Du er her

Nr. 1 2008 - Selvmord

Psykologer i media
Publisert
5. januar 2008
Psykologer i media
Publisert
5. januar 2008
Psykologer i media
Publisert
5. januar 2008
Psykologer i media
Publisert
5. januar 2008
Psykologer i media
Publisert
5. januar 2008
Psykologer i media
Publisert
5. januar 2008
Psykologer i media
Publisert
5. januar 2008
Psykologer i media
Publisert
5. januar 2008
Psykologer i media
Publisert
5. januar 2008
Psykologer i media
Publisert
5. januar 2008
Psykologer i media
Publisert
5. januar 2008
Psykologer i media
Publisert
5. januar 2008
Psykologer i media
Publisert
5. januar 2008
Psykologer i media
Publisert
5. januar 2008
Forskningsnotiser
Publisert
5. januar 2008

Nova-rapport kartlegger for første gang omfanget av fysisk vold og overgrep mot norske barn og unge.

Forskningsnotiser
Publisert
5. januar 2008
Forskningsnotiser
Publisert
5. januar 2008
Forskningsnotiser
Publisert
5. januar 2008
Doktorgrad
Publisert
5. januar 2008

Miljøulemper som støy, luftforurensning og vibrasjoner gir opphav til miljøplager og kan også legge grunnlag for stressrelaterte sykdommer.

Doktorgrad
Publisert
5. januar 2008

Avhandlingen belyser utviklingen av kognitive symptomer over en fireårsperiode hos et representativt utvalg av pasienter med Parkinsons sykdom fra Sør-Rogaland.

Doktorgrad
Publisert
5. januar 2008

I avhandlingen ble subjektive helseplager, livskvalitet og arbeidsmiljø undersøkt hos arbeidstakere ved to sykehjem.

Doktorgrad
Publisert
5. januar 2008

Korsryggsmerter er i dag en av de vanligste årsaker til nedsatt funksjon og arbeidsevne. Avhandlingen undersøker årsakene til denne gruppens vanskeligheter med å komme tilbake i arbeid.

Doktorgrad
Publisert
5. januar 2008

Avhandlingen undersøker hvordan ungdomsskoleelevers opplevelse av læringsmiljøet, deres mestringsstiler og selvrapporterte sosiale og emosjonelle problemer (SEP) henger sammen.

Doktorgrad
Publisert
5. januar 2008

Dagens militære internasjonale fredsstøtteoperasjoner stiller krav til å kunne håndtere nye og ofte «uløselige» oppgaver i en kontekst preget av tvetydighet og uforutsigbarhet.

Debatt
Publisert
5. januar 2008
Bokanmeldelse
Publisert
5. januar 2008
Bokanmeldelse
Publisert
5. januar 2008
Bokanmeldelse
Publisert
5. januar 2008
Vel å merke
Publisert
5. januar 2008

Spennende nytt prosjekt endelig i gang: Norsk Psykologforening og Helse Sør-Øst RHF satser nå sammen for å utvikle enda bedre ledere innen psykisk helsevern i regionen.

Vel å merke
Publisert
5. januar 2008
Vel å merke
Publisert
5. januar 2008
Vel å merke
Publisert
5. januar 2008
Vel å merke
Publisert
5. januar 2008
Fagartikkel
Publisert
5. januar 2008

Det er økt risiko for suicid ved schizofreni. Derfor er det viktig å kjenne til risikofaktorene og hvordan selvmord kan forebygges.

Originalartikkel
Publisert
5. januar 2008

Barn og unge som mister foreldre eller venner etter selvmord, er blitt omtalt som «de glemte sørgende» fordi de ofte blir oversett. Denne undersøkelsen belyser deres problemer og behov for bistand.

Fagartikkel
Publisert
5. januar 2008

Denne studien viser sterke sammenhenger mellom funksjonshemning, ensomhet og depresjon. Økt sosial deltakelse og integrasjon vil trolig være mer virksomt enn medisinering.

