Du er her

Nr. 12 2017 - Utmattet og misforstått

Reportasje
Publisert
5. desember 2017

Personer og instanser som blir omtalt i reportasjen ble invitert til å komme med sine tilsvar og perspektiver. De har lest hele reportasjen. Siden familien er delvis anonymisert, er også disse personene anonymisert.

Nyheter
Publisert
5. desember 2017

Statsadvokat Jan Eivind Norheim svarer på kritikken mot barneavhørene i Buskerud-saken.

Tjenesteutvikling, profesjonsmakt og psykologi
Publisert
5. desember 2017
Universitetenes rolle:
Publisert
5. desember 2017

Psykologisk institutt ved Universitetet i Tromsø er opptatt av å utvikle tjenester i førstelinjen i samarbeid med kommunen. Men akademisk uttelling gir det ikke.

Reportasje
Publisert
5. desember 2017

Familier med ME-syke barn føler seg mistenkeliggjort av hjelpetjenestene. Ikke sjelden blir de meldt til barnevernet. Familien Kallevik fikk to barnevernssaker på rad.

Derfor
Publisert
5. desember 2017
Nyheter
Publisert
5. desember 2017

Seieren i arbeidsretten er bra for arbeidstakere flest, og den er bra for psykologer, mener forhandlingsleder Rune Frøyland.

Nyheter
Publisert
5. desember 2017

Avhørsekspert og barnepsykolog Annika Melinder kommer med sterk kritikk mot politiet for manipulerende teknikker i to avhør av barn. Retten nektet å høre hennes vurderinger i en påstått overgrepssak, der en 45-åring nylig ble frikjent.

Forsknings­intervju
Publisert
5. desember 2017

Hvordan vet man egentlig om en pasient i terapi har fått det bedre eller ikke? Et forskningsmiljø ved Modum Bad mener å ha funnet et godt svar.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
5. desember 2017

Klinisk signifikans er ikke bare nyttig på gruppenivå. Den statistiske tilnærmingen kan også brukes for å se på endring i enkeltpasienters behandlingsforløp.

Ungdommer med CFS/ME møter helsepersonell:
Publisert
5. desember 2017

Overflatiske og forhastede råd fra helsepersonell skaper grobunn for mistillit overfor helsevesenet. Da velger mange unge å bryte kontakten med behandlerne.

Fagessay
Publisert
5. desember 2017

Dramatikeren Bernhard Shaw hevdet at voldsomme hendelser kan gjøre oss alle medfølende for et øyeblikk. Mange av Ibsens menn blir i likhet med dikteren selv utsatt for slike skjebnesjokk. Men reagerer de humant av den grunn?

Fagessay
Publisert
5. desember 2017

Pasienter med spiseforstyrrelser kjenner ofte på skam og selvkritikk, og mange har problemer med følelsesregulering. Medfølelsesfokusert terapi tilpasset spiseforstyrrelser (CFT-E) er en ny og lovende behandlingsform for nettopp disse problemstillingene.

Fra Arkivet
Publisert
5. desember 2017
Nyheter
Publisert
5. desember 2017

Per Isdal ble i november tildelt St. Olavs orden, Ridder av 1. klasse, for sitt arbeid med stiftelsen Alternativ til vold.

Debatt
Publisert
5. desember 2017

«Det er som om vi jobber i en av landets hemmelige tjenester», uttalte en kollega av meg som også jobber i PP-tjenesten. Hvorfor er det sånn?

Debatt
Publisert
5. desember 2017

Vi er overrasket over at det skulle være så vanskelig å få sin stemme hørt på Psykologisk institutt.

Debatt
Publisert
5. desember 2017

Skal utdanningen til fremtidige psykologer være styrt av helsemyndighetenes krav og terapeutiske trender eller forskningsbasert kunnskap?

Debatt
Publisert
5. desember 2017

Som fagmiljø reagerer vi på Psykologtidsskriftets fremstilling av striden om internklinikkene ved Psykologisk institutt.

Debatt
Publisert
5. desember 2017

Klinikkene på Psykologisk institutt, UiO, har gjenåpnet. Nå gjenstår kampen om virkelighetsforståelsen.

Debatt
Publisert
5. desember 2017

I dagliglivet ville ingen være fornøyd hvis løfter, avtaler, regler og lover bare ble opprettholdt litt oftere enn tilfeldig. I forskningen som den praktiserende psykolog må støtte seg på, blir derimot også svake sammenhenger veiledende.

Debatt
Publisert
5. desember 2017
Anmeldt
Publisert
5. desember 2017

Klimapsykolog Per Espen Stoknes inspirerer til konkret handling. Men han overser det mest effektive tiltaket, nemlig å få ett barn mindre.

Anmeldt
Publisert
5. desember 2017

En bok for dem som jobber med ROP-pasienter, både med forebygging og i spesialisthelsetjenesten.

Anmeldt
Publisert
5. desember 2017

Når mediene værer skandale, rammes enkeltmennesker.

Klassikeren
Publisert
5. desember 2017

Hvordan gi litt mer faen. Antiselvutvikling for helt vanlige mennesker, av Wigtil og Kalseth (2016)

Publisert
5. desember 2017