommune er det blitt en nødløsning.

Sykehustalen 2020:

Når investeringene bindes i nye sykehusbygg, kan et psykisk helsevern som først og fremst investerer i humankapital komme til å lide.

Debatt

Pasientperspektivet neglisjeres i Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern.

Medisinfrie tilbud er ikke løsningen på de helsepolitiske utfordringene med behandling av schizofreni, mener Wenche ten Velden Hegelstad.

+ For abonnenter
Nyheter

Bjørnar Olsen trekker seg som sjefredaktør i Tidsskrift for Norsk psykologforening.

Tvangbegrensningsloven gir grønt lys for tvangsmedisinering på sviktende grunnlag, mener Landsforeningen We Shall Overcome. 

+ For abonnenter
Nyheter

Helseminister Bent Høie vil den unødige bruken av tvang i psykisk helsevern til livs, men mener det må mer til enn ny lov og mer ressurser: Det er arbeidsmåtene som må endres.

+ For abonnenter
Portrett

Han lover tydeligere tale overfor politikerne og synger gjerne karaoke for å gi et håndslag til foreningsdemokratiet.

+ For abonnenter
Faglig innspill

Teorien om at overvekt opprettholdes på grunn av psykologiske prosesser og mangel på viljestyrke, mangler empirisk støtte.

+ For abonnenter
Fra praksis

Skam er et dårlig utgangspunkt for å leve godt med sykdom. Kanskje det aller dårligste. 

+ For abonnenter
Forsknings­intervju

Sammenhengen mellom betennelse i kroppen og enkelte former for depresjon er psykiatriens nye snakkis. Hva handler viraken om?

+ For abonnenter
Debatt

Psykologforeningen unnlot å involvere avtalespesialister i et politisk motivert pilotprosjekt om pasientinntak. Det er kritikkverdig. 

Debatt

Jeg ser at psykologer blir så opptatt av å følge retningslinjer om å vurdere selvmordsrisiko at det kan stå i veien for god behandling.

Debatt

Pakkefoløpet sikrer at vi sammen med pasienten raskt får blikk for hva som er god behandling. 

Debatt

Det nye hovedsatsningsområdet til Norsk psykologforening er for bredt og inkluderer for mye. 

Arbeid, utdanning og psykisk helse

Både arbeid og utdanning er vel verdt å satse på. Men sammenstillingen av de to arenaene gjør hovedsatsningen unødvendig diffus.

Mindre tvang forutsetter bedre faglige og materielle rammebetingelser i psykisk helsevern. Slik lyder signalet i flere høringsuttalelser til tvangsbegrensningsloven.

Som klinikere etterlyser vi forskning på potensielle fordeler ved å inkludere nonverbal foreldrementalisering i forståelses- og behandlingsmetoder
Evidensbasert praksis

Mye av kommunikasjonen mellom spedbarn og forelder foregår som en kroppslig dialog. Likevel bruker vi stort sett verbal aktivitet for å måle foreldres evne til å forestille seg babyens indre. Kan denne foreldrementaliseringen i stedet undersøkes i den kroppslige dialogen, og betyr det noe for barns tilknytningstrygghet?

Terapeutiske skadevirkninger

Jørgen Flor har satt i gang en overmoden diskusjon om bivirkninger i psykoterapi. Skadepotensialet i terapi er reelt, og skadene kan være svært inngripende.

Bokanmeldelse

At terapi kan skade er ingen nyhet. Hva vi skal gjøre med det, gir boken Skadelige samtaler ingen gode svar på.

+ For abonnenter
Psykologtittelen

Det har kommet flere forslag til hvordan mastere i psykologi kan bruke psykologtittelen. Felles for de alle er forvirring om hva tittelen innebærer.

Pakkeforløp

Vi trenger en omkamp når det kjelder innholdet i pakkeforløpene. 

Pakkeforløp

Det finnes pakker som ikke burde åpnes. 

