Du er her

Nr. 9 2016 - Behandling av mareritt

Leder
Publisert
2. september 2016
Publisert
2. september 2016

– Forebygging må ikke gå ut over romsligheten overfor det enkelte barnet, sier Guro Øiestad.

Nyheter
Publisert
2. september 2016

Psykolog som ønsker MDMA og psykedelika i behandling av psykiske lidelser, løftes frem på psykologikongress. Det kan Psykologforeningen tjene på, ifølge omdømmeekspert.

Årets doktorgrad:
Publisert
2. september 2016

– Det mangler spesialiserte behandlingstilbud for torturoverlevere, sier psykolog og postdoktor Joar Øveraas Halvorsen.

Kommentar
Publisert
2. september 2016

Å stake ut den videre kursen for psykologien med utgangspunkt i den internasjonale psykologikongressen i Yokohama, er knappest mulig. Men noe kan man skrive hjem om.

Fra praksis
Publisert
2. september 2016

Mangel på psykologiske ressurser, kompetanse og faglig fundament er blant utfordringene i landet som nettopp arrangerte OL.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
2. september 2016

Det empiriske grunnlaget for behandling av mareritt presenteres gjennom en systematisk gjennomgang av alle randomiserte kontrollerte studier fra 1978 til 2015.

Fra arkivet: 2006
Publisert
2. september 2016
Fra praksis
Publisert
2. september 2016

En tyrkisk samtaleform kan brukes til å utvikle felles forståelser av seksuelle normer og grenser.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
2. september 2016

Tidlig intervensjon kan være viktig for å forebygge problemer med klossethet. Artikkelen presenterer aktuell hjerne- og atferdsforskning på terminfødte og premature spedbarn.

Fagessay
Publisert
2. september 2016

Styres mentale prosesser mest av indre eller ytre krefter? Spørsmålet har røtter tilbake til tidlig sovjetisk psykologi.

Fri assosiasjon
Publisert
2. september 2016

Om trær, flis og bollar – og ein diagnose.

Debatt
Publisert
2. september 2016

Psykologer som er tilgjengelig for elever på skolene, høres ut som en fornuftig investering. Men det kan være en ulempe å tilby helsehjelp for normale utfordringer.

Debatt
Publisert
2. september 2016

Hurdalsjøen Recoverysenter mener rammebetingelsene Helfo tilbyr, står i veien for at Hurdalsjøen kan bli ledd i fritt behandlingsvalg. Det er en misforståelse.

Debatt
Publisert
2. september 2016

Det står ikke så dårlig til med barnas stemme ved Tromsø Familievernkontor, som det hevdes i Flåm og Handegårds artikkel.

Debatt
Publisert
2. september 2016

De fleste som går inn i ekstreme grupper, gjør det fordi gruppen oppfyller noen grunnleggende behov for dem – behov de ikke har fått oppfylt andre steder. Det er misvisende å se dem kun som passive ofre for hjernevask.

Debatt
Publisert
2. september 2016

Helseministeren etterlyser flere psykologer og helsesøstre i kommunene. Samtidig kuttes det i videre- og etterutdanningsprogramene førstelinjen trenger.

Debatt
Publisert
2. september 2016

Pål Grøndahls anmeldelse av Kieran McNallys schizofrenikritiske bok gir ingen indikasjon på at den kritikken som presenteres i boken, i seg selv skulle være grunnleggende eller relevant.

Debattert
Publisert
2. september 2016
Leserombudet
Publisert
2. september 2016

Forskning påvirker klinisk ekspertise, som påvirker pasienten, som igjen påvirker forskning i en runddans som heter evidensbasert praksis.

Kronikk
Publisert
2. september 2016

Vi psykologer bør spørre oss om vi gjør nok når vi ser farlige, negative eller destruktive utviklingstrekk i samfunnet eller i de tjenestene vi jobber i.

Anmeldt
Publisert
2. september 2016

Forfatterne ivaretar den utfordrende balansegangen mellom håp og realisme i veiledningen av foreldre.

Anmeldt
Publisert
2. september 2016

Ungdomssøvn gir en god oversikt over søvnbehandling, men gaper over for mange temaer.

Anmeldt
Publisert
2. september 2016

Galtas innføring i tolkning og rapportering med WISC-IV oppleves som gjennomarbeidet, men kunne nok tjent på enda en runde med språkvask.

Anbefalt
Publisert
2. september 2016
Ferskvare
Publisert
2. september 2016