Du er her

Nr. 4 2022 - Den norske psykologiens utviklingshistorie

Fagessay
Publisert
1. april 2022

Helsemyndighetenes forståelse av en psykolog som en klinisk psykolog, er en naturlig følge av profesjonens historiske utvikling i Norge.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. april 2022
Fagessay
Publisert
1. april 2022

I en tid preget av stress og press trenger ungdommens psykiske helse støtte. Psykoanalytisk teori antyder at vi er på vei til å glemme ungdommens indre liv.

Fagessay
Publisert
1. april 2022

Et essay om person og personlighet, om selvets splittethet, om fremmedhet og seg selv som en annen.

Fra praksis
Publisert
4. april 2022

På Regional seksjon for spiseforstyrrelser (RASP) ved Ullevål sykehus tilbyr vi en ny behandlingsmetode kalt Temperamentbasert terapi med støtte (TBT-S). I TBT-S danner hjerneforskning forståelsesrammeverket, og pårørende er involvert i hele behandlingsforløpet.

Debatt
Publisert
28. mars 2022

Nevromangfoldbevegelsens prinsipielle motstand mot EIBI kan resultere i at barn med autismespekterforstyrrelse (ASD) mister muligheten til et bedre liv. 

Kronikk
Publisert
22. mars 2022

Forsker John-Kåre Vederhus ved Sørlandet sykehus står i marsutgaven på tynn faglig grunn når han hevder at begrepet medavhengighet gir et nyttig psykologisk rammeverk i arbeidet med rusavhengiges familier. 

Illustrasjon: Hilde Thomsen
Debatt
Publisert
1. april 2022

I motsetning til Liese Recke mener jeg medavhengighetsbegrepet har et frigjørende potensial. 

Debatt
Publisert
21. mars 2022

Av og til svikter vi den helt grunnleggende oppgaven i psykiske helsetjenester: å forstå og håndtere pasientens psykiske smerte.  

Debatt
Publisert
23. mars 2022

I Psykologforeningen jobber vi kontinuerlig med å forbedre spesialistutdanningens kvalitet, og mener Reidar Nævdal bommer med sin kritikk i innlegget «Spesialistspill for galleriet». 

Debatt
Publisert
1. april 2022

Psykologer får mer tid til behandling om kontoransatte får gjøre jobben sin. 

Debatt
Publisert
1. april 2022

Vi må tørre å snakke om hvor mye ansvar ungdommen har for sin egen psykiske helse

Bokanmeldelse
Publisert
1. april 2022

Når gamlinger skal lese om ungdommens verden, blir det gjerne noen misforståelser. Men da jeg etter hvert fikk dechiffrert innholdsfortegnelsen i boka, fikk jeg et lite gløtt inn i ungdommens virtuelle verden.

Bokessay
Publisert
1. april 2022

Våre kreative tanker om fremtiden er nært knyttet opp til vår rekonstruktive hukommelse og vårt skapende språk. Uten søkelys på fremtidstenkning kan vi ende opp med en fattigere fagpsykologi.

Filmessay
Publisert
1. april 2022
Bilde fra filmen "De Uskyldige"