Du er her

Nr. 3 2017 - Avslutning i terapi

Leder
Publisert
1. mars 2017
Publisert
1. mars 2017

Psykologer må passe seg for ikke å bli for bastante i barnefordelingssaker i retten. Det kan virke tilbake på hele psykologstanden, mener Terje Galtung.

PRESTESAKEN
Publisert
1. mars 2017

Randi Rosenqvist angrer på vurderingen hun gjorde av en sakkyndigrapport i Prestesaken. Kan vi stole på sakkyndige psykologers vurderinger i rettssaker?

Skilsmisse
Publisert
1. mars 2017

Forskningen gir verken grunnlag for å hevde at delt bosted er skadelig for små barn, at delt bosted er best for barn, eller at ordningen virker konfliktreduserende. Da bør de faglige begrunnelsene og de politiske beslutningene preges av mindre skråsikkerhet.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. mars 2017

Bedring i psykoterapi handler ikke først og fremst om å nå forhåndsbestemte mål. Resultatet av terapien kan forstås gjennom de personlige utviklingsfortellingene som klient og terapeut skaper sammen fram mot avslutningen.

Fra praksis
Publisert
1. mars 2017

Veiledere i psykisk helsevern anbefaler klinikere å bruke standardiserte vurderingsformer. Bruken av klinisk skjønn havner i skyggen. Men klinisk skjønn er også en vitenskapelig fremgangsmåte, noe Thomas Bayes underbygde allerede i 1763.

Fra Arkivet
Publisert
1. mars 2017
Fra praksis
Publisert
1. mars 2017

Det er behov for mer kunnskap om Asperger syndrom blant sakkyndige, politi og rettsvesen.

Debatt
Publisert
1. mars 2017

Psykisk helsevern blir glemt i den kommende valgkampen fordi partiene innser at det ikke finnes kjappe og enkle svar på utfordringene.

Debatt
Publisert
1. mars 2017

Prestesaken reiser på nytt spørsmål om bekreftelsesfellen og hukommelsesproblematikk hos sårbare individer.

Debatt
Publisert
1. mars 2017

I saka «Det store sviket» begår journalisten feilen som Asbjørn Rachlew advarar mot.

Debatt
Publisert
1. mars 2017

Psykologforeningen har mer å gå på i sin demokratiutøvelse

Debatt
Publisert
1. mars 2017

Mer kontroll – og mindre dialog – er ikke løsningen på mindre tvangsbruk i psykisk helsevern.

Debatt
Publisert
1. mars 2017
Kronikk
Publisert
1. mars 2017

Arbeidstakernes medvirkning i organiseringen av sin egen arbeidshverdag er en sentral ingrediens i ledelse på norsk.

Anmeldt
Publisert
1. mars 2017

For første gang er psykologisk forskning blitt råstoff for et teaterstykke. Eldre psykoterapeuter reflekterer over hva et langt yrkesliv ga dem – og hva det kostet.

Anmeldt
Publisert
1. mars 2017

Forfatteren av denne boken er kanskje vår mest erfarne fagperson når det gjelder å assistere par i fastlåst mekling.

Anmeldt
Publisert
1. mars 2017

Ord alene kommer fort til kort i beskrivelsen av følelser. Det har serieskaperne tatt konsekvensen av.

Anmeldt
Publisert
1. mars 2017

En nøktern og oppdatert fagbok om psykopati for dem som ønsker å forstå mer av et viktig tema.