Katharine C. Williams. Foto: Thomas Brun, NTB.
Leder

Å organisere psykisk helsetjenester etter metode slik helseministeren legger opp til, kan vise seg å bli en dårlig løsning for pasienter med sammensatte problemer.

Illustrasjon: Hilde Thomsen
Debatt

Jeg har forslag til hvordan nyutdannede psykologer kan tas imot av spesialisthelsetjenesten på en måte som gjør at de ikke skremmes vekk for godt.

Har du tips til hva vi skal skrive om?

23 10 31 30

redaksjonen@
psykologtidsskriftet.no

Illustrasjon: Kristian Utrimark
Etikkpanelet

I verste fall bidrar psykologer til å forsterke en kultur hvor det å oppleve smerte, ubehag eller relasjonelle gnisninger defineres som «feil». 

Har du noe du vil si?

SKRIV TIL OSS

Illustrasjon: Iuliia Gosteva / Shutterstock / NTB Scanpix
Fagessay

Diskusjonen om cannabis som en risikofaktor for schizofreni er langvarig, sammensatt og pågår fortsatt. Her er en oppsummering.

POTENT CANNABIS: Rådet må være å unngå den mest potente cannabisen, mener Eline Rognli og Jørgen G. Bramness.
Forsknings­intervju

Cannabis er en risikofaktor for schizofreni, men det gir liten grunn til panikk i familier med ungdom som eksperimenterer med hasj. 

Illustrasjonsbilde vev
Bokanmeldelse

Komplekse problemstillinger stiller høye krav til kompetanse, og samhandling mellom instanser. Sammensatte problemer, sammenvevde tiltak kan bidra til å bedre samarbeidet.

Bokanmeldelse

Forfatterne av Idrettspsykologi tar enkelte interessante valg, men mislykkes i sitt forsøk på å skrive en vitenskapelig bok om emnet.

Fra praksis

Gjennom klinisk og systemrettet arbeid kan psykologer bidra til økt aksept for at det skal være lov til å elske den man vil.

Fra praksis

Gruppebehandling for personer med komplekse traumelidelser og ruslidelse er utfordrende, men kan gi pasienten innsikt i at symptomene inngår i et komplekst samspill.

KONTROLL: Dersom avtalespesialistene mister kontrollen over inntak til egen praksis, blir det vanskelig å forvalte behandleransvaret, skriver forfatterne Foto: Adobe Stock
Felles henvisningsmottak

Vi frykter at Felles henvisningsmottak vil gjøre porten inn til behandling trangere, og at avtalespesialistene vil presses til å skrive ut pasienter før de er ferdigbehandlet.

Fagessay

Refleksjon over behandlingsmetodenes implisitte og verdiforankrete menneskesyn kan motvirke «psykoteknologien» i faget vårt.

Debatt

Vi må revolusjonere egen organisasjon og kultur slik at flere flinke psykologer kan bidra til å endre samfunnsstrukturene i mer klimavennlig retning.

Debatt

Lavterskeltilbud som enkelt bekrefter kjønn, er risikabelt når det gjeld sårbare barn og unge med høg forekomst av samsykelighet. 

Illustrasjon: Hilde Thomsen
Kronikk

Det var ikke den lave lønnen som gjorde meg syk eller fikk meg til å revurdere om jeg egnet meg som psykolog.*  

Debatt

For hvilken annen livstruende og invalidiserende lidelse ville vi godtatt forslaget om forebygging fremfor behandling? 

Debatt

Kristin Lyse utfordrer Psykologforeningen om tilbudet til pasienter med omfattende traumer. Vi jobber for dem på flere fronter. 

Bilde av Pål Gjerden
Fra praksis

Kriteriebasert diagnostikk av schizofreni orienterer behandlere bort fra pasienten og psykosens fenomenologi. 

Aina Sundt Gullhaugen. Foto: Privat
Debatt

I møte med ekstra krevende pasienter holder du lenger med en egnet metode. Psykologer som trenger noe slikt når de skal behandle personlighetsforstyrrelse, kan ta kontakt med meg.

Debatt

Hedvig Montgomery blander sammen samfunnskritikk med moral og personlig smak. 

Fra praksis

Single-Session Family Therapy som en nyttig arbeidsmetode i familievernet: kunnskapsgrunnlag og kliniske erfaringer.

