Du er her

Nr. 5 2008 - Psykologisk lavterskeltilbud

Reportasje
Publisert
1. mai 2008

– Tendensen i helsesektoren er stadig raskere og mer effektiv medisinsk behandling, men behovet for støtte og omsorg er like stort som det alltid har vært, sier Stein Bruland i Kreftforeningen.

Reportasje
Publisert
1. mai 2008
Doktorgrad
Publisert
1. mai 2008

Kva helsetilhøve aukar risiko for tildeling av trygd, og korleis påverkar tildeling av trygd helsa?

Doktorgrad
Publisert
1. mai 2008

Har mennesker ulik smertefølsomhet, og er dette i så fall på grunn av genetiske faktorer?

Debatt
Publisert
1. mai 2008

Forsøksordningen med sykmeldingsrett for psykologer er en god start. Men hva med henvisningsretten? Er ikke også den moden for revisjon?

Debatt
Publisert
1. mai 2008

I februarutgaven av Tidsskriftet ble det formidlet kritikk fra psykologer som hadde deltatt i utdanningen ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse. Nedenfor bringer vi et tilsvar fra Helseregion Øst og Sør, hvor man redegjør for tanker bak kurstilbudene.

Debatt
Publisert
1. mai 2008

Psykologer bør absolutt delta i debatten omkring psykisk helsevern, men har samtidig et spesielt ansvar for å bringe nyansert faglig refleksjon inn i debatten. Psykologenes egne fagetiske retningslinjer må ligge til grunn.

Bokanmeldelse
Publisert
1. mai 2008
Bokanmeldelse
Publisert
1. mai 2008
Bokanmeldelse
Publisert
1. mai 2008
Vel å merke
Publisert
1. mai 2008

Landets privatpraktiserende psykologer samler seg. Interessegruppen har avholdt årsmøte, og håper på positiv respons idet de ønsker nye medlemmer velkomne.

Vel å merke
Publisert
1. mai 2008
Vel å merke
Publisert
1. mai 2008
Vel å merke
Publisert
1. mai 2008
Vel å merke
Publisert
1. mai 2008
Redaksjonelt
Publisert
1. mai 2008
Originalartikkel
Publisert
1. mai 2008

ADHD hos voksne blir underdiagnostisert, og diagnosetiden er altfor lang. Psykologer med kunnskap om testing og utviklingspsykologi bør komme mer inn i diagnostiseringsprosessen.

Teoretisk artikkel
Publisert
1. mai 2008

Det har tidligere blitt antatt at psykotiske symptomer som vrangforestillinger og hallusinasjoner ikke kan være gjenstand for psykoterapi. Nyere forskning når det gjelder psykoseproblematikk, tyder på at det motsatte er tilfellet.

Originalartikkel
Publisert
1. mai 2008

Barn berøres ulikt av foreldrenes samlivsbrudd. Når bruddet er konfliktfylt, er risikoen stor for at barna får det vanskelig i årevis etterpå.

Fra praksis
Publisert
1. mai 2008

Å sitta ansikt til ansikt med terapeuten var skaminduserande for Vilde. Å opne for andre former for kontakt vart avgjerande for at den terapeutiske prosessen fekk næring trass i «skammens mur».

Kreft og psykologi
Publisert
1. mai 2008

Å få kreft er å leve med en langvarig trussel på livet. Å leve med kreft krever sterkt psykisk immunforsvar, optimisme og tankekraft. Som kreftpasient savnet jeg psykologisk utviklingshjelp.

Kreft og psykologi
Publisert
1. mai 2008

Som psykolog på Kreftsenteret ved Ullevål universitetssykehus er Gerd Gulbrandsen en enslig svale, men ikke ensom. Pasientene står i kø for å få hjelp til å finne håp, styrke og sinnsro i en tøff livssituasjon.

Reportasje
Publisert
1. mai 2008

Dagens kreftpasienter forventer å bli sett som hele mennesker, sier Tone Ikdahl ved Kreftsenteret på Ullevål sykehus. Tiden er moden for å gi dem et behandlingstilbud som vektlegger egen mestring.

Kreft og psykologi
Publisert
1. mai 2008

Når en har kreft, blir en overlatt til et høyspesialisert medisinsk behandlingsregime. Desto viktigere blir det lille du kan gjøre selv, mener Ivar Jørgensen, som fikk hjelp til selvhjelp av psykolog Gerd Gulbrandsen.

Lavterskeltilbud i praksis
Publisert
1. mai 2008

Psykologisk behandling er ikke en begrenset ressurs, men et gode alle har nytte av. For å oppnå dette tenker britene nytt og radikalt: Assistert selvhjelp, selvhenvisning, telefonoppfølging og 3600 nye behandlere skal årlig gi hjelp til nær en million personer med angst og depresjon.

Reportasje
Publisert
1. mai 2008
Ny generalsekretær
Publisert
1. mai 2008

Med bakgrunn som organisasjonspsykolog, offiser, forsker og sykehusdirektør, skulle han være godt skodd for jobben som generalsekretær i Norsk Psykologforening. Den 2. mai møtte Ole Tunold på jobb i sekretariatet.

Fra praksis
Publisert
1. mai 2008

Som faglig bidragsyter til debatten om pappaperm ble jeg møtt med utskjelling og synsing. Etter noe jeg nærmest vil kalle en helvetesuke, etterlyser jeg en politisk debatt om forskningens rolle.

Doktorgrad
Publisert
1. mai 2008
Kronikk
Publisert
1. mai 2008
Debatt
Publisert
1. mai 2008
Kommentar
Publisert
1. mai 2008
Gjennombrudd
Publisert
1. mai 2008

Fra januar 2009 vil psykologer kunne sykmelde sine pasienter. Gleden er stor i Psykologforeningen sentralt og i de to lokalavdelingene som skal praktisere forsøksordningen.

Nordisk presidentsamling
Publisert
1. mai 2008

Temperaturen steg flere hakk da dagens heteste tema kom på bordet: Den amerikanske psykologforeningens problematiske forhold til tortur.

Jobber du i kommunen?
Publisert
1. mai 2008

Det nye nettverket for kommunepsykologer er i ferd med å finne formen. Da nettverket sist møttes i Psykologforeningen, var det særlig kommunepsykologrollens muligheter og utfordringer som sto på dagsorden.

Nyheter
Publisert
1. mai 2008

Første kull på et lederkurs skreddersydd for psykologer møttes i mars. – Dette kurset hadde jeg ventet på, sier kursdeltaker Anne Marie Sand Bakken, som satte pris på å diskutere lederutfordringer med likesinnede.

Nyheter
Publisert
1. mai 2008

Kvalitet i behandlingen var tema på Hedmarkavdelingens årlige fagseminar på Hamar. Endring hos klienten kan måles, og bør være et sentralt kriterium på kvalitet, utfordret foreleser Morten Anker.

Publisert
1. mai 2008
Publisert
1. mai 2008
Kort om
Publisert
1. mai 2008

Mange blir frustrerte over avslag på henvisninger og opplever at det både forsinker, kompliserer og er uverdig for pasientene. Kan psykologer henvise eller ikke?

Vel å merke
Publisert
1. mai 2008