Du er her

Nr. 11 2016 - Langvarig taushet om overgrep

Forskningsnotiser
Publisert
2. november 2016

Elever med særskilte behov har mest igjen for å bruke PC og nettbrett i skolen.

Leder
Publisert
2. november 2016
Publisert
2. november 2016

Begrepet atferd vekker nå motstand blant brukere, politikere og behandlere. Men vi kan ikke fjerne oss fra å studere atferd i psykologien, mener Elisabeth Askeland ved Atferdssenteret.

Nyheter
Publisert
2. november 2016

Bjørknes Høyskole endret informasjon om psykologutdanning i utlandet på oppfordring fra Helsedirektoratet.

Nyheter
Publisert
2. november 2016

Det internasjonale psykologsamfunnet har blitt enige om grunnleggende kompetansemål for psykologer.

Statsbudsjettet 2017
Publisert
2. november 2016

Det trengs mer enn psykologkompetanse og innføring av pakkeforløp i psykisk helsefelt, mener Rådet for psykisk helse.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
2. november 2016

Mange overgrepsutsatte bruker lang tid før de forteller om overgrepene. Denne første norske studien på området gir kunnskap om hvilke faktorer som har betydning for latenstid.

Oppsummert
Publisert
2. november 2016

Ved å fokusere på enkeltsymptomet hørselshallusinasjoner framfor diagnosen schizofreni, har forskere i Bergen avdekket en todelt kognitivt svikt involvert i stemmehøring.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
2. november 2016

Personer med muskel-skjelettlidelser, depresjon og angst fikk økt arbeidsdeltagelse og bedret helserelatert livskvalitet etter gjennomført gruppebaserte «Raskere tilbake»-tiltak.

Fra praksis
Publisert
2. november 2016

Vi må gripe inn når vi får vite at et barn har begått et seksuelt overgrep mot et annet barn. Men hvordan?

Digital læring
Publisert
2. november 2016
Fri assosiasjon
Publisert
2. november 2016

Ingen snakker sant i terapi.

Fra arkivet: 2013
Publisert
2. november 2016
Debatt
Publisert
2. november 2016

Vi må sikre riktig bruk av psykologressursene i kommunene.

Debatt
Publisert
2. november 2016

Kristin Bøgseth i HELFO unnlater å kommentere hvordan ordningen fritt behandlingsvalg ikke er tilrettelagt for dem som trenger den mest.

Debatt
Publisert
2. november 2016

ADHD-medisin kan ikke trekkes frem som «eneste» forklaring på et barns seksuelle overgrep.

Debatt
Publisert
2. november 2016

To forskere på Psykologisk institutt, NTNU, forsøker å forklare komplisert menneskelig adferd med hormonpåvirkning i fosterlivet.

Debatt
Publisert
2. november 2016

Rune Karlsons kritikk av den metakognitive tilnærmingen er basert på evolusjonspsykologiske betraktninger som i liten grad informerer «bekymringens psykologi».

Debatt
Publisert
2. november 2016

Engasjement er prinsipielt meget prisverdig. Men det blir rart når en bokanmelder kritiseres for å ikke underbygge bokens budskap.

Debatt
Publisert
2. november 2016

Bjørnar Olsens påstand om lik effekt av medisiner og terapi dekker over noen sentrale poeng.

Debatt
Publisert
2. november 2016

Nordmenn er ikke verdens mest konforme folkeslag. Et nesten ti år gammelt fagessay i Psykologtidsskriftet har spredt feilaktige gjengivelser av Stanley Milgrams eksperiment.

Debatt
Publisert
2. november 2016
Kronikk
Publisert
2. november 2016

Noen kaller det selvfølgeligheter når jeg snakker om å involvere pasienten. Noen kaller det floskler. Det er ingen av delene.

Anmeldt
Publisert
2. november 2016
Anmeldt
Publisert
2. november 2016

Hjorths språk lar oss fornemme kraften i individets trang til å finne seg selv.

Anbefalt
Publisert
2. november 2016
Klassikeren
Publisert
2. november 2016

Eg hata ho først. Stor, tjukk og ugjennomtrengjeleg. Ikkje akkurat nokon Erlend Loe-bok. Men så vaks ho på meg. Som eit arrangert ekteskap.

Publisert
2. november 2016