Jartrud Sofie Frafjord. Foto: privat
Debatt

Å møte barn med at deres oppfatninger er et resultat av påvirkning, fører kun til økt motstand hos dem.

Ole-Petter Olsen, Christian Jessen og Tommy Karlsen. Foto: privat.
Debatt
Foreldre som er utsatt for foreldrefremmedgjøring, beskriver en opplevelse av å bli utsatt for nok et overgrep når deres virkelighet blir marginalisert med språkvask.

Har du tips til hva vi skal skrive om?

23 10 31 30

redaksjonen@
psykologtidsskriftet.no

Børge Mathiassen. Foto: UNN.
Debatt

Tallet 1,6 er en indikator på hvor mye av ressursene psykisk helsevern benytter til direkte pasientarbeid. Men hvor egnet er det til å si noe om hvor hektisk ansatte i kliniske stillinger har det på jobb?

Har du noe du vil si?

SKRIV TIL OSS

Kim Edgar Karlsen. Foto: Per Halvorsen.
Intervju

Utvalget som har utredet tematisk organisering av psykisk helsevern, skroter metode som omdreiningspunkt for fremtidens tjenester. Diagnostisering får mindre betydning enn før, ifølge Kim Edgar Karlsen.

Kjetil Ermesjø i Foreningen 2 Foreldre. Foto: privat.
Debatt

Begrepet «foreldrefremmedgjøring» er på ingen måte til hinder for å se barnets behov. Tvert imot adresser det ekte problemer i den virkelige verden.

Debatt

Behandling av kjønnsinkongruens forutsetter en annen kunnskap enn den Siri Gullestad fremviser, mener jusprofessor.

Portrettfoto av mann foran vindu
Debatt

Begrepet «foreldrefremmedgjøring» er langt mer anerkjent enn Jan Stokkebekk og hans medforfattere vil ha det til.

Kirsten Holtmon Resaland. Fotograf: Lillan Hjellum
Debatt

Hjelp oss med å motarbeide at slaget mellom ressurser og behov utkjempes i pasientenes epikriser. Både psykologer og pasienter fortjener bedre.   

Jonas Sharma-Bakkevig. Foto: privat
Debatt

«Kjenn deg selv», stod det skrevet på tempelet i Delfi. Det er en grunn til at dette maksimet har fått så stor slagkraft.

Bodil Sørheim og Tuva Melsom. Foto: Per Halvorsen.
Forsknings­intervju

En spesiell metode kan gjøre forskjell i arbeidet med unge som forgriper seg på jevnaldrende. Men det kan være et sjansespill å ta den i bruk, mener Bodil Sørheim og Tuva Melsom.

Aslak Hjeltnes og Elisabeth Schancke. Foto: privat.
Debatt

Når psykologkollegaer i psykisk helsevern gir beskjed om arbeidsforhold som går ut over både pasienttilbudet og faglig integritet, fortjener de å bli møtt med respekt og forståelse.

Jan Kristian Stokkebekk. Foto: Folkehelseinstituttet.
Debatt

I tråd med anbefalinger fra FN foreslår vi at det ideologiske begrepet «foreldrefremmedgjøring» skrotes og erstattes med en deskriptiv og barneorientert forståelse.

Portrett av mann mot tåkelagt naturbakgrunn
Fra praksis

«Jeg har blitt flinkere til å forklare andre at hodet mitt fungerer annerledes.»

Mange stoler i ulike farger
Fra praksis

Det mest sentrale var at tilbudet ga ungdommen anledning til å kjenne tilhørighet og fellesskap.

Debatt

Psykologforeningen jobber for mer tverrfaglig samarbeid, men vår spesialistutdanning kan ikke romme alle gode og motstridende hensyn. 

Illustrasjon: Kristian Utrimark
Etikkpanelet

Hva gjør vi mot barn og unge hvis vi av kapasitetshensyn skriver dem ut for tidlig – og så skylder på dem? 

MILJØ Foreldre har betydning. Foto: Davide Angelini / Shutterstock / NTB Scanpix
Debatt

Psykologspesialist Fredrik Sylvester Jensen gjentar påstanden om at foreldre er uten betydning for barns utvikling. Dette er det ingen forskere som vil være enig med ham i. 

Debatt

Vi verdsetter Fredrik Sylvester Jensens initiativ til en diskusjon om kompliserte utviklingsprosesser. Dessverre bommer han i referanser og slutninger. 

Faksimile fra augustutgaven.
Debatt

Jonas Sharma-Bakkevigs tekst Psykologers belastninger krever et indre arbeid er et prakteksempel på psykologisering.

Håkon Kongsrud Skard. Foto: Fartein Rudjord
Nyheter

Psykologforeningen sier nei til at Helsetilsynet skal kunne tilbakekalle autorisasjon i opptil ti år før helsepersonell som har begått alvorlige overgrep, kan søke på nytt.

