Du er her

Nr. 3 2024 - Følelser i terapi med barn

Fagessay
Publisert
28. februar 2024

Den nevropsykoanalytiske modellen, som integrerer kunnskap fra hjerneforskning, kan være et nyttig supplement i en oppdatert forståelse av følelseslivet.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. mars 2024
Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. mars 2024
Fra praksis
Publisert
1. mars 2024

Å møte familiene der de er, gir unike møter og store muligheter for allianse, trygghet og hjelp.

Portrett av to kvinner
Etikkpanelet
Publisert
1. mars 2024

Når styrkeforholdet er asymmetrisk og barn er ofre, er nøytralitet å la den sterkestes rett råde, skriver filosofiprofessor Arne Johan Vetlesen.

Meninger
Publisert
19. februar 2024

Spesialistutdanningen i samfunnspsykologi mangler kontekst, sammenheng og et kritisk blikk.

Ung kvinne med briller
Meninger
Publisert
17. februar 2024

Hvordan Fagetisk råd vurderer klagesaker i dagens modell, blir en godt bevart hemmelighet for klager og samfunnet for øvrig.

Kvinne og mann, begge med briller
Kronikk
Publisert
27. februar 2024

Eg ynskjer meg ein lov for skjermregulering og telefonfri. Vi kan byrje med dei yngste av oss, der skaden kanskje blir størst.

Nye stemmer
Publisert
28. februar 2024

Uansett hva man mener om skroting av uføretrygd for personer under 30, så holder ikke en rent medisinsk modell når man skal finne virksomme tiltak.  

Mann med briller og skjeggvekst
Bokanmeldelse
Publisert
1. mars 2024

Henrik Berg minner oss på det usikre i den psykologiske vitenskapen, og oppfordrer til vitenskapsteoretisk selvrefleksjon.

Omslagsbilde av bokn Vitenskapsteori i psykologiske fag_Fagbokforlaget
Bokanmeldelse
Publisert
1. mars 2024

Gode intensjonar til tross, denne boka om terapeutisk sjølvivaretaking treff verken meg eller blink.

Omslagsbilde av boken The Thriving Therapist
Filmessay
Publisert
1. mars 2024

Filmen Naken (1993) skildrer hovedkarakteren Johnnys rastløse odyssé gjennom et mørkt og ubarmhjertig London, og er en opplysende skildring av narsissistisk mangelpatologi.

Mann med armer i kors mot uklar bakgrunn
Minneord
Publisert
1. mars 2024