Intervju

Bipolar lidelse er biologisk i sin opprinnelse, men kjennes psykologisk, sier psykolog og forfatter Kay Redfield Jamison. 

+ For abonnenter
Anmeldt

Veiledet internettbehandling gir håp om enda bedre psykologhjelp i fremtiden. 

+ For abonnenter
Anmeldt

Hvordan vi skal møte menensker som lider, er ikke verdinøytralt.

+ For abonnenter

Har du tips til hva vi skal skrive om?

23 10 31 30

redaksjonen@
psykologtidsskriftet.no

Fra praksis

Hun var pasient hos ham, han var pasient hos en annen. Begge beveget de seg mot forsoning, parallelt og langsomt gjennom et landskap uten rette stier.

+ For abonnenter
Selv om sammenhengen mellom seksuelle overgrep i barndommen og arbeidsuførhet i voksen alder er funnet på tvers av ulike utvalg og landegrenser, viser studiene at flertallet av overgrepsutsatte ikke er arbeidsuføre
Vitenskapelig artikkel

Det er fortsatt mye vi ikke vet om sammenhengen mellom seksuelle overgrep i barndommen og senere arbeidsuførhet. Denne studien ser på om forhold ved overgrepet og overgriperen kan øke sannsynligheten for arbeidsuførhet.

Seksuelle overgrep

Overgriperen var ikke en i familien. Det var en som offeret hadde tillit til.

+ For abonnenter

Har du noe du vil si?

SKRIV TIL OSS

Tommy Sotkajærvi. Foto: Fartein Rudjord
Koronahverdag

Vi mennesker er eksperter på å tilpasse oss. Men våre tilpasninger til det nære går ofte på bekostning av det langsiktige. Jeg har kjent det på kroppen. I en av verdens mest forurensede byer.

Fagessay

Hedda Gabler er ikke bare et psykologisk mesterverk, det er også et stykke om hvorvidt livet har en gitt mening.

+ For abonnenter
Nina Lang. Foto: Nicolas Tourrenc
Koronahverdag

Det er uvanlig stille i gangene nå, på sykehuset der jeg jobber. Nesten litt uhyggelig.

Ragnhild Lygre. Foto: privat
Koronahverdag

Me har no lagt bak oss nesten fem veker med unntakstilstand. Som benkeslitar i denne og neste omgang, har eg gjord meg følgande observasjonar frå sidelinja.

Bokessay

Traumepasienter kan etablere en selvbestemt og nytelsesfull seksualitet samtidig som de bearbeider egne traumer. 

+ For abonnenter
Bokanmeldelse

Boken Aktiv dødshjelp er en konsis oppfordring til bred refleksjon om ubehagelige spørsmål.

+ For abonnenter
Bokanmeldelse

Emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre er en god lærebok – som kanskje går litt for langt.

+ For abonnenter
Omfattende empiri viser at personer utsatt for seksuelle overgrep i barndommen har en livslang økt risiko for psykiske og somatiske helseproblemer
Vitenskapelig artikkel

Forekomststudier viser at en betydelig andel av befolkningen rapporterer å ha opplevd seksuelle overgrep i barndommen. Denne studien viser en statistisk sammenheng mellom slike rapporterte overgrep og senere arbeidsuførhet.

Seksuelle overgrep

Seksuelle overgrep i barndommen øker sannsynligheten for arbeidsuførhet i voksen alder, ifølge ny forskning. Men hvor mye vet man om sammenhengen?

+ For abonnenter
Selvmordsforebygging

Kritikere har tegnet et bilde av at selvmordsforebyggingen i Norge er i krise. Det er langt fra sannheten. 

Selvmordsforebygging

Det er avgjørende å vurdere om pasienten er i akutt selvmordsfare. Hvordan skal man ellers kunne iverksette beskyttende tiltak? 

Helseøkonomi

Vi må slutte å se på kostnadsøkningen i helsesektoren som et problem. 

Nyheter

På et ekstraordinært møte i Psykologforeningens sentralstyre 6. april ble Arnhild Lauveng utpekt til visepresident for fag og profesjonspolitikk. Ikke alle lokallag har vært enig i prosessen.

Simen Mjøen Larsen. Foto: privat
Koronahverdag

For noen er det digitale klasserommet mindre truende enn det ordinære. Enkelte elever som har slitt med alvorlig skolefravær, har nå 100 prosent nærvær.

Fanny Tufte Johansen. Foto: Nora Skjerdingstad
Koronahverdag

I minuttene  etter innføring av de strengeste restriksjonene på fri ferdsel i fredstid, marsjerte tusenvis av studenter hodeløst over Torgallmenningen i Bergen med trillekofferten etter seg.