Psykisk helse i kommunen

Kommunepsykologen har andre arbeidsmåter enn fastlegen og bør ikke benytte all arbeidstid til individuelle samtaler.

Tilskuddsordningen

Regjeringens forslag om å avvikle tilskuddsordningen for psykoterapi og psykoanalyse kan ramme den viktigste metodevariasjonen i faget. 

Europsy

Det finnes med god grunn ikke noe godkjenningssystem for yrkesutøvelse i psykologi i EU-regi.

Anmeldt

Margaretha Dramsdal viser hvordan man kan få økt livskvalitet ved kronisk helsesvikt. Dessverre er en del av forslagene hennes ikke mulig å gjennomføre i et presset helsevesen.

+ For abonnenter
Anmeldt

Tirill Brenden Sæther og Peder Kjøs river ned murer mellom pasient og terapeut. Det rører.

 

+ For abonnenter
Debatt

Landsmøtet i Sandefjord fra 20. - 22. november avdekket trekk ved Psykologforeningens organisering og kultur det er lite grunn til være stolt over. Et ærlig forsøk på å rydde opp, snublet på veien.

Nyheter

Psykologforeningen ønsker kvalitetsreform i psykisk helsevern. Det har de fått, svarer helseminister Bent Høie: gjennom pakkeforløpene.

Debatt

Tiden er inne for en felles fagpolitisk strategi for å heve kvaliteten i spesialisthelsetjenesten. Her er et forslag til seks trinn på veien.

For at psykiatrien skulle gjenvinne sin kredibilitet, måtte den funderes i en biomedisinsk modell
Vitenskapelig artikkel

En ambisjon med nettverksmodellen er å gi et nytt, ateoretisk fundament i tilnærmingen til psykiske lidelser, men modellen har ingen løsning på sentrale grunnlagsproblemer i psykiatrien.

Nyheter

De 163 psykologi-studentene utdannet i Ungarn nådde ikke fram med sine krav i Oslo tingrett. Dommen virker grundig og velskrevet, mener statens advokat. Studentenes advokat varsler anke.

Landsmøte 2019

To prosent av medlemmene deltar i ordskiftet om Psykologforeningens politikk på Facebook-gruppen «Psykologer». Å vektlegge disse stemmene løser ikke foreningens demokratiske underskudd.

Debatt

Lokalavdelingene er det organet i foreningen som er nærmest medlemmene som skal representere alle, men mellom landsmøtene er vi sovende celler. Avstanden mellom oss og sentralstyret er for stor.

Debatt

Det er godt å lese at viktige aktører i Psykologforeningen fronter samarbeid og fellesskap inn mot Landsmøtet.

Nyheter

Kan samtaler om bivirkninger i terapi føre til mer kontroll i psykisk helsevern?

Debatt

Landsmøtet skal snart behandle et forslag der foreningen blir bedt om å innføre 20 prosent klinisk praksis for å opprettholde spesialiteten i klinisk psykologi. Dette er vi sterkt uenige i.

Nyheter

Helse- og omsorgsdepartementet vil forbedre praksisen for godkjenning av utenlandske helseutdanninger som leder til autorisasjon i Norge, men avventer resultatene av de rettslige prosessene i ESA og domstolene.

Profesjon i endring

Helsedirektoratet har akseptert noen sammensatte psykologtitler for personer uten autorisasjon som psykolog, Nå vurderer direktoratet å se på sin egen uttalelse fra september om dette på nytt.

Debatt

Det kan se ut som Håkon Kongsrud Skard og jeg er uenige om overordnede strategier, men jeg har tro på at vi klarer å finne en samarbeidsplattform.

Intervju

Terapi er en potent intervensjon, derfor kan det også være skadelig. Vi trenger et språk om negative konsekvenser av terapi, mener psykolog Jørgen Flor.

+ For abonnenter
Debatt

Det pågår en debatt om psykologtittelen. Det er bra med debatt om faget, men maktkritikken uteblir. Jeg ønsker meg en mer åpen og nyansert debatt om psykologers makt.