HØYT STRESSNIVÅ Iranere bosatt i Norge lever i konstant smerte, stress, uro, sorg og frykt for livet til sine kjære i Iran, skriver artikkelforfatteren. Foto: Associated Press / NTB Scanpix
Debatt

Hvilket ansvar tar vi som psykologer når vi vet at det som skjer i gatene og i fengslene i Iran, får konsekvenser også i Norge?

YPUs Helén Ingrid Andreassen mener lønnsskillet i Psykologforeningens medlemsmasse er altfor skarpt. Foto: Privat
Debatt

Det skarpe lønnsskillet mellom to grupper i medlemsmassen, gir inntrykk av at Psykologforeningen ikke anerkjenner hvordan yngre psykologer står skulder ved skulder med spesialistene.

Fotografi av Hanne Indregard Lind. Foto: Agnes Indregard
Debatt

Undersøkelsen om hvordan ikke-spesialistene opplever sine lønns- og arbeidsforhold, bør brukes av Psykologforeningen når den i fremtiden diskuterer og beslutter sin lønnspolitikk, skriver visepresidentkandidat Hanne Indregard Lind.

- Uavhengig av om jeg blir visepresident eller om jeg fortsetter som sekretariatsansatt, vil jeg selvsagt være lojal overfor politiske beslutninger, skriver Julius Okkenhaug. Foto: Akademikerne
Debatt

Alle medlemmer bør kunne stille til valg for politiske verv i Psykologforeningen, mener visepresidentkandidat Julius Okkenhaug. Her svarer han Sidsel Fjelltun som har etterlyst debatt om grenseoppgangen mellom sekretariatsansatte og politikere.

Kommentar

Psykologien bygger på ulike kilder til kunnskap om mennesket, og Eide-Midtsands fagessay i juli formidler klart at psykoterapeutisk forståelse også kan hentes fra poesien.

- Leger og psykologer kommer inn i psykisk helsevern med ulik kompetanse, påpeker Lars Lien. Foto: Marte Goplen
Debatt

Psykologforeningens president glemmer at leger både har teoretisk og praktisk opplæring i rollen som behandlingsansvarlig, skriver Lars Lien i Norsk psykiatrisk forening.

Visepresident Rune Frøyland mener det også ganger ikke-spesialistene  at spesialistlønnen er høy. Foto: Psykologforeningen
Debatt

Min vurdering er at spesialistlønnen må høyere enn i dag for å få psykologspesialister til å bli i tjenestene. Det vil også gagne ikke-spesialistene.

#METOO Føresteamanuensis Hanne Strømme har sett nærmere på metoo-fenomenet med psykoanalytiske briller. Foto: NTB
Fagessay

Hvilke psykoanalytiske perspektiver kan anvendes på fenomenet metoo? I dette fagessayet forsøker Hanne Strømme å gi noen svar.

Helén Ingrid Andreassen frykter ytterligere utarming av offentlig helsevesen om ikke Psykologforeningen endrer sin lønnspolitikk. Foto: Privat
Debatt

Ved å nedprioritere ikke-spesialistene i sin lønnspolitikk risikerer Psykologforeningen ytterligere utarming av det offentlige helsetilbudet.

Debatt

I oppløpet til landsmøtet opplever vi at en som er ansatt for å følge politiske føringer, selv skriver politiske innlegg. Det er pinlig for Psykologforeningen og gjør at jeg stiller spørsmål ved vedkommendes rolleforståelse.

FASCINERT AV EKSTREMENE: Svein Øverland har lagt til rette for at flere overgripere takker ja til terapi. Foto:Nora Skjerdingstad
Aktuelt

Schizofrenidagene: Hvordan kan det ha seg at noen mennesker blir kåte av å gjøre andre vondt? Svein Øverland har ingen enkle svar, men vet mer om seksuell sadisme enn de fleste andre psykologer.

Det holder ikke å åpne «gullegget» for å sikre tilstrekkelig lønnsvekst blant psykologer, mener Svein A. Alfarnes.
Debatt

Å åpne «gullegget» er ikke nok til å få fart på lønnsutviklingen hos psykologer, skriver psykologveteran Svein A. Alfarnes.