Bokanmeldelse

Det er lett å la seg overbevise av Vidar Husbys presentasjon av målbevisst ferdighetstrening – som samtidig understreker at det koster å utvikle seg.

Bilde av hvitt bokomslag med rød skrift
Bokanmeldelse

Sosiologen Richard Reeves tar for seg en mannsrolle i endring, og hva vi kan gjøre for å hjelpe menn som strever.

Debatt

Marit Johanne Bruset uttrykker i juliutgaven at jeg bruker «the affirmative model» på en altfor forenklet måte. 

Mann som lander i vann
Debatt

Psykologer er vanlige mennesker som trenger vanlige ting.

Debatt

Psykologforeningen ønsker å bidra med løsninger som gir bedre psykiske helsetjenester. Både for befolkningen og de ansatte i tjenesten.

Illustrasjon: Hilde Thomsen
Kronikk

Ja, det er på tide å «utvide det psykologiske perspektivet» i debatten om kjønnsinkongruens!  

Rolf Sundet. Foto: privat
Debatt

Verken psykiaternes «innføring av psykisk helsevern» eller psykologenes «ressurskrise» er tilstrekkelige forklaringer på situasjonen psykisk helsevern står i.

Fagessay

Barns omsorgsbetingelser må forstås i en større kulturell og samfunnsmessig kontekst, og vi har teorier og modeller som kan fremme bedre vurderinger og hjelp.

Fotografi av kvinne med briller
Nye stemmer

Jeg har til gode å se at det å fortelle om psykologers arbeidshverdag har gått på bekostning av fag og samfunnsansvar. 

Helge Holgersen (UiB) mener mange psykologer skjuler seg bak strukturene istedenfor å stå opp selv å benytte seg av sin faglige autonomi Foto: privat.
Debatt

Den pågående «sutredebatten» i Psykologtidsskriftet og i sosiale medier viser mer enn noe annet at psykologer bør bli flinkere til å begrunne sine påstander.

Åge Wifstad. Foto: Universitetet i Tromsø
Debatt

Ole Magnus Vik savner at Falkum går mer i dybden i boka Hva er psykiatri? Om fagets grunnlagsspørsmål. Jeg mener Falkum setter en ny standard for grunnlagsdiskusjoner i helsefagene.

Erik Falkum. Foto: privat
Debatt

Jeg finner Ole Magnus Viks anmeldelse av min bok om psykiatriens grunnlagsspørsmål såpass ekstrem i både form og innhold, at jeg ikke vil la den stå uimotsagt.

Kvinne med briller og brunt hår
Debatt

Vi hadde sviktet pasientene om vi ikke hadde sagt ifra om arbeidsvilkårene i psykisk helsevern, skriver leder for Yngre psykologers utvalg, Helén Ingrid Andreassen.

Person som går langs strandkanten i tåkevær
Fra praksis

Det tok fire år før ungdommen delte sin verste belastning og bedringsprosessen tok fart. 

Pasienter med depresjon eller angst får mer behandling hos avtalespesialistene enn pasienter med samme diagnoser får på DPS, dokumenterer Per Arne Holmann med flere. Foto: Per Halvorsen
Forsknings­intervju

Mindre syke pasienter som blir behandlet av avtalespesialister, får mer behandling enn pasienter med alvorligere tilstander på distriktspsykiatriske sentre. 

Faksimile fra augustutgaven.
Debatt

Vår spådom er at pasienter som trenger langtidsterapi, ganske snart må belage seg på å betale behandlingen selv. 

Heidi Svendsen Tessand og Maria Nylund. Foto: Stillasbyggerne.
Debatt

Ved å snakke så mye om seg selv blir psykologer mindre relevante som faglige premissleverandører i psykisk helsevern.

Aina Machado Bjerke. Foto: IPR.no
Debatt

Er arbeidsdagen til psykologer i psykisk helsevern belastende, eller bare sutrer vi? Her er noen harde fakta, så kan leseren selv kjenne etter.  

Rebekka Egeland. Foto: Dr Dropin
Debatt

Å diskutere om psykologer sutrer eller ikke er et blindspor. Vi er nødt til å legge frem forslag om mer enn bevilgninger og flere ressurser. Vi må se på hvordan vi kan jobbe smartere, skriver Rebekka Egeland.

Portrett av kvinne mot hvit bakgrunn
Debatt

Psykologer er klar over sine privilegier og har både rett og plikt til å si i fra om uholdbare arbeidsforhold, mener Kaja Asbjørnsen Betin.

Helge Holgersen (UiB) mener mange psykologer skjuler seg bak strukturene istedenfor å stå opp selv å benytte seg av sin faglige autonomi Foto: privat.
Intervju

Er psykologer spesielt utsatt for belastninger i helsevesenet? Nei, mener Helge Holgersen, som syns at sutringen blant yrkeskolleger til tider tar overhånd.

