Du er her

Nr. 5 2010 - Emosjonell mishandling av barn

Reportasje
Publisert
5. mai 2010

Brukerperspektivet er en grunnpilar i evidensbasert praksis. – Psykologforeningen er godt i gang med å inkludere brukermedvirkning i spesialistutdanning, veiledning og kurs, sier visepresident Aina Holmén.

Psykologer i media
Publisert
5. mai 2010
Psykologer i media
Publisert
5. mai 2010
Psykologer i media
Publisert
5. mai 2010
Psykologer i media
Publisert
5. mai 2010
Psykologer i media
Publisert
5. mai 2010
Psykologer i media
Publisert
5. mai 2010
Psykologer i media
Publisert
5. mai 2010
Psykologer i media
Publisert
5. mai 2010
Psykologer i media
Publisert
5. mai 2010
Psykologer i media
Publisert
5. mai 2010
Psykologer i media
Publisert
5. mai 2010
Bokanmeldelse
Publisert
5. mai 2010
Bokanmeldelse
Publisert
5. mai 2010
Bokanmeldelse
Publisert
5. mai 2010
Bokanmeldelse
Publisert
5. mai 2010
Doktorgrad
Publisert
5. mai 2010
Doktorgrad
Publisert
5. mai 2010
Debatt
Publisert
5. mai 2010

Bør psykologstudenter gå gjennom noen form for organisert selvutvikling før de skal ut i jobb, eller modnes de nok gjennom den seksårige studieplanen med pensum og praksis?

Debatt
Publisert
5. mai 2010

Statistisk er det mer psykiske helseproblemer blant de med lav inntekt og lav utdannelse. Da må vi kunne diskutere at avtalespesialistenes klienter ser ut til å ha en bedre sosioøkonomisk bakgrunn enn i det psykiske behandlingsapparatet ellers.

Debatt
Publisert
5. mai 2010

For å unngå en homogen psykologprofesjon bør man beholde opptak fra årsstudiet i psykologi, fremfor å gjøre som Universitetet i Oslo og legge karakterene wfra videregående skole til grunn.

Debatt
Publisert
5. mai 2010
Leserne spør
Publisert
5. mai 2010
Leserne spør
Publisert
5. mai 2010
Leserne spør
Publisert
5. mai 2010
Redaksjonelt
Publisert
5. mai 2010
Teoretisk artikkel
Publisert
5. mai 2010

En tilknytningsforstyrrelse som følge af tidlige omsorgssvigt kan påvirke det lille barns hjerneudvikling, noget som på sigt kan føre til omfattende udviklingsmæssige og psykiske problemer. Kan en model baseret på flere psykologiske discipliner og biologiske perspektiver bane vej for en mere helhedsorienteret forståelse af tilknytningsforstyrrede børn?

Oversiktsartikkel
Publisert
5. mai 2010

Barn av rusmisbrukere har høyere risiko for utvikling av psykiske helseproblemer. De blir oftere «vanskelige» skolebarn, mistilpassede ungdommer og psykisk syke voksne. Samtidig har denne gruppen – spesielt de mest utsatte, yngste barna – manglet et koordinert og faglig godt tilbud innenfor spesialisthelsetjenesten.

Oversiktsartikkel
Publisert
5. mai 2010

Er det grunn til å bekymre seg for cannabisbruk ved psykose- og schizofreniutvikling, eller er det harmløs angstmestring og selvmedisinering? Sammenhengen mellom cannabisbruk og schizofreni gjør at problematikken ikke bør overses i klinisk praksis.

Fagbulletin
Publisert
5. mai 2010

I februarnummeret rapporterte Ole Bosnes om dårlig samsvar mellom resultater på WASI og WISC-III, og mante til forsiktighet. Vår undersøkelse av 81 barn tilsier at samsvaret blir dårligere jo eldre barna er.

Oppsummert
Publisert
5. mai 2010

Primær selvevaluering brukes mest innen arbeids- og organisasjonspsykologi, både i forskningssammenheng og i ansettelsesprosesser.

Fagessay
Publisert
5. mai 2010

Jeg har sydd 2891 sting. Jeg har tatt titalls overdoser. Jeg har nesten ikke kunnet snakke. På avdelingen ble jeg av de andre pasientene kalt «hun mørke som ikke sier noe». Noen av de ansatte var dypt i tvil om jeg kunne bli bedre, og mente mine forsøk på ord var «bambus», meningsløst, håpløst.

Blind psykolog i Paralympiske Lege
Publisert
5. mai 2010

– Som psykolog kan det være en fordel at være blind, sier Anne-Mette Bredahl. Hun bor i Oslo og forsker i fysisk aktivitet for handicappede. Nylig stillede hun for sjette gang op for Danmark i skiskydning ved de Paralympiske Lege (PL) i Vancouver.

Hvis brukerne fikk bestemme
Publisert
5. mai 2010

Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet, og ikke noe tjenesteapparatet kan velge om de vil forholde seg til, ifølge Helsedirektoratet. Hvilke følger får det for utdanningen av nye psykologer? Bli med på en reise i Akademia fra Tromsø i nord til Oslo i sør.

Kommentar
Publisert
5. mai 2010
Psykologer i media
Publisert
5. mai 2010
Psykologi og samfunn
Publisert
5. mai 2010

Effektiv behandling for psykiske lidelser finnes, utfordringen er å gjøre den tilgjengelig i befolkningen. I andre del av artikkelserien «Psykologi og samfunn» beskriver Arnstein Mykletun og andre fra HEMIL-senteret de fem flaskehalsene som kan holde personer med en psykisk lidelse borte fra den virksomme behandlingen.

Oppsummert
Publisert
5. mai 2010
Forskningsintervjuet
Publisert
5. mai 2010

Fobier er arvelige, og personlighetsforstyrrelser er moderat arvelige, viser Nikolai Czajkowski. Med sin forskning ønsker han å bidra til en ny generasjon av diagnostiske verktøy.

Doktorgrad
Publisert
5. mai 2010
Kronikk
Publisert
5. mai 2010
Debatt
Publisert
5. mai 2010
Kommentar
Publisert
5. mai 2010

Står fagetikk og presseetikk i veien for brukerstemmene i det offentlige rom? Jeg er i hvert fall redd for at mitt redaktørvirke kan stå i veien for brukermedvirkning også i Tidsskriftets spalter.

Kommentar
Publisert
5. mai 2010
Kommentar
Publisert
5. mai 2010
Nye regler for psykologer med driftstilskudd
Publisert
5. mai 2010

Helseøkonomiforvaltningen vil nå ha flest mulig av refusjonskravene innlevert elektronisk, og fra 1. juni innføres automatisk frikort for pasienter i hele landet.

Leserne spør
Publisert
5. mai 2010
Publisert
5. mai 2010
Publisert
5. mai 2010