Julius Okkenhaug er kandidat til vervet som visepresident for lønns- og arbeidsmarkedspolitikk i Norsk psykologforening. Foto: Akademikerne
Debatt

Ved å prioritere minstelønn for spesialister har psykologene mulighet til påvirke eget lønnsnivå. Det kreves imidlertid en egeninnsats: «Gullegget» må åpnes, skriver visepresidentkandidat Julius Okkenhaug i dette debattinnlegget.

Debatt

Hedvig Montgomerys refleksjoner over egen praksis i septemberutgavens Etikkpanelet er symptomatisk for psykologprofesjonens hjelpeløse holdning i møte med menneskefiendtlige samfunnstrender.

Faksimile av Etikkpanelet i septemberutgaven
Debatt

For meg er det fundamentalt at enhver som møter meg som profesjonell, kjenner seg ivaretatt og ikke dømt.

Illustrasjon av uro av illustratør Katrine Kalleklev
Aktuelt

Psykologenes politiske preferanser sniker seg inn i terapirommet enten de vil eller ikke. Det får konsekvenser for den terapeutiske alliansen, mener Ezgi Kutal.

 

Bokanmeldelse

Personlighetsfokusert terapi tilbyr en god introduksjon til integrativ behandling av personlighetsproblemer, men blir for entydig og lemfeldig i sin omgang med psykoanalytiske begreper og teori.

førsteamanuensis og psykoanalytiker Hanne Strømme
Forsknings­intervju

Overføringsbegrepet er høyst aktuelt i psykisk helsevern, der mange psykologer har sin første stilling. Det mener Hanne Strømme, som vektlegger betydningen av relasjonskompetanse hos uerfarne psykologer.

Fagessay

De etiske retningslinjene for nordiske psykologer gir et magert grunnlag for god etisk praksis.

Skulptur av Asklepios_Foto: Netelo/Wikimedia
Fagessay

Ydmykhet og responsivitet overfor klientens signaler er essensielle kvaliteter for psykologer som vil være virksomme terapeuter.

Personer som går inn og ut av karuselldører
Debatt

Jeg utfordrer Psykologforeningen: Vi trenger flere avtalespesialister og delfinansiering av psykologer uten avtale for at utviklingstraumatiserte skal få hjelpen verken kommune eller sykehus har kapasitet til å gi.  

Debatt

Når pasienter blir henvist med mistanke om spiseforstyrrelse, bør basisutredningen ikke bare inkludere screening, men også en grundig differensialdiagnostisk vurdering. 

Faksimile fra NRKs "Folkeopplysningen"
Debatt

Folkeopplysningens siste episode presenterte en rekke problematiske påstander om effekten av psykoterapi.

Illustrasjon: Kristian Utrimark
Etikkpanelet

Når kan jeg som psykolog sette foten ned og si «nei – denne pasienten kan jeg ikke lenger ha i behandling»?

Illustrasjonsbilde
Fagessay
Forskningslitteraturen de siste 20 årene tegner opp viktige føringer for hjelp og oppfølging, men fortsatt vet vi for lite.
Illustrasjon: Hilde Thomsen
Kronikk

Halvparten av ikke-spesialistene er usikre på om de vil stå i psykologyrket. Det er på høy tid at Psykologforeningen prioriterer denne gruppens lønn og arbeidsvilkår. 

Hanne Indregard Lind (foto. privat ) og Julius Okkenhaug ( foto: Akademikerne) er begge kandidater til et av de to visepresidentvervene.
Aktuelt

Hvem overtar som Psykologforeningens visepresident med ansvar for lønns- og arbeidsmarkedspolitikk etter Rune Frøyland?

Debatt

Mental helse er et for viktig tema til at behandlere ikke spiller med åpne kort om behandlingseffekt overfor intetanende pasienter.

Bankene søker psykologhjelp for å forebygge psykisk uhelse hos folk med uhåndterlig gjeld. Illustrasjonsfoto: AdobeStock
Nyheter

Finansinstitusjonene vil lære å kommunisere bedre med gjeldsofre for å forebygge psykiske helseproblemer og har bedt psykologer om hjelp.

Debatt

Psykiatri og psykologi kan betraktes som både konkurrerende og komplementære fagområder. For pasientene og samfunnet vil det være best om vi inntar det sistnevnte perspektivet. 

Debatt

Den nye opptrappingsplanen for psykisk helse kan ikke ha som hovedmål å bygge ut enda mer behandling.* 

Fagessay

Psykologer kan påvirke både velferdsytelser og inkludering i arbeidslivet. Ved å lære av vår praksis i NAV håper vi flere kan få hjelpen de trenger.

