Du er her

Nr. 10 2022 - Temanummer: arbeid og psykisk helse

Evidensbasert praksis
Publisert
4. oktober 2022
Fra praksis
Publisert
30. september 2022

Jobbfokusert psykologisk behandling for sykmeldte pasienter med depresjon og angstlidelser kan styrke funksjon og arbeidsdeltakelse.

Fra praksis
Publisert
30. september 2022

Ny kunnskap understreker betydningen av å se helse- og jobbmestring i sammenheng. Gode resultater forutsetter samarbeid mellom NAV, helsetjenester og arbeidsgivere.

Oppsummert
Publisert
30. september 2022

Kan pasienter med sterke kroniske smerter komme tilbake i jobb? Spørsmålet var utgangspunktet for en studie som testet ut en ny metode for jobbstøtte.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
30. september 2022
Fra praksis
Publisert
30. september 2022

Psykiske plager gir problemer på jobb og sykefravær. Mange pasienter setter pris på og har nytte av at jobben blir en naturlig del av den psykologiske behandlingen.

Fagessay
Publisert
30. september 2022

Psykologer kan påvirke både velferdsytelser og inkludering i arbeidslivet. Ved å lære av vår praksis i NAV håper vi flere kan få hjelpen de trenger.

Fagessay
Publisert
30. september 2022

Søvnmangel henger sammen med svekket arbeidsevne. Gjennom et klinisk eksempel illustrerer jeg hvordan arbeidspsykologiske metoder kan kombineres med behandling.

Illustrasjonsbilde av person som ligger våken på hodepute
Oppsummert
Publisert
30. september 2022

Faller du fra i videregående skole, er risikoen stor for at du havner utenfor arbeidslivet. Et prosjekt i regi av HelseIArbeid har som formål å forebygge frafallet.

Oppsummert
Publisert
30. september 2022

Hvordan fungerer modellen Individual Placement and Support (IPS) i en norsk kontekst? Presentasjon av en metaanalyse og prosjektet IPSNOR.

Fagessay
Publisert
30. september 2022

Det er utfordrende å håndtere det personlige elementet i jobbkonflikter. En narrativ tilnærming kan dempe emosjonelle motsetninger og aktivisere kognitive problemløsningsevner.

Ilustrasjonsbilde person ryker ut av ørene
Oppsummert
Publisert
22. september 2022

Pasienter med angst og depresjon som har opplevd mobbing på arbeidsplassen, får hjelp av kognitiv terapi med en jobbfokusert intervensjon. 

 

Etikkpanelet
Publisert
22. september 2022

«Jeg tror faktisk at du må hjelpe. Vi har ingen andre å spørre», sa tannlegen da hun ringte for tredje gang. Utsagnet vil for alltid gi ekko hos meg.

Illustrasjon: Kristian Utrimark
Kronikk
Publisert
30. september 2022

Psykologer trenger ikke nødvendigvis å løpe arbeidslinjas ærend og støtte opp om fortellingen om at det å være i jobb er saliggjørende for alle. Vi trenger flere strategier. 

Illustrasjon: Hilde Thomsen
Debatt
Publisert
30. september 2022

Faglige retningslinjer for spiseforstyrrelser bør inkludere kunnskap om at mange ungdommer med anoreksi har underliggende personlighetspatologi. I mellomtiden bør ungdommene screenes. 

Illustrasjonsbilde tallerken, bestikk og vannglass
Debatt
Publisert
30. september 2022

Hvordan kan vi bruke psykologien i møte med miljøutfordringene? I augustutgaven inviterer Lina Søreide Slåttå til debatt om temaet. På flere områder mener jeg vi har utviklingspotensial. 

Debatt
Publisert
30. september 2022

Det er en grunn til at også Østbytunet prøver å forebygge utfordrende atferd ved å eliminere eller dempe foranledninger for den: Det er det eneste mulige i psykologisk behandling.

Faksimile av omtalt sak i juniutgave
Debatt
Publisert
30. september 2022

Det er terapeutens ansvar å eie psykoterapiens begrensninger, og ikke minst formidle dette på en tydelig, men ivaretagende måte til pasientene.

Kommentar
Publisert
30. september 2022

Det retoriske grepet i Viks svar til meg i vår debatt om psykoterapiens etos er å fremheve at han er uenig. Han gir imidlertid leseren få argumenter for hvorfor han er uenig.

Bokessay
Publisert
30. september 2022

Utgivelsen av boken Klinisk arbeidspsykologi er en viktig begivenhet. Det blir spennende å se om arbeidspsykologien gjennom denne boken vil evne å befeste sin faglige posisjon.

Bilde av blomstereng
Bokanmeldelse
Publisert
30. september 2022

Digital psykoterapi har unike fordeler, men også potensielle fallgruver.

Illustrasjonstegning av to sammenkoblede laptoper
Bokanmeldelse
Publisert
30. september 2022

Enkel og konkret språkbruk er viktig for tilliten til fagfeltet. Oscar Amundsens bok Drømmeorganisasjonen er et solid, faglig forankret bidrag til ledelseslitteraturen.