Du er her

Nr. 1 2018 - Sykelig sunn

Psykologprofesjonen og helsetjenester
Publisert
4. januar 2018
Publisert
4. januar 2018

Bare en liten del av de med depresjon, angst og alkoholmisbruk søker hjelp og blir behandlet for det.

Nyheter
Publisert
4. januar 2018

Sosial utjevning skal være et overordnet mål i Psykologforeningens satsing på forebygging for barn og unge.

Mann frikjent for påstått incest
Publisert
4. januar 2018

Etter blant annet symboltolkning av lek konkluderte behandlere ved BUP med at en fireåring hadde vært utsatt for overgrep. Dette var før tiltale og dom mot far. Psykolog Ellen Margrethe Wessel vil ha en gjennomgang av behandlingen ved BUP.

«Prestesaken» behandlet i PFU:
Publisert
4. januar 2018

PFU konkluderte på sitt desembermøte med at Psykologtidsskriftet har brutt god presseskikk på punktene 3.2 og 4.1 i Vær Varsom-plakaten. Bruddet gjelder dokumentaren «Det store sviket», også kalt «Prestesaken», publisert i februartugaven av Psykologtidsskriftet.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
4. januar 2018

Hvorfor ser noe så paradoksalt som overdreven sunnhet ut til å bli et problem for stadig flere menn og kvinner i Vesten i dag?

Fra praksis
Publisert
4. januar 2018

Ingen blir til uten i samspill med andre. Utviklingsrettet, intersubjektiv terapi vektlegger hvordan selve relasjonen er endringsskapende.

Fra praksis
Publisert
4. januar 2018

Gruppeterapi kan være særlig gunstig for ungdom med psykiske vansker. Terapien gir de unge en følelse av tilhørighet til jevnaldrende, og de forstår seg selv og andre bedre. Men det finnes få gruppeterapeutiske tilbud rettet inn mot ungdom her til lands.

Oppsummert
Publisert
4. januar 2018

Nyutdannede psykologer møter arbeidslivet med optimisme og ansvarsfølelse. Men det er utfordrende å finne sin plass i et tverrfaglig arbeidsmiljø.

Fra Arkivet
Publisert
4. januar 2018
Debatt
Publisert
4. januar 2018

Aktiv dødshjelp vil ha stor innvirkning på samfunnet generelt, og vår profesjon spesielt. Det har vi som yrkesaktive og studenter ikke tatt inn over oss.

Debatt
Publisert
4. januar 2018

Undervisning om menneskerettigheter må inn som en selvsagt del av vår grunn- og spesialistutdanning.

Debatt
Publisert
4. januar 2018

Psykologforeningen må stå på barrikadene for medikamentfrie behandlingstilbud.

Debatt
Publisert
4. januar 2018

Kunnskapen om utviklingstraumer tilsier at vi bør legge til rette for enda mer relasjonsjobbing i barnevernet.

Debatt
Publisert
4. januar 2018
Debatt
Publisert
4. januar 2018

Hvor mange personer til i min kontaktliste skal dø fordi deres stemmer ikke når igjennom diagnosene deres?

Debatt
Publisert
4. januar 2018

Det er den samlede innsatsen til flere tjenester som vil avgjøre om Psykologforeningen lykkes med sitt hovedsatsingsområde «forebygging for barn og unge».

Pakkeforløp og utredning
Publisert
4. januar 2018

Utredningspakkeforløpet for barn og ungdom bygger ikke god nok bro mellom problembeskrivelser og ønskede utfall.

Anmeldt
Publisert
4. januar 2018

En viktig bok som tar hjelperen på alvor.

Anmeldt
Publisert
4. januar 2018

Fallmyr viser hvordan elever sammen med læreren kan bruke prinsipper fra emosjonsfokusert terapi for å forstå sine følelser.