Du er her

Nr. 4 2018 - Person­lighets­forstyrrelser

Nyheter
Publisert
5. april 2018

Testpolitisk utvalg i Psykologforeningen er i gang med et prosjekt som skal bidra til mer forsvarlig testing.

Psykologprofesjonen
Publisert
5. april 2018
Publisert
5. april 2018

En forskergruppe med psykolog Miriam Sinkerud Johnson i front er i gang med å granske 1000 avhør av barn. Politiet har ikke alt på stell, ser det ut til.

Nyheter
Publisert
5. april 2018

Det er store mangler i tester som brukes på norske skolebarn, viser en ny undersøkelse. – Psykologer må kontrollere kvaliteten før de bruker en test, sier forsker.

Forsknings­intervju
Publisert
5. april 2018

Personlighetsforstyrrelser er prototyper, ikke sykdomskategorier, argumenterer Sigmund Karterud. I løpet av 2018 kommer ICD-11, og diskusjonen om diagnostisering av personlighetsforstyrrelser fortsetter.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
5. april 2018

Den alternative modellen for personlighetsforstyrrelser (DSM-5) tar diagnostisering av personlighetsforstyrrelser ett skritt videre. Modellen har imidlertid begrenset empirisk støtte, og det er foreløpig for tidlig å ta den i bruk i behandling.

Oppsummert
Publisert
5. april 2018

I metakognitiv terapi arbeider terapeuten med antagelser om tenkning. I en ny doktorgrad viste behandlingsformen seg effektiv for sammensatte angstlidelser.

Fri assosiasjon
Publisert
5. april 2018

Eg brukar for mykje tid på journalarbeid. Men viss eg brukar endå meir, kan eg bruke mindre.

Fra praksis
Publisert
5. april 2018

I Bodø har vi tatt i bruk en ressursfokusert og anerkjennende metode for å hjelpe personer med utviklingshemming og skadelig seksuell atferd.

Debatt
Publisert
5. april 2018

Diagnostiseringen av CFS/ME i Norge kan hemme pasientenes rehabilitering, og føre til at for mange får diagnosen.

Debatt
Publisert
5. april 2018

Psykologisering av ME handler om mye mer enn angst, depresjon og stress. ME-pasienter må tøyle sin utålmodighet og destruktive trang til overaktivitet – det finnes ikke piller mot det.

Debatt
Publisert
5. april 2018

Håp for ME-syke må baseres forskning og dokumentasjon, ikke på enkelthistorier om pasienter som har blitt friske.

Debatt
Publisert
5. april 2018

Med mindre arbeidsgivere blir seg sitt ansvar mer bevisst, er det meningsløst å snakke om eldre som en ressurs i arbeidslivet.

Debatt
Publisert
5. april 2018

Å skaffe psykolog kan være en omfattende og intrikat prosess. Veien til god hjelp må effektiviseres.

Debatt
Publisert
5. april 2018
Debatt
Publisert
5. april 2018

Yngre psykologers utvalg etterlyser faglig begrunnelse for innskrenkingen av bruk av videokonferanse i veiledning.

Debatt
Publisert
5. april 2018
Debatt
Publisert
5. april 2018

En femåring sitter i tilrettelagt avhør og tegner grove overgrep fra far. På Barnehuset forklarer hun i detalj hva hun er utsatt for. Når dette havner i media, er det åpenbare brudd på jentas rettsikkerhet.

Fra Arkivet
Publisert
5. april 2018
Anmeldt
Publisert
5. april 2018

Boken omhandler særlig autisme hos voksne personer. Den vil angå mange.

Anmeldt
Publisert
5. april 2018

Boken gir en tydelig stemme til pasienter som ønsker og har nytte av tradisjonell psykosebehandling.

Anmeldt
Publisert
5. april 2018

Boken presenterer mange aspekter ved vrangforestillinger, og gir klinisk nyttige råd.

Publisert
5. april 2018
Publisert
5. april 2018