Faglig innspill

Fremtiden for faget vårt bestemmes ikke først og fremst av ytterligere ressurstildeling til psykisk helsevern, men av hvordan ressursene benyttes for å skape endringer til det bedre for pasienter og pårørende.

Nyheter

Representanter for universitetsmiljøene vil gjøre profesjonspsykologen til «klinisk psykolog». Psykologforeningen frykter pasientforvirring og advarer mot bruk av bindestrekstitler.

Bokanmeldelse

Pål Grøndahl kunne nok gjort boken Om drap både mer akademisk (les: tørrere) og mer bloddryppende (les: spekulativ) om han ville. Det gjorde han heldigvis ikke.

+ For abonnenter

Å oppnå god kvalitet i psykisk helsevern handler mye om å oversette pakkeforløpene til et språk som gir mening der folk jobber, mener Anne-Stine Meltzer, klinikksjef ved Nic Waals institutt i Oslo.

Filmessay

Filmen Phantom Thread fremstår umiddelbart som et kostymedrama, men i møte med psykoanalysen blir den til en beretning om narsissisme som et fengsel; der det å kunne elske, trenge og ta imot noe fra et annet menneske virker umulig.

Debatt

Før var det travelt, men givende å jobbe på DPS. Nå er det deprimerende.

Fagessay

En moderne personlighetsteori må funderes på teorier om temperament, tilknytning og mentalisering. 

+ For abonnenter
Statsbudsjettet 2020:

Forslaget om å kutte tilskuddet til videreutdanningen i psykodynamisk psykoterapi vil på lengre sikt strupe metodemangfoldet i norsk psykoterapi.

Bokanmeldelse

Jeg vil gi boken fra Forandringsfabrikken en prominent plass både på kontoret og i bevisstheten.

+ For abonnenter
E-terapi

Hvordan kan man avlaste et presset psykisk helsevesen? Ved å omsette internettdekning til psykologdekning. 

Fagessay

Multisystemisk terapi (MST) lar seg forene med anbefalinger fra litteraturen om utviklingstraumer. Gjennom multisystemisk terapi kan ungdom få hjelp til å regulere seg på flere sosiale arenaer samtidig.

+ For abonnenter
Bokanmeldelse

En grundig bok om traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT) bør også kunne gi terapeuter uten erfaring med modellen selvtillit til å prøve den ut.

+ For abonnenter
Debatt

Psykologforeningen har lite overbevisende argumenter når de har vedtatt å begrense godkjenning av veiledning via video. Bestemmelsene går også på tvers av miljøhensyn. 

Nyheter

– Jeg står ved det jeg har sagt og trekker meg ikke som visepresident. Det ville satt organisasjonen i en veldig vanskelig situasjon, sier Heidi Tessand.

VR fremstår som et godt virkemiddel i innsamlingsaksjoner
Vitenskapelig artikkel

Å oppleve en flyktningleir i Virtual Reality kan gjøre oss mer villige til å donere.

Debatt

Hva slags kommunepolitikk psykologforeningen skal ha, bør landsmøtet mene noe om.

Torje Sunde
Nyheter

Er en med femårig masterutdanning i psykologi fra ELTE-universitetet i Budapest utdannet til samme yrke som en psykolog i Norge? Nei, er den klare holdningen til Regjeringsadvokaten.

Fagessay

Vi må slutte å tenke at terrorister lider av alvorlig psykopatologi og opptrer som morderiske psykopater.

+ For abonnenter
Debatt

Når regjeringen vil kutte den individuelle støtten til utdanning i psykoterapi og psykoanalyse, er det fare for at et grunnleggende faglig fundament i psykisk helsevern kan forvitre.

