Du er her

Nr. 9 2019 - Psykolog savnet

Leder
Publisert
1. september 2019
Bjørn Christiansens Minnepris
Publisert
29. august 2019

Det finnes lite evidens for at det hjelper å behandle seksualforbrytere. Det har ikke tømt Kristoffer Høiland for optimisme.

NYANSER Kristoffer Høiland etterlyser mindre grad av «alt-eller-intet-tenkning» i arbeidet med seksualforbrytere.
Psykisk helse i Kommune-Norge
Publisert
2. september 2019

Lenvik. Min barndomskommune. Snart Senja kommune. Øya «alle» snakker om. Øya «alle» turistene oppsøker for å oppleve vill natur. Hvor vanskelig kan det være å få en kommunepsykolog hit?

Psykisk helse i Kommune-Norge
Publisert
2. september 2019

Bardu kommune er den eneste kommunen i Midt-Troms som har klart å ansette psykolog. – Vi er en fremoverlent og løsningsorientert kommune, så jeg tror ikke dette er tilfeldig, sier helse- og omsorgssjef Inger Linaker.

Psykisk helse i Kommune-Norge
Publisert
2. september 2019

Dagens vekt på forebygging går på bekostning av innbyggerne med langvarige psykiske helseutfordringer, mener fastlege Kenneth Sagedal.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
2. september 2019

Fedre deltar sjeldnere enn mødre i behandling av barn og unge med angst. Hvorfor? Vi fant at fedre deltok i større grad i utredning og timer med psykoedukasjon enn i behandlingstimer. Ingen av de øvrige faktorene vi undersøkte, var imidlertid signifikant relatert til fedrenes deltagelse.

Bjørn Christiansens Minnepris
Publisert
30. august 2019

Forfatteren får pris for å vise hvordan man kan jobbe best mulig evidensbasert også med personer der vi har liten kunnskap om hva som virker i behandling.

Fra praksis
Publisert
2. september 2019

Pasienter og deres familier har mye å vinne på at vi inviterer familien inn i individorientert behandling.

Fra arkivet: 1983
Publisert
2. september 2019
Publisert
1. september 2019

Arbeid bedrer befolkningens psykiske helse, bidrar til inkludering, bygger velferd og reduserer sosiale forskjeller. Derfor bør arbeid være psykologenes hovedsatsningsområde i årene som kommer.

Debatt
Publisert
2. september 2019

Når statsministeren bruker ordet kvalitetsstandardisering om pakkeforløp, er det standardisering og ikke kvalitet hun snakker om.

Debatt
Publisert
2. september 2019

Vi mister noe av kunnsakapen om individuelle variasjoner når vi presser psykologien inn i den medisinske modellen. 

Debatt
Publisert
2. september 2019

Vi ser med bekymring på at familieterapi viker plass i psykisk helsevern, og at en individualisert og diagnostisk forståelse av psykiske helsevansker stadig tar mer plass.

Presidentkampen
Publisert
2. september 2019

Psykologforeningens kommende president må holde kontakten med sitt terapirom.

Debatt
Publisert
2. september 2019

Forståelsen av kjønnsinkongruens bør bevege seg i en ressurs- fremfor patologiorientert retning. 

Debatt
Publisert
2. september 2019

En prosent av Psykologforeningens medlemmer skal i november stake ut Psykologforeningens kurs. Er du representert?

Presidentkampen
Publisert
2. september 2019

Psykologforeningen trenger en president som har følt situasjonen psykologer og pasienter står i, på kroppen.

Debatt
Publisert
2. september 2019

Manglende medbestemmelse i Psykologforeningen henger sammen med en kaotisk representasjonsstruktur, uklare ansvarsforhold i den politiske ledelsen og mangel på prosesser som sikrer integrering mellom politikkområder.

Derfor
Publisert
1. september 2019

Når kollegialt vennskap og egne interesser inngår i debattene inn mot landsmøtet, settes redaksjonens habilitet på prøve.

Psykisk helsevern
Publisert
2. september 2019

Halvparten av landets kommuner har ikke psykolog. Tiden er inne for handling, ikke drøfting.

Filmessay
Publisert
2. september 2019

Filmen Phantom Thread fremstår umiddelbart som et kostymedrama, men i møte med psykoanalysen blir den til en beretning om narsissisme som et fengsel; der det å kunne elske, trenge og ta imot noe fra et annet menneske virker umulig.

Bokanmeldelse
Publisert
2. september 2019

Jeg vil gi boken fra Forandringsfabrikken en prominent plass både på kontoret og i bevisstheten.

Bokanmeldelse
Publisert
2. september 2019

En grundig bok om traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT) bør også kunne gi terapeuter uten erfaring med modellen selvtillit til å prøve den ut.