Du er her

Nr. 2 2008 - Psykisk utviklingshemning

Psykologer i media
Publisert
11. februar 2008
Psykologer i media
Publisert
11. februar 2008
Psykologer i media
Publisert
11. februar 2008
Psykologer i media
Publisert
11. februar 2008
Psykologer i media
Publisert
11. februar 2008
Psykologer i media
Publisert
11. februar 2008
Psykologer i media
Publisert
11. februar 2008
Psykologer i media
Publisert
11. februar 2008
Doktorgrad
Publisert
11. februar 2008

Selvmordsforsøk og seksuelle overgrep overfor barn og unge øker risikoen for selvmordsforsøk senere i livet dersom ikke hjelpetiltak settes inn.

Doktorgrad
Publisert
11. februar 2008

De fleste epileptikere er anfallsfrie, men likevel har pasienter med aktiv epilepsi vært prioritert i den nevropsykologiske forskningen. Hva slags effekt har anti-epileptisk medisin på denne gruppen?

Doktorgrad
Publisert
11. februar 2008

Dageid utforsker hiv-positive personers opplevelser og erfaringer i en sørafrikansk kultur og kontekst, og diskuterer utvikling av meningsfulle, myndiggjørende og bærekraftige støttetiltak.

Doktorgrad
Publisert
11. februar 2008

En bekymringsfullt stor andel av mennesker ser sin helsetilstand som uforenlig med arbeid, og det er av stor samfunnsmessig interesse å finne årsaken til den høye andelen arbeidsudyktige.

Debatt
Publisert
11. februar 2008

Med stort flertall gikk Psykologforeningens landsmøte 2007 inn for å opprettholde Sentralstyrets vedtak av prinsipperklæring om evidensbasert psykologisk praksis. Det er svært gledelig, og representerer en milepæl i foreningens kvalitetsarbeid.

Debatt
Publisert
11. februar 2008

Mange psykologer er misfornøyde med utdanningstilbudet ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse. Psykologforeningen tar dette alvorlig.

Debatt
Publisert
11. februar 2008

Det kan se ut til at mange psykologer kvier seg for å gå inn i lederstillinger. Mine erfaringer som leder er udelt positive.

Bokanmeldelse
Publisert
11. februar 2008
Bokanmeldelse
Publisert
11. februar 2008
Teoretisk artikkel
Publisert
11. februar 2008

En utfordring i terapi med mennesker med utviklingshemning er deres kognitive begrensninger. Men det nære, oppmerksomme samværet, og et felleskap basert på forståelse og aksept, krever ikke intellektuelle ressurser.

Teoretisk artikkel
Publisert
11. februar 2008

For de fleste med autisme eller Asperger-syndrom er det en lettelse å få vite hvorfor de alltid har følt seg annerledes. Samtidig kan de få informasjon som gir grunnlag for optimisme.

Originalartikkel
Publisert
11. februar 2008

Hvordan forstås samspillet med klinikerne fra kontoransattes ståsted? Hvordan framtrer kompetansen kontoransatte bringer med seg inn i samarbeidet, og hvordan kan den i større grad synliggjøres og anerkjennes?

Kasusstudie
Publisert
11. februar 2008

Hva skjer med den terapeutiske alliansen etter et avbrudd i psykoterapi? Hva kjennetegner samhandlingen i etterkant av et slikt avbrudd, og hvordan kan vi forstå den?

Fra praksis
Publisert
11. februar 2008

Det kan oppleves overveldende og uoversiktlig å jobbe som klinisk psykolog i kommunen. Forventningene er mange og rammene ofte utydelige. Men klarer man å tråkke sin egen sti og finne sin plass i samarbeidssystemet, er psykologrollen mangfoldig, spennende og svært meningsfull.

Hjemme hos Rune Larsson (53)
Publisert
11. februar 2008

– Her inne er det jeg som bor. Dette er hjemmet mitt nå, sier Rune Larsson og ønsker varmt velkommen inn til toromsen på Kjelsås i Oslo. Etter å ha bodd hjemme hos mor og far hele sitt liv er han endelig herre i eget hus.

Tidsskriftet oppfordrer
Publisert
11. februar 2008

Tidsskrift for Norsk Psykologforening vil hver måned tilby leserne et mangfold av tekster, temaer og vinklinger. Mangfoldet avspeiles gjennom ulike vignetter og stoffområder, med fagartiklene som selveste flaggskipet.

Intervju
Publisert
11. februar 2008

I studietiden fikk Jarle Eknes et råd om å ha det moro når han skriver. Det rådet følger han. Også når han drar til Madeira for å skrive om depresjon. Med hjerte som banker for mennesker med utviklingshemning, sluker han fagstoff og fråtser i diagnostiske manualer.

Psykologer i media
Publisert
11. februar 2008
Kommentar
Publisert
11. februar 2008
Doktorgrad
Publisert
11. februar 2008
Fra praksis
Publisert
11. februar 2008

Fortsatt møter homofile klienter behandlere som mangler kunnskaper og en bevisst holdning til hvordan seksuell legning virker inn på psykisk helse.

Kronikk
Publisert
11. februar 2008
Debatt
Publisert
11. februar 2008
Bokessay
Publisert
11. februar 2008

Med verket «Norsk psykiatri gjennom tidene» gir Einar Kringlen en etterlengtet fremstilling av utviklingen i norsk psykiatri – fra begynnelsen av 1800-tallet med auksjon av sinnssyke på byens torg og fram til vår egen tid.

Kommentar
Publisert
11. februar 2008
Kommentar
Publisert
11. februar 2008
Impuls med nytt temanummer
Publisert
11. februar 2008

Siste utgave av psykologitidsskriftet Impuls er viet fagfeltet traumepsykologi. Gjennom 13 bidrag fra både klinisk og vitenskapelig hold ønsker vi å gi en status presens for tendensene på dette motsetningsfylte feltet.

Nyheter
Publisert
11. februar 2008
Nyheter
Publisert
11. februar 2008
Nyheter
Publisert
11. februar 2008
Nyheter
Publisert
11. februar 2008
Nyheter
Publisert
11. februar 2008

Etter to dagers forhandlinger kom den nye hovedavtalen for helseforetakene på plass, gjeldende fra 1. januar og ut 2011. Forhandlingene var preget av god fremdrift og ønske om å finne gode løsninger, og Psykologforeningen er godt fornøyd med både prosess og resultat.