Du er her

Nr. 7 2005 - Trening i foreldreferdigheter

Debatt
Publisert
1. juli 2005
Debatt
Publisert
1. juli 2005
Debatt
Publisert
1. juli 2005
Bokanmeldelse
Publisert
1. juli 2005
Bokanmeldelse
Publisert
1. juli 2005
Bokanmeldelse
Publisert
1. juli 2005
Bokanmeldelse
Publisert
1. juli 2005
Oppsummert
Publisert
1. juli 2005
Oppsummert
Publisert
1. juli 2005
Vel å merke
Publisert
1. juli 2005
Vel å merke
Publisert
1. juli 2005
Vel å merke
Publisert
1. juli 2005
Vel å merke
Publisert
1. juli 2005
Vel å merke
Publisert
1. juli 2005
Vel å merke
Publisert
1. juli 2005
Vel å merke
Publisert
1. juli 2005
Redaksjonelt
Publisert
1. juli 2005
Redaksjonelt
Publisert
1. juli 2005

Konsekvensene av atferdsvansker hos barn er ofte mange og alvorlige. Hva forårsaker slik atferd, og hvordan hjelpe barnet og familien? Behandlingsmetoden PMTO bygger på et fruktbart vekselbruk av forskning og klinisk praksis.

Testartikkel
Publisert
1. juli 2005

WASI er kortversjonen av Wechslers intelligenstester. Denne studiens mål var å sammenligne prestasjoner på WASI og prestasjoner på den norske oversettelsen av WAIS og WISC-R, som fremdeles er av de meste brukte evnetester i klinisk arbeid her i landet.

Fra praksis
Publisert
1. juli 2005

Kjernen i taleangst er frykten for å bli negativt vurdert av andre, skamfølelse over tanken på å ha dummet seg ut og tristhet over forspilte muligheter. Ta ordet-kurset handler om å tåle andres blikk på seg selv og om å frigjøre seg fra egen selvusikkerhet.

Fra praksis
Publisert
1. juli 2005

Foreldretrening må bygges på et allianse og tillit. Når terapeut og klient opplever at de blir stående fast, kan en åpen problemløsende holdning og hyppig bruk av rollespill bringe prosessen videre.

Fra praksis
Publisert
1. juli 2005

Mennesker med alvorlig psykisk utviklingshemning kan ha sterk angst for tannbehand-ling og medisinske undersøkelser. Gjennom individuelle opplegg kan en redusere motstanden mot helsehjelp og øke personens opplevelse av mestring.

Fagessay
Publisert
1. juli 2005
Reportasje
Publisert
1. juli 2005

– Telefonen fra An-Magritt Aanonsen hvor hun gratulerte meg som vinner av Bjørn Christiansens minnepris er den beste telefonsamtalen jeg noensinne har hatt, sa Kim Larsen. – Dette er den ultimate kontrasten til det vakuum en føler seg i under skriveprosessen.

Intervju
Publisert
1. juli 2005

En samtale med Kim Larsen er som en dans der musikken med ujevne sprang skifter rytme og sjanger. Han boltrer seg i filosofi, historie, musikk og skjønnlitteratur i et akademisk språk rocka opp med spissformuleringer, anekdoter og sjargong fra 60-tallet.

Reportasje
Publisert
1. juli 2005

Rolf Sundet har alltid vært tidlig ute med å oppfatte de store linjene i det kliniske feltet. Han var med på å gjøre konstruktivistisk epistemologi kjent i Norge, og har også engasjert seg i narrativ terapi og den språkfilosofiske dreiningen innenfor terapifeltet. Han har i de senere årene vært opptatt av utviklingspsykologi og relasjonens betydning. Vi har spurt Rolf Sundet om hva han er opptatt av akkurat nå.

Reportasje
Publisert
1. juli 2005
Kommentar
Publisert
1. juli 2005
Debatt
Publisert
1. juli 2005
Oppsummert
Publisert
1. juli 2005
Kommentar
Publisert
1. juli 2005
Positiv psykologi
Publisert
1. juli 2005

Positiv psykologi er temaet for høstens psykologikongress, og den amerikanske psyko-logen Martin Seligman holder åpningsforedraget. Han regnes som en av verdens mest innflytelsesrike psykologer.

Nyheter
Publisert
1. juli 2005

Psykologforeningen har sendt følgende brev til helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen.

Vel å merke
Publisert
1. juli 2005