Debatt

Olav Kandal utfordrer foreningen på hva som gjøres for medlemmene i det private næringsliv. Vi er opptatt av å være en forening som representerer alle våre medlemmer.

Portrett av mann mot hvit bakgrunn
Fagessay

Privatisering av behandlingsrelasjonen er et omfattende problem. Rollesammenblanding kan forebygges, og det har ikke minst helsepersonellet selv ansvar for. 

Portrett av kvinne
Aktuelt

Bjørn Christiansens minnepris for 2023 går til June Lystad og medforfattere for artikkel om arbeidsrettet behandling i spesialisthelsetjenesten.

Illustrasjon: Kristian Utrimark
Etikkpanelet

Fagfolk snakker som regel psykopatiofrenes sak. Jeg framsnakker personer med psykopatisk fungering, og da oppstår noen etiske dilemmaer. 

Intervju

Glenn Waller mener mange terapeuter er for snille i terapirommet. – Konsekvensen er at færre får hjelpen de trenger, sier mannen bak begrepet terapeutisk avsporing.  

To unge gutter i en blomstereng og utydelige personer i bakgrunnen
Filmessay

Close er en inderlig og rørende fortelling om utvikling og brudd i et nært vennskap, og om å bli voksen.

Håkon E. Coucheron Fredhammer. Foto: privat.
Nye stemmer

Når økonomien er stram og gode råd dyre, er man helt avhengig av politikere som taler barnas sak og ser verdien av gode oppvekstvilkår. Det er verdt å huske i et valgår. 

Debatt

For å overleve psykologyrkets belastninger, må vi gjøre et indre arbeid. 

Omslagsbilde av Pasientjournalen
Bokanmeldelse

Pasientjournalen er både nyttig og nødvendig som arbeidsverktøy. Denne boka tilbyr bevisstgjøring, kunnskap og refleksjon rundt egen journalpraksis. 

Omslagsbilde av boken Hva er psykiatri_Om fagets grunnlagsspørsmål
Bokanmeldelse

Til tross for sitt gode utgangspunkt mislykkes dessverre Erik Falkum ganske ettertrykkelig i sin nye bok om grunnlagsproblemer i psykisk helsevern.

Portrett av mann mot hvit bakgrunn
Fra praksis

ADHD-diagnosen åpner for mye skjønn. Vår testprosedyre gjør beslutningsgrunnlaget bedre.

Fra praksis

Erfaring som skal bli til kunnskap, forutsetter systematisk refleksjon. Å dele opp refleksjonsprosessen i nivåer kan effektivisere kunnskapsutviklingen.

Illustrasjon: Kristian Utrimark
Etikkpanelet

Det er på grensen til etisk uforsvarlig at ikke flere psykologer tar innover seg utfordringen med et aldrende samfunn. 

Portrettfoto av mann foran vindu
Artikkelkommentar

Barna skades ikke dersom de har likeverdig kontakt med begge foreldre.

Sorthvitt portrettbilde av mann og kvinne
Artikkelkommentar

Det er ikke belegg i forskning for å hevde at delt bosted motvirker konflikter.

Illustrasjon: Hilde Thomsen
Kronikk

Behandlingstilbudet til personer som opplever psykoselidelse for første gang, varierer så mye at det bærer preg av lotteri. 

Faksimile fra juniutgaven.
Debatt

Psykologien har hatt en tendens til å overvurdere familiemiljøets betydning for psykologisk utvikling. 

Debatt

Spådommene om psykologoverskudd er systematisk gjort til skamme over flere tiår. Derfor er vi trygge på at det er nødvendig å utvide utdanningskapasiteten for psykologer. 

Faksimile av juliutgaven.
Debatt

Allerede mens SSB-forsker Nils Martin Stølen intervjues har prognosen hans forlatt virkeligheten. 

Fra praksis

Erfaringer fra Oslo Universitetssykehus tilsier at voksne søker hjelp for å unngå å handle på seksuell interesse for barn.

FOR SNEVERT PERSPEKTIV Hvordan vi som fagpersoner forstår fenomenet vi observerer, har reelle implikasjoner for helsetjenester som tilbys, skriver artikkelforfatteren. Foto: vovan / Shutterstock / NTB Scanpix 
Debatt

Det er på tide å utvide det psykologiske perspektivet i debatten om kjønnsinkongruens. 

Marit Johanne Bruset. Foto: privat
Debatt

Høg forekomst av komorbiditet hos unge som søker kroppsjusterande behandling, gjer at vi må undersøke om kjønnsinkongruens kan vere respons på underliggande problem. 

Faksimile av intervju i maiutgaven.
Artikkelkommentar

At vi har forsømt forskningsetikken, slik Knut Dalen påstår i juniutgaven, er en drøy påstand som i liten grad lar seg underbygge. 