Koronakrisen og psykisk helsevern

Det tar tid før alle pasienter i psykisk helsevern på Akershus universitetssykehus får videoterapi. - Det er krevende å få levert utstyr raskt, ifølge direktøren for psykisk helsedivisjonen.

Fra praksis

Hvordan oppleves veiledet internettbehandling for pasienter og terapeuter? 

+ For abonnenter
BREDDE – Det er viktigere enn noen gang å beholde det brede blikket, sier kommunepsykolog May Lene Karlsen. Foto: Are Karlsen
May Lene Karlsen

Kommunepsykolog May Lene Karlsen håper koronaepidemien kan bidra til at vi i større grad vil sette søkelys på eldres psykiske helse.

Ane Bjøru Fjeldsæter, Foto: Ingrid Skoglund, NAPHA
Koronahverdag

Det kjennes litt uvirkelig å sitte høygravid foran webkameraet, ni dager før termin, og snakke om korona, en virussykdom som tross alt er svært ulik ebola.

Heidi Svendsen Tessand. Foto: Per Halvorsen.
Koronahverdag

Ingen kommer til å bli anklaget for at de gjorde for mye for dem som strevde psykisk under koronakrisen. Flere av oss gjør ikke nok. 

Fra praksis

Det var ikke fagpersonene som hjalp den unge flyktningen med de påtrengende minnene. Det var det faren som gjorde i samarbeid med sin sønn.

+ For abonnenter
Sverre Nielsen

Bortimot fire tiår i Psykologforeningens tjeneste. I mars fylte han 80. Nå gir han seg. I hvert fall nesten.

+ For abonnenter
Koronakrisen og psykisk helsevern

Presidenten i Norsk psykologforening er kritisk til at Ahus ikke har videoløsning på plass. Det er bare å komme i gang, oppfordrer avdelingsleder på Universitetssykehuset Nord-Norge.

Debatt

Skal helsearbeidere holde ut gjennom koronakrisen, trenger de tillit og fleksibilitet. Ikke kontroll og pålegg.

Ingvild Stjernen Tisløv. Foto: Per Halvorsen
Koronahverdag

Om vi skal knekke korona og samtidig ivareta sårbare grupper, må vi ha en tilnærming der faget – ikke frykten – er i førersetet.

Heidi Wittrup Djup. Foto: Per Halvorsen.
Koronahverdag

I påvente av å kunne ta tilbake hverdagen blir vi alle nå påminnet om at vi er sterkere sammen.

Koronapandemien

Vi tilhører generasjon X og omtalte oss som generasjonen som pusset opp landet. Ja, kanskje vi ikke var stort mer enn en generasjon som pyntet landet. Snart får vi se om vi også har to i oss til å gjenoppbygge det.

Privatpraktiserende:

Halvannen uke etter at private psykologaktører ble tatt som virusgisler, stiger bekymringen både for utsatte pasientgrupper og egne ansatte.

Tine Jensen. Foto: NKVTS
Nyheter

Psykologiprofessor Tine Jensen har erfaring både med tsunamikatastrofen i 2004 og 22. juli. Nå inngår hun på vegne av NKVTS i den nasjonale krisestaben helsemyndighetene har nedsatt i forbindelse med koronapandemien.

Birgitte Jensen Egset. Foto: Direktoratet for e-helse.
Koronapandemien

Direktoratet for e-helse kommer i løpet av uka med råd om hvilke løsninger for videokonsultasjon som kan være aktuelle for psykologer og annet helsepersonell. 

Årets tidsskrift

Psykologtidsskriftet er kåret til Årets tidsskrift for 2019 av Norsk Tidsskriftforening.

På Bjørgvin DPS utenfor Bergen sitter ansatte klare for å ta imot pasienter over nettet. Fra venstre Reidar Nævdal, Kjersti Skare, Øystein Stokkeland Duus og Hanne Gulbrandsen.
Nyheter

I årets sykehustale roser helseministeren eMestring opp i skyene. Er det veiledet internettbehandling som skal redde psykisk helsetjenester?

Nyheter

I eMestring er det ikke relasjonen med behandler som er nøkkelen til bedring hos pasienten. – Det handler om å ta ansvar for seg selv og ha et aktivt eierskap til problemene sine, sier Lene Nyegaard Andersen, avdelingssjef ved DPS Vestfold.

Heidi Wittrup Djup. Foto: Per Halvorsen.
Debatt

Jeg respekterer at valgkomiteen har innstilt Arnhild Lauveng til vervet som ny visepresident for Psykologforeningen, og mener at hun vil kunne gjøre en svært god jobb dersom hun blir valgt. Samtidig ønsker jeg å formidle at jeg opprettholder mitt kandidatur.

Aina Holmén. Foto: Per Halvorsen
Debatt

Jeg trekker meg fra mine tillitsverv i Norsk psykologforening

Debatt

I Psykologtidsskriftet kunngjør Aina Holmén at hun trekker seg som 3. vara i Sentralstyret. Vi synes dette er leit og takker henne for innsatsen hun har gjort for foreningen gjennom mange år.

