Du er her

Nr. 1 2023 - VR i terapi

Leder
Publisert
2. januar 2023

Dette blir den siste lederen jeg skriver.

Portrettbilde av sjefredaktør Katharine Cecilia Williams
Aktuelt
Publisert
19. desember 2022

Da Psykologforeningen for drøyt tretti år siden undersøkte grenseoverskridelser i terapirommet, endte det med at øverste leder mistet lisensen og måtte gå.  

DA DET SMALT: Faksimiler av forsidene I VG og Dagbladet 25. januar 1992.
Vitenskapelig artikkel
Publisert
2. januar 2023
Illustrasjon: Bente Jørgensen
Fra praksis
Publisert
2. januar 2023

Kjernen i palliasjonssamtalen er å hjelpe pasientar med faktisk å leve til livets slutt.

Oppsummert
Publisert
2. januar 2023

Mobbing og andre belastende livshendelser er vanligere opplevelser for personer som utvikler bulimi og overspisingslidelse.

Oppsummert
Publisert
2. januar 2023

Forstyrrelser i selvopplevelse er et viktig kartleggingsområde for behandlere som møter unge personer med psykoserisiko.

Person ute av fokus
Fra praksis
Publisert
2. januar 2023

Et brev fra en forelder som har utøvd vold, til barnet som har vært utsatt for volden, kan være et viktig terapeutisk verktøy. Det viser erfaringer fra modellen Avklaringsprosess etter vold og overgrep (AVPO).

Etikkpanelet
Publisert
19. desember 2022

Hvor skal vi som er psykologer, trekke opp grensen mellom fagutøvelse og privatliv? 

Illustrasjon: Kristian Utrimark
Debatt
Publisert
2. januar 2023

Nasjonalt, bredt og befolkningsrettet har vi aldri forsøkt å forebygge psykiske lidelser. Det kan skyldes manglende kunnskap, men også manglende prioritering. 

Arne Holte. Foto: FHI
Kronikk
Publisert
2. januar 2023

Det er lærdom å hente av psykologenes frustrasjoner i overgangen fra utdanning til yrkesliv. 

Illustrasjon: Hilde Thomsen
Debatt
Publisert
2. januar 2023

Vi må slutte å omtale mennesker med både lettere og alvorlige psykiske lidelser som syke. 

Ansiktsprofil i fargespekter
Debatt
Publisert
28. november 2022

I møte med ekstra krevende pasienter holder du lenger med en egnet metode. Psykologer som trenger noe slikt når de skal behandle personlighetsforstyrrelse, kan ta kontakt med meg.

Aina Sundt Gullhaugen. Foto: Privat
Bokanmeldelse
Publisert
2. januar 2023
En ujevn, men viktig bok som på sitt beste bidrar til økt bevissthet om seksuelle overgrep blant barn og unge med funksjonsvariasjon.
Ballongselger pg barn
Bokanmeldelse
Publisert
2. januar 2023
Autisme og mental helse utgjør en oppdatert kunnskapsoversikt om autisme og vanlige tilleggslidelser, og er en vellykket bok – trass noen vesentlige mangler.