Per Andreas Bjørgan
Nyheter

Norske myndigheter bommer på sin tolkning av EØS-regelverket og er inkonsekvente i sin behandling av masterutdanninger fra utlandet. Det mener advokat Per Andreas Bjørgan. 14. oktober prosederer han på vegne av 200 ELTE-studenter i Oslo tingrett.

Fri assosiasjon

Eg går og spikkar og pussar på nokre ord til deg. Men det vert liksom ikkje heilt slik eg hadde håpa.

+ For abonnenter
Bokanmeldelse

Jeg skulle ønske denne boka hadde vært tilgjengelig da jeg selv var fersk gruppeterapeut.

Rune Frøyland
Nyheter

– ELTE-saken har vist at det er behov for større forutsigbarhet og tydeligere kvalifiseringsløp for dem som studerer psykologi i utlandet.

Fra praksis

Pasienter og deres familier har mye å vinne på at vi inviterer familien inn i individorientert behandling.

+ For abonnenter
Statssekretær Anne Grethe Erlandsen. Foto: Bjørn Stuedal, Helse- og omsorgsdepartementet.
Nyheter

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) i Helse- og omsorgsdepartementet avviser at det er åpnet for en endring i bruk av psykologtittelen.

Fedres deltagelse i KAT-behandling av barn og unge med angstlidelser var høyere ved utredning og ved foreldretimer med psykoedukasjon enn ved barnas behandlingstimer
Vitenskapelig artikkel

Fedre deltar sjeldnere enn mødre i behandling av barn og unge med angst. Hvorfor? Vi fant at fedre deltok i større grad i utredning og timer med psykoedukasjon enn i behandlingstimer. Ingen av de øvrige faktorene vi undersøkte, var imidlertid signifikant relatert til fedrenes deltagelse.

Rune Frøyland, Tor Levin Hofgaard og Heidi Svendsen Tessand. Foto: Psykologforeningen
Nyheter

Psykologforeningens politiske ledelse mener det er uakseptabelt at Helsedirektoratet åpner opp for at andre enn autoriserte psykologer kan bruke psykologtittelen, for eksempel tittelen klimapsykolog.

Faglig innspill

Psykologer i spesialisthelsetjenesten står i fare for å ende opp som kvasipsykiatere som omfavner den medisinske modellen, eller som saksbehandlere som ikke driver behandling, men selekterer hvilke pasienter som skal få behandling eller ikke.

Debatt om psykologtittelen

Ingen er tjent med at hvem som helst uten kvalifiserende utdanning kan sette opp forretning og markedsføre tjenester ved å bruke psykologtittel pluss et diffust prefiks.

Fra praksis

Få kaller seg atferdsanalytiker i dag, men prinsipper fra atferdsanalysen er vel verdt å ta vare på.

Debatt om psykologtittelen

Helsedirektoratet forstår ikke konsekvensene av å åpne opp for «bindestrekspsykologer».

Psykisk helsevern

Det er spesialisthelsetjenesten som bør lære av førstelinjen å drive effektive psykiske helsetjenester, ikke omvendt.

Klinikere må være klar over farene for både feildiagnostisering og feilbehandling
Evidensbasert praksis

Sammenhengene mellom ADHD og traumereaksjoner er både komplekse og gjensidige, og offentlige retningslinjer gir få konkrete anbefalinger. Enn så lenge er det derfor den enkelte klinikers kunnskap om tilstandene som sikrer god utredning og behandling.

Profesjon i endring

Norske myndigheter og Norsk psykologforening må redefinere hva en norsk psykolog er, mener Annika Rødeseike og Mikael Hedne. Masterne i psykologi får støtte av sentrale psykologer.

Debatt

Vi må innføre krav til direkte pasientkontakt for å kunne opprettholde formell spesialistkompetanse. 

Profesjon i endring

Pasientsikkerhet, profesjonskamp, helsepolitikk. Masterdebatten inneholder det meste og er i ferd med å våkne til liv igjen.

Utgaver

Vil du bestille en tidligere utgave på papir?

Tidligere utgaver