Tommy Sotkajærvi
Nyheter

Tommy Sotkajærvi, nyslått leder for Psykologforeningens klimautvalg: – På høy tid at foreningen engasjerer seg i klimaspørsmål.

Nyheter

Landets største parti har politikk for alvorlig psykisk syke, men ingen særskilt politikk for schizofrenilidende, ifølge dem selv. Det er ganske skremmende, mener psykiatriprofessor.

Nyheter

Pakkeforløp er en kvalitetsreform, mener psykologspesialist og sykehusleder Børge Mathiassen. Foretakstillitsvalgt Siri Næs har et annet syn.

Nyheter

Tilbudet til mennesker med schizofrenilidelse må bli bedre, mener Rådet for psykisk helse. Sammenslutningen av 30 medlemsorganisasjoner mener personer med psykisk uhelse og psykiske lidelser ofte blir diskriminert.

Blomster og lys på Slottsplassen til minne om Ari Behn som tok sitt eget liv i desember. Foto: Hallgeir Vågenes / VG
Nyheter

Fagmiljøene er splittet i synet på i hvor stor grad psykiske lidelser skal vektlegges som risikofaktor ved forebygging av selvmord.

Fra praksis

Kanskje er det slik at paradoksale elementer inngår i all virksom terapi.

+ For abonnenter
Noen kommuner som sliter med å rekruttere kommunepsykologer, velger digitale løsninger. Foto: Anna Molander/Bildhuset/NTB Scanpix.
Nyheter

Se ikke bort fra at den nye kommunepsykologen er en online-psykolog på den andre siden av landet. For Ringebu kommune er det blitt en nødløsning.

Medisinfrie tilbud er ikke løsningen på de helsepolitiske utfordringene med behandling av schizofreni, mener Wenche ten Velden Hegelstad.

+ For abonnenter
Sykehustalen 2020:

Når investeringene bindes i nye sykehusbygg, kan et psykisk helsevern som først og fremst investerer i humankapital komme til å lide.

Nyheter

Bjørnar Olsen trekker seg som sjefredaktør i Tidsskrift for Norsk psykologforening.

Mindre tvang forutsetter bedre faglige og materielle rammebetingelser i psykisk helsevern. Slik lyder signalet i flere høringsuttalelser til tvangsbegrensningsloven.

Som klinikere etterlyser vi forskning på potensielle fordeler ved å inkludere nonverbal foreldrementalisering i forståelses- og behandlingsmetoder
Evidensbasert praksis

Mye av kommunikasjonen mellom spedbarn og forelder foregår som en kroppslig dialog. Likevel bruker vi stort sett verbal aktivitet for å måle foreldres evne til å forestille seg babyens indre. Kan denne foreldrementaliseringen i stedet undersøkes i den kroppslige dialogen, og betyr det noe for barns tilknytningstrygghet?

Terapeutiske skadevirkninger

Jørgen Flor har satt i gang en overmoden diskusjon om bivirkninger i psykoterapi. Skadepotensialet i terapi er reelt, og skadene kan være svært inngripende.

Bokanmeldelse

At terapi kan skade er ingen nyhet. Hva vi skal gjøre med det, gir boken Skadelige samtaler ingen gode svar på.

Debatt

Landsmøtet i Sandefjord fra 20. - 22. november avdekket trekk ved Psykologforeningens organisering og kultur det er lite grunn til være stolt over. Et ærlig forsøk på å rydde opp, snublet på veien.

Nyheter

Psykologforeningen ønsker kvalitetsreform i psykisk helsevern. Det har de fått, svarer helseminister Bent Høie: gjennom pakkeforløpene.

Debatt

Tiden er inne for en felles fagpolitisk strategi for å heve kvaliteten i spesialisthelsetjenesten. Her er et forslag til seks trinn på veien.

For at psykiatrien skulle gjenvinne sin kredibilitet, måtte den funderes i en biomedisinsk modell
Vitenskapelig artikkel

En ambisjon med nettverksmodellen er å gi et nytt, ateoretisk fundament i tilnærmingen til psykiske lidelser, men modellen har ingen løsning på sentrale grunnlagsproblemer i psykiatrien.

Nyheter

De 163 psykologi-studentene utdannet i Ungarn nådde ikke fram med sine krav i Oslo tingrett. Dommen virker grundig og velskrevet, mener statens advokat. Studentenes advokat varsler anke.

Debatt

Det er godt å lese at viktige aktører i Psykologforeningen fronter samarbeid og fellesskap inn mot Landsmøtet.

Nyheter

Kan samtaler om bivirkninger i terapi føre til mer kontroll i psykisk helsevern?

