Du er her

Nr. 3 2018 - Frykt og overlevelse

Nyheter
Publisert
6. mars 2018

Også psykologspesialist og forsker Dag Nordanger ønsker en prinsipiell diskusjon om forholdet mellom rettsprosesser og behandlingsprosesser.

Debatt
Publisert
6. mars 2018

Psykologtidsskriftet har gitt daglig leder i Aspit Dag Helge Haslekås anledning til å svare på innlegget ovenfor.

Debatt
Publisert
6. mars 2018

Helsedirektoratet har foreløpig ikke svart på Psykologtidsskriftets henvendelser. Alle landets fylkesmenn er kontaktet. Fylkeslege Jan Petter Odden hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus svarer:

Debatt
Publisert
6. mars 2018

Psykologtidsskriftet har gitt psykolog og førsteamanuensis ved Politihøgskolen Ellen Wessel anledning til å kommentere deler av innlegget ovenfor. Her er Wessels svar:

Brukermedvirkning og psykisk helse
Publisert
6. mars 2018
ADHD
Publisert
6. mars 2018

Barn som går på ADHD-medisiner, får ingen fast oppfølging fra fastlege eller helsevesenet for øvrig. – Dette er urovekkende, særlig når vi vet så lite om langtidseffektene, sier BUP-lege Charlotte Lunde.

Nyheter
Publisert
6. mars 2018

Psykologspesialist Anders Skuterud er sterkt kritisk til BUP Haugesunds behandling av en jente (5) i en overgrepssak. Saken reiser debatt om forholdet mellom behandling og rettsprosess.

Intervju
Publisert
6. mars 2018

Nevroforsker Joseph LeDoux vil ta frykten ut av amygdala. Og gi den tilbake til hver og en av oss.

Forsknings­intervju
Publisert
6. mars 2018

Jakten på angst er som en skattejakt, mener psykologene Gerd Kvale og Bjarne Hansen – den er ekstremt verdifull.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
6. mars 2018

Subjektive tilbakemeldinger om frykt og angst er pålitelige mål på tilstandene. Fremtidig forskning bør på nytt utforske forholdet mellom subjektive fortellinger om frykt og angst og de atferdsmessige og fysiologiske reaksjonene knyttet til disse emosjonene.

Fra praksis
Publisert
6. mars 2018

Gruppeterapi er en god arena for ungdom til å bearbeide sine følelser, bli tryggere i relasjoner og utvikle sin mentaliseringsevne.

ADHD
Publisert
6. mars 2018

Det er klare fordeler med å organisere ADHD-utredninger i egne team.

Fagessay
Publisert
6. mars 2018

Vi tenker gjerne på oss selv først. Det kan også gjelde dem som plages psykisk. Å lære nestekjærlighet kan med fordel bli en del av psykologisk behandling.

Fra Arkivet
Publisert
6. mars 2018
ADHD og retningslinjer
Publisert
6. mars 2018

Helsedirektoratets retningslinje for ADHD vektlegger ekspertenes kunnskap. Det gjør at unge med ADHD ikke får best mulig tilpasset støtte.

Debatt
Publisert
6. mars 2018

Ser vi på det konkrete sakkyndighetsarbeidet, blir det tydelig hvor utfordrende arbeidet faktisk er.

Debatt
Publisert
6. mars 2018

Helse Sør-Øst har en arbeidsgruppe som utarbeider en plan for organisering av avtalespesialistene. Hva med å evaluere dagens clustermodell først? Og kanskje etterspørre tanker og erfaringer fra oss som jobber i feltet?

Debatt
Publisert
6. mars 2018
Debatt
Publisert
6. mars 2018

Som psykolog trodde jeg ikke på ME-pasientenes fortellinger. Så rammet sykdommen meg.

Debatt
Publisert
6. mars 2018

Når Psykbase overtas av fylkesmannens kontor ved pensjonering eller død, kan det oppstå situasjoner der personvernet svikter.

Debatt
Publisert
6. mars 2018

I Haugalandet-saken er fokuset på BUP etter min vurdering en avsporing.

Debatt
Publisert
6. mars 2018

Psykologer bør være der de gjør størst nytte for seg. Ofte er det i terapirommet, noen ganger helt andre steder.

Debatt
Publisert
6. mars 2018

La oss få tilbake et seriøst tidsskrift som ivaretar medlemmenes interesser.

Anmeldt
Publisert
6. mars 2018

Kan vi stole på vores hukommelse? Kan vi stole på andres? Vitnepsykologi 2.0. giver læserne en god opdatering.

Bokessay
Publisert
6. mars 2018

Hvordan er egentlig forholdet mellom buddhistisk psykologi og den moderne vestlige varianten av faget? Og hva kan forskning fortelle oss om virkningen av kontemplativ praksis inspirert av buddhismen? To ferske bøker tar for seg disse spørsmålene.

Publisert
6. mars 2018