Du er her

Nr. 8 2023 - Kjærestevold

Intervju
Publisert
31. juli 2023

Glenn Waller mener mange terapeuter er for snille i terapirommet. – Konsekvensen er at færre får hjelpen de trenger, sier mannen bak begrepet terapeutisk avsporing.  

Bjørn Christiansens minnepris
Publisert
1. august 2023

Bjørn Christiansens minnepris for 2023 går til June Lystad og medforfattere for artikkel om arbeidsrettet behandling i spesialisthelsetjenesten.

Portrett av kvinne
Forsknings­intervju
Publisert
31. juli 2023

Mindre syke pasienter som blir behandlet av avtalespesialister, får mer behandling enn pasienter med alvorligere tilstander på distriktspsykiatriske sentre. 

Pasienter med depresjon eller angst får mer behandling hos avtalespesialistene enn pasienter med samme diagnoser får på DPS, dokumenterer Per Arne Holmann med flere. Foto: Per Halvorsen
Fra praksis
Publisert
1. august 2023

Hensikten med Kjærestevold-prosjektet var å lage et undervisningsopplegg om vold som kunne utvide ungdommers begreps- og fenomenforståelse om hva vold er, og gi informasjon om hvor det finnes hjelp.

Vulkanfjell og vulkanskyer som former
Fra praksis
Publisert
1. august 2023

ADHD-diagnosen åpner for mye skjønn. Vår testprosedyre gjør beslutningsgrunnlaget bedre.

Portrett av mann mot hvit bakgrunn
Evidensbasert praksis
Publisert
1. august 2023
Portrett av to menn og en kvinne
Etikkpanelet
Publisert
1. august 2023

Fagfolk snakker som regel psykopatiofrenes sak. Jeg  framsnakker personer med psykopatisk fungering, og da oppstår noen etiske dilemmaer. 

Illustrasjon: Kristian Utrimark
Kronikk
Publisert
31. juli 2023

Behandlingstilbudet til personer som opplever psykoselidelse for første gang, varierer så mye at det bærer preg av lotteri. 

Illustrasjon: Hilde Thomsen
Debatt
Publisert
31. juli 2023

Psykologien har hatt en tendens til å overvurdere familiemiljøets betydning for psykologisk utvikling. 

Faksimile fra juniutgaven.
Debatt
Publisert
31. juli 2023

For å overleve psykologyrkets belastninger, må vi gjøre et indre arbeid. 

Debatt
Publisert
31. juli 2023

Spådommene om psykologoverskudd er systematisk gjort til skamme over flere tiår. Derfor er vi trygge på at det er nødvendig å utvide utdanningskapasiteten for psykologer. 

Debatt
Publisert
31. juli 2023

Allerede mens SSB-forsker Nils Martin Stølen intervjues har prognosen hans forlatt virkeligheten. 

Faksimile av juliutgaven.
Nye stemmer
Publisert
31. juli 2023

Når økonomien er stram og gode råd dyre, er man helt avhengig av politikere som taler barnas sak og ser verdien av gode oppvekstvilkår. Det er verdt å huske i et valgår. 

Håkon E. Coucheron Fredhammer. Foto: privat.
Bokanmeldelse
Publisert
1. august 2023

Pasientjournalen er både nyttig og nødvendig som arbeidsverktøy. Denne boka tilbyr bevisstgjøring, kunnskap og refleksjon rundt egen journalpraksis. 

Omslagsbilde av Pasientjournalen
Bokanmeldelse
Publisert
1. august 2023

Til tross for sitt gode utgangspunkt mislykkes dessverre Erik Falkum ganske ettertrykkelig i sin nye bok om grunnlagsproblemer i psykisk helsevern.

Omslagsbilde av boken Hva er psykiatri_Om fagets grunnlagsspørsmål
Filmessay
Publisert
1. august 2023

Close er en inderlig og rørende fortelling om utvikling og brudd i et nært vennskap, og om å bli voksen.

To unge gutter i en blomstereng og utydelige personer i bakgrunnen