Profesjon i endring

Helsedirektoratet har akseptert noen sammensatte psykologtitler for personer uten autorisasjon som psykolog, Nå vurderer direktoratet å se på sin egen uttalelse fra september om dette på nytt.

Debatt

Det kan se ut som Håkon Kongsrud Skard og jeg er uenige om overordnede strategier, men jeg har tro på at vi klarer å finne en samarbeidsplattform.

Intervju

Terapi er en potent intervensjon, derfor kan det også være skadelig. Vi trenger et språk om negative konsekvenser av terapi, mener psykolog Jørgen Flor.

Faglig innspill

Fremtiden for faget vårt bestemmes ikke først og fremst av ytterligere ressurstildeling til psykisk helsevern, men av hvordan ressursene benyttes for å skape endringer til det bedre for pasienter og pårørende.

Å oppnå god kvalitet i psykisk helsevern handler mye om å oversette pakkeforløpene til et språk som gir mening der folk jobber, mener Anne-Stine Meltzer, klinikksjef ved Nic Waals institutt i Oslo.

Filmessay

Filmen Phantom Thread fremstår umiddelbart som et kostymedrama, men i møte med psykoanalysen blir den til en beretning om narsissisme som et fengsel; der det å kunne elske, trenge og ta imot noe fra et annet menneske virker umulig.

Debatt

Før var det travelt, men givende å jobbe på DPS. Nå er det deprimerende.

Fagessay

En moderne personlighetsteori må funderes på teorier om temperament, tilknytning og mentalisering. 

Statsbudsjettet 2020:

Forslaget om å kutte tilskuddet til videreutdanningen i psykodynamisk psykoterapi vil på lengre sikt strupe metodemangfoldet i norsk psykoterapi.

Bokanmeldelse

Jeg vil gi boken fra Forandringsfabrikken en prominent plass både på kontoret og i bevisstheten.

E-terapi

Hvordan kan man avlaste et presset psykisk helsevesen? Ved å omsette internettdekning til psykologdekning. 

Fagessay

Multisystemisk terapi (MST) lar seg forene med anbefalinger fra litteraturen om utviklingstraumer. Gjennom multisystemisk terapi kan ungdom få hjelp til å regulere seg på flere sosiale arenaer samtidig.

Bokanmeldelse

En grundig bok om traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT) bør også kunne gi terapeuter uten erfaring med modellen selvtillit til å prøve den ut.

Debatt

Psykologforeningen har lite overbevisende argumenter når de har vedtatt å begrense godkjenning av veiledning via video. Bestemmelsene går også på tvers av miljøhensyn. 

VR fremstår som et godt virkemiddel i innsamlingsaksjoner
Vitenskapelig artikkel

Å oppleve en flyktningleir i Virtual Reality kan gjøre oss mer villige til å donere.

Debatt

Hva slags kommunepolitikk psykologforeningen skal ha, bør landsmøtet mene noe om.

Torje Sunde
Nyheter

Er en med femårig masterutdanning i psykologi fra ELTE-universitetet i Budapest utdannet til samme yrke som en psykolog i Norge? Nei, er den klare holdningen til Regjeringsadvokaten.

Debatt

Når regjeringen vil kutte den individuelle støtten til utdanning i psykoterapi og psykoanalyse, er det fare for at et grunnleggende faglig fundament i psykisk helsevern kan forvitre.

Per Andreas Bjørgan
Nyheter

Norske myndigheter bommer på sin tolkning av EØS-regelverket og er inkonsekvente i sin behandling av masterutdanninger fra utlandet. Det mener advokat Per Andreas Bjørgan. 14. oktober prosederer han på vegne av 200 ELTE-studenter i Oslo tingrett.

Fri assosiasjon

Eg går og spikkar og pussar på nokre ord til deg. Men det vert liksom ikkje heilt slik eg hadde håpa.

Rune Frøyland
Nyheter

– ELTE-saken har vist at det er behov for større forutsigbarhet og tydeligere kvalifiseringsløp for dem som studerer psykologi i utlandet.

Fra praksis

Pasienter og deres familier har mye å vinne på at vi inviterer familien inn i individorientert behandling.

Fedres deltagelse i KAT-behandling av barn og unge med angstlidelser var høyere ved utredning og ved foreldretimer med psykoedukasjon enn ved barnas behandlingstimer
Vitenskapelig artikkel

Fedre deltar sjeldnere enn mødre i behandling av barn og unge med angst. Hvorfor? Vi fant at fedre deltok i større grad i utredning og timer med psykoedukasjon enn i behandlingstimer. Ingen av de øvrige faktorene vi undersøkte, var imidlertid signifikant relatert til fedrenes deltagelse.

Utgaver

Vil du bestille en tidligere utgave på papir?

Tidligere utgaver