Fagartikkel
Publisert
5. januar 2008

Funksjonell magnetisk resonans-avbildning kan gi et viktig «veikart» over hjernefunksjonene uten invasive metoder. Metoden kan bidra til bedre risikovurdering og hjelpe fagpersonell, pasient og familie til å ta beslutninger.

Oversiktsartikkel
Publisert
5. januar 2008

NCL-sykdommene er arvelige, progredierende lidelser som det i dag ikke finnes helbredende behandling for. Psykologisk behandling har betydning for symptomlindring og for bedring av livskvalitet.

Fra praksis
Publisert
5. januar 2008

Som voksen hadde pasienten fortsatt sterke traumereaksjoner etter seks år på et kommunalt barnehjem. Overskriften i terapien var «å samle bitene».

Intervju
Publisert
5. januar 2008

Etter 12 år som president i Norsk Psykologforening er An-Magritt Aanonsen (63) på jobbjakt. Men først skal hun på en etterlengtet ferie sammen med ektemannen.

Psykologer i media
Publisert
5. januar 2008
Oppsummert
Publisert
5. januar 2008

Amerikansk ungdom rangerer media som sin viktigste kilde til informasjon om seksualitet. De mest populære TV-programmene blant ungdom har da også betydelige innslag av sex, noe som påvirker både atferd og holdninger.

Oppsummert
Publisert
5. januar 2008

Vår sivilstatus kan bidra til det bildet andre danner seg av oss. Enslige betraktes som alt fra mer uærlige til mindre pene, og utsettes for både fordommer og diskriminering. Og dét uten at folk flest synes å være klar over det.

Forskningsnotiser
Publisert
5. januar 2008
Doktorgrad
Publisert
5. januar 2008
Fra praksis
Publisert
5. januar 2008

Årets Agora-seminar var en reise i rytme, rytmebrudd og relasjoner – og for min del: rystelser.

Kronikk
Publisert
5. januar 2008
Debatt
Publisert
5. januar 2008
Kommentar
Publisert
5. januar 2008
Kommentar
Publisert
5. januar 2008
Nyheter
Publisert
5. januar 2008

Fredag 23. november ble han valgt til president i Norsk Psykologforening. Mandagen etter var Tor Levin Hofgaard på plass i sekretariatet, for å lede foreningens forberedelser til møte med helseministeren samme uke.

Nyheter
Publisert
5. januar 2008

Landsmøtet i november var et veiskille i Psykologforeningens historie så langt. An-Magritt Aanonsen valgte å gå av, etter tolv år som president. To presidentkandidater stilte til valg etter en hektisk valgkamp.

Nyheter
Publisert
5. januar 2008

Psykologisk lavterskeltilbud til befolkningen er fra i dag Psykologforeningens hovedsatsingsområde. En og en kvart million kroner er avsatt for å nå målet om raske og tilgjengelige psykologtjenester.

Nyheter
Publisert
5. januar 2008

Vi ba 20 delegater gi sin klare oppfordring til Psykologforeningens nye president, Tor Levin Hofgaard.

Nyheter
Publisert
5. januar 2008

– Dette hadde jeg ønsket meg og ønsket meg og ønsket meg, men jeg visste det ikke, sa Magne Raundalen og gjorde Åse Gruda Skards ord til sine, da han ble utnevnt til æresmedlem i Psykologforeningen.

Nyheter
Publisert
5. januar 2008

– I psykologien er Noreg storebror og Sverige veslebror, seier presidenten i den svenske psykologforeininga. Både han og hans danske kollega lét imponert over det demokratiske nivået i Norsk Psykologforening.

Nyheter
Publisert
5. januar 2008

Tidligere helseminister Ansgar Gabrielsen, nå styreleder i Rådet for psykisk helse, gjestet landsmøtet. Han ville ha Psykologforeningen til å diskutere hvem foreningen er til for.

Vel å merke
Publisert
5. januar 2008