Forsknings­intervju

Det nye Makt–trussel–mening-rammeverket inviterer til en økt orientering mot sosiale og strukturelle forhold i forståelsen og behandlingen av psykiske lidelser.

Har du tips til hva vi skal skrive om?

23 10 31 30

redaksjonen@
psykologtidsskriftet.no

Mann med grånende skjegg mot grønn bakgrunn
Fagessay

En barneoppdragelse preget av å unngå at barnet blir frustrert, frarøver barnet sentrale utviklingspsykologiske erfaringer.

Har du noe du vil si?

SKRIV TIL OSS

Svart-hvitt portrett av mann og kvinne
Fra praksis

Klinisk erfaring tilsier at tilnærmingen er anvendelig i poliklinikk og at den bidrar til positive endringer.

Illustrasjon av grå personer og figurer under fargerik regnbue
Etikkpanelet

Psykologer som møter homofile og lesbiske i terapi, bør gi autoritet til deres opplevelser av å bevege seg i et heteronormativt samfunn.

Omslagsbilde av boken Unhealthy Alcohol Use in Older Adults_Erin L Woodhead_Hogrefe
Bokanmeldelse

En nyttig, konkret og kortfattet veileder som beskriver tilnærminger ovenfor eldre pasienter som sliter med usunn alkoholbruk.

bokomslag_Sigmund Freud and his Patient Margarethe Csonka_Michal Shapira_Routledge
Bokessay

En fascinerende fortelling om en av Freuds hittil ukjente pasienter kaster lys over tidlige psykoanalytiske teorier om homoseksualitet.

Fargerik illustrasjon av ulike frukter og grønnsaker på venterom
Fagessay

En del pasienter får ikke god effekt av eksisterende, klart formulerte behandlingsformer. Da må vi tenke bredt og utforske nye muligheter innen psykoterapi.

Kronikk

Jeg drømmer om at en koordinatorpsykolog blir det selvfølgelige tiltaket når ungdom ikke makter å gå på skolen.

Fagessay

Kan en OCD-behandling i 1975 ha vært et tidlig eksempel på evidensbasert psykologisk praksis – før det fantes?

Aktuelt

Fredag 14. juni markerte Norsk forening for kognitiv terapi (NFKT) sitt 30-årsjubileum med en konferanse på Litteraturhuset.

Norsk forening for kognitiv terapi 30 år

De første initiativtakerne til opprettelsen av NFKT var allerede i 1993 ute med et eget temanummer om kognitiv terapi i Psykologtidsskriftet. Her kan du lese forordet (med link til temanummeret nederst i teksten).

Bjørn Christiansens minnepris

Andreas Høstmælingen tildeles Bjørn Christiansens minnepris for 2024.

Aktuelt

Psykologtidsskriftet har satt sammen et nytt panel med psykologstemmer som det kommende året skal dykke ned i saker som rører seg i psykologifeltet. Fellesnevneren er at de alle befinner seg i en tidlig fase av psykologkarrieren.

Nye stemmer

I kriser må me våge å ha dei vanskelege samtalene med kvarandre.

Kronikk

Pålagt medsignering på epikriser skaper flere problemer enn det løser.

Etikkpanelet

Forståelsen av rusmiddelavhengighet som en moralsk svikt henger fortsatt igjen i behandlingsapparatet.

Fra praksis

Mindfulness var blant temaene som mennene oppfattet som mest nyttig.

Bokanmeldelse

Ole Jacob Madsens skriver om velkjente temaer. Men selv når jeg tror jeg vet hvor han vil med et essay, blir jeg overrasket og må konfrontere min egen forutinntatthet.

Debatt

Å tegne opp et sterkt skille mellom fakta og verdier i psykoterapi og klinisk praksis er problematisk.

Portrett av mann
Debatt

Stänicke og Viks innlegg sammenblander dessverre ulike argument. Kanskje vi kan få nøstet opp i de mest sentrale misforståelsene.

mann på parkbenk foran trær
Aktuelt

Det er 16 år siden sist. Nå lanserer Helsedirektoratet nye retningslinjer for selvmordsforebygging.

Aktuelt

Nye retningslinjer for selvmordsforebygging. Dette er den største endringen.

Fagessay

Freuds gjentakingstvang, som eit uttrykk for dødsdrifta, kan brukast til å forstå ekstrem kroppskontroll, fundamentalisme og menneskets kontroll over naturen.

Etikkpanelet

Å involvere barna har ulemper, men tar barnas rett til å bli hørt på alvor. Deltagelse kan gi en opplevelse av påvirkningskraft.

Kronikk

Psykologer må nå russen med kunnskap om faresignaler og konsekvenser av skadelig alkoholbruk.

Nye stemmer

Med dekning over hele landet har tilbudet nådd en sentral milepæl. Her er svar på vanlige spørsmål.

Tor Erik Nysæter. Foto: privat
Oppsummert

Mye tyder på at personlighetsfungering blir viktigere enn personlighetstrekk i valg av tiltak og behandling.

Kronikk

Vi trenger å ta et oppgjør med vår valideringspraksis.

Kommentar

At styret i Norsk psykiatrisk forening ønsker at psykiatere skal være enerådende i ledelse av psykisk helsevern, er ikke så overraskende. Men det er vanskelig å se hvilket problem et psykiaterhegemoni reelt skal løse

Bokforside
Bokanmeldelse

Svend Brinkmann går til krig mot opplevelsessamfunnet i sin nye bok, hvor han argumenterer for at opplevelser ikke finnes.

Bokforside
Bokessay

Mentalization-Based Treatment for Pathological Narcissism er en sårt tiltrengt nyvinning. La oss håpe den kan børste støv av narsissisme-begrepet.

Utgaver

Vil du bestille en tidligere utgave på papir?

Tidligere utgaver