Fra praksis

Ny kunnskap understreker betydningen av å se helse- og jobbmestring i sammenheng. Gode resultater forutsetter samarbeid mellom NAV, helsetjenester og arbeidsgivere.

Reportasje

Fagfolk frykter følgene når ordningen med individuell jobbstøtte (IPS) reorganiseres, og arbeid ikke lenger skal være en integrert del av helsehjelpen til mennesker med psykose.

Oppsummert

Faller du fra i videregående skole, er risikoen stor for at du havner utenfor arbeidslivet. Et prosjekt i regi av HelseIArbeid har som formål å forebygge frafallet.

Oppsummert

Hvordan fungerer modellen Individual Placement and Support (IPS) i en norsk kontekst? Presentasjon av en metaanalyse og prosjektet IPSNOR.

Oppsummert

Koronapandemien var mest utfordrende for kvinnelige stipendiater med både barn, artikkelbasert avhandling og egen innsamling av data.

Bilde av blomstereng
Bokessay

Utgivelsen av boken Klinisk arbeidspsykologi er en viktig begivenhet. Det blir spennende å se om arbeidspsykologien gjennom denne boken vil evne å befeste sin faglige posisjon.

Fra praksis

Jobbfokusert psykologisk behandling for sykmeldte pasienter med depresjon og angstlidelser kan styrke funksjon og arbeidsdeltakelse.

Oppsummert

Kan pasienter med sterke kroniske smerter komme tilbake i jobb? Spørsmålet var utgangspunktet for en studie som testet ut en ny metode for jobbstøtte.

Illustrasjonstegning av to sammenkoblede laptoper
Bokanmeldelse

Digital psykoterapi har unike fordeler, men også potensielle fallgruver.

Fra praksis

Psykiske plager gir problemer på jobb og sykefravær. Mange pasienter setter pris på og har nytte av at jobben blir en naturlig del av den psykologiske behandlingen.

Bokanmeldelse

Enkel og konkret språkbruk er viktig for tilliten til fagfeltet. Oscar Amundsens bok Drømmeorganisasjonen er et solid, faglig forankret bidrag til ledelseslitteraturen.

Illustrasjonsbilde tallerken, bestikk og vannglass
Debatt

Faglige retningslinjer for spiseforstyrrelser bør inkludere kunnskap om at mange ungdommer med anoreksi har underliggende personlighetspatologi. I mellomtiden bør ungdommene screenes. 

Debatt

Hvordan kan vi bruke psykologien i møte med miljøutfordringene? I augustutgaven inviterer Lina Søreide Slåttå til debatt om temaet. På flere områder mener jeg vi har utviklingspotensial. 

Faksimile av teksten til Pål Grøndahl som innledet debatten om ytringskultur i juniutgaven. Illustrasjon: Hilde Thomsen
Debatt

Pål Grøndahls historie om hva som rammet ham etter en kontroversiell ytring, vekker en velkjent bekymring for at ytringsrommet innsnevres. Gjelder dette også ordskiftet mellom psykologer på Facebook?

Illustrasjon: Hilde Thomsen
Kronikk

Psykologer trenger ikke nødvendigvis å løpe arbeidslinjas ærend og støtte opp om fortellingen om at det å være i jobb er saliggjørende for alle. Vi trenger flere strategier. 

Oppsummert

Pasienter med angst og depresjon som har opplevd mobbing på arbeidsplassen, får hjelp av kognitiv terapi med en jobbfokusert intervensjon. 

 

Debatt

Det er terapeutens ansvar å eie psykoterapiens begrensninger, og ikke minst formidle dette på en tydelig, men ivaretagende måte til pasientene.

Ilustrasjonsbilde person ryker ut av ørene
Fagessay

Det er utfordrende å håndtere det personlige elementet i jobbkonflikter. En narrativ tilnærming kan dempe emosjonelle motsetninger og aktivisere kognitive problemløsningsevner.

Illustrasjonsbilde av person som ligger våken på hodepute
Fagessay

Søvnmangel henger sammen med svekket arbeidsevne. Gjennom et klinisk eksempel illustrerer jeg hvordan arbeidspsykologiske metoder kan kombineres med behandling.

Utgaver

Vil du bestille en tidligere utgave på papir?

Tidligere utgaver