Halvor Kjølstad. Foto: privat
Debatt

Så langt ser det ut til at både administrativ og politisk ledelse i Psykologforeningen opererer omtrent som Gud selv gjorde i gamle dager. 

SAMARBEID PÅ TVERS Det er støtte i forskning for at dynamikken i helseinstitusjoner bedres når samhandlingskompetanse læres tverrfaglig, skriver artikkelforfatterne. Illustrasjon: Paul Craft / Shutterstock / NTB Scanpix
Debatt

Psykologforeningen bør revurdere kravet om at all spesialistundervisning skal skje i psykologrene grupper. Det står i veien for opplæring i tverrfaglig samarbeid. 

Portrettfoto av mann
Debatt

Fredrik Sylvester Jensen tar feil når han påstår at foreldre har liten innflytelse på barns utvikling.

Omslagsbilde av boken BED - en lærebog om Binge Eating Disorder
Bokanmeldelse

Boken er et kjærkomment tilskudd på veien til et behandlingstilbud for mennesker med overspisingslidelse. Her trenger vi å mobilisere.

Omslagsbilde av boken The Child Survivor
Bokanmeldelse

Dissosiasjon er i sentrum i Joyanna Silbergs nyttige bok, som gir støtte i et vanskelig landskap.

Debatt

Kandal bør fremme sine ønsker og interesser uten å fremsette tendensiøse påstander som direkte eller indirekte kaster offentlige ansatte kollegaer under bussen.

Debatt

Det er viktig med eit privat næringsliv også innanfor klinisk psykologi fordi det kan bidra til å utvikle faget. Men eg saknar større innsats for psykologer i privat praksis.

Faksimile av filmen Alle barn har rett til en trygg barndom.
Debatt
Vi må unngå å skape usikkerhet om det er greit å snakke med barn om vold.
Dukker det snart opp et nytt profesjonsstudium nær deg? Illustrasjon: Nora Skjerdingstad.
Aktuelt

Fire aktører kjemper om å få bli den femte institusjonen som tilbyr psykologutdanning i Norge. Etablerte studier frykter for utdanningskvaliteten, Statistisk sentralbyrå spår overskudd på psykologer.

Sorthvitt portrettbilde av mann og kvinne
Fagessay

Politikere og fagfolk er uenige om hvor barna skal bo etter samlivsbrudd, og forskningen gir ikke entydige svar.

SER FRAMOVER: Forsker Nils Martin Stølen ved Statistisk sentralbyrå mener det er usikkert om utdanningskapasiteten for psykologer bør øke. Foto: Per Halvorsen
Aktuelt

Vi bør tenke oss om før vi øker utdanningskapasiteten for psykologer, mener forsker som har sett på framtidens psykologbehov.

Eivind Meland
Fagessay

Meland beskriver foreldrefremmedgjøring og advarer fagfolk mot å overse fenomenet. 

Runa Kongsvik. Foto: Paulina Tamara Cid
Nye stemmer

Selv om regnbueflagget fremdeles provoserer frem skadelige ord og handlinger, symboliserer det først og fremst stoltheten og samholdet som beskytter og helbreder, skriver vår spaltist Runa Kongsvik.

Logo
Aktuelt

Psykologtidsskriftet styrker fra 1. juni sin rolle som organ for publisering av vitenskapelige artikler. Det skjer gjennom lanseringen av manuskriptsentralen ScholarOne Manuscripts.

Foto av kvinne med briller og mørkt hår
Debatt

Psykologforeningens spesialistutdanning for psykologer kan ikke overtas av andre. Det skriver Psykologforeningens visepresident Arnhild Lauveng i en kommentar til planene om offentlig godkjenning av psykologspesialister.

Bjørn Rishovd Rund. Foto: Privat.
Debatt

Schizofreni er den psykiske lidelsen som koster samfunnet mest. Det bør få konsekvenser for hvordan vi prioriterer ressurser til forskning, forebygging og behandling, skriver psykologiprofessor Bjørn Rishovd Rund.

Faksimile av filmen Alle barn har rett til en trygg barndom.
Debatt

Filmer rettet mot barn om vold og seksuelle overgrep kan skape omfattende vansker når de brukes ukritisk.

Tegnet fremstilling av forventning og press
Etikkpanelet

Ironien i at noen som skal opplyse andre om farene ved stress og selvforsakelse, selv svømmer i kortisol, har gått fra komisk til tragisk. 

 

Kronikk

Vi bør erkjenne at vi har overvurdert miljøets betydning for psykologisk utvikling. Det er pussig at det ikke har materialisert seg tydeligere i klinisk praksis. 

Utgaver

Vil du bestille en tidligere utgave på papir?

Tidligere utgaver