Du er her

Nr. 2 2009 - Psykologi - nyliberalismens fanebærer

Psykologer i media
Publisert
7. februar 2009
Psykologer i media
Publisert
7. februar 2009
Psykologer i media
Publisert
7. februar 2009
Psykologer i media
Publisert
7. februar 2009
Psykologer i media
Publisert
7. februar 2009
Psykologer i media
Publisert
7. februar 2009
Psykologer i media
Publisert
7. februar 2009
Psykologer i media
Publisert
7. februar 2009
Psykologer i media
Publisert
7. februar 2009
Psykologer i media
Publisert
7. februar 2009
Psykologer i media
Publisert
7. februar 2009
Psykologer i media
Publisert
7. februar 2009
Bokanmeldelse
Publisert
7. februar 2009
Bokanmeldelse
Publisert
7. februar 2009
Bokanmeldelse
Publisert
7. februar 2009
Bokanmeldelse
Publisert
7. februar 2009
Bokanmeldelse
Publisert
7. februar 2009
Doktorgrad
Publisert
7. februar 2009

Tidlig intervensjon gir bedret felles oppmerksomhet ved tolv måneders alder. Jenter skåret generelt bedre enn gutter.

Doktorgrad
Publisert
7. februar 2009

Enkle metoder gjør det mulig å identifisere halvparten av alle barn med utviklingsvansker og ni av ti barn med funksjonshemning før fylte fire år.

Doktorgrad
Publisert
7. februar 2009

Hvordan kan kognitiv atferdsterapi være en god terapeutisk tilnærming til pasienter med psykiatrisk komorbiditet?

Doktorgrad
Publisert
7. februar 2009

Ved bruk av «event-related potentials» (ERP) kan pasienter med parkinson-assosiert demens skilles fra pasienter som har andre typer demens.

Debatt
Publisert
7. februar 2009

«Hvorfor er det ikke psykologene som setter premissene i psykisk helsevern?» spør Oddli og Kjøs i sitt fagessay i dette nummeret av Tidsskriftet. Dessverre er det nettopp det de står for i innlegget sitt som hindrer psykologene i å bli mer innflytelsesrike.

Debatt
Publisert
7. februar 2009
Debatt
Publisert
7. februar 2009

Individualisering, marked og nyliberalisme er langt fra bare negativt. For meg innebærer individualismen menneskets evne til å ta vare på seg selv og andre.

Debatt
Publisert
7. februar 2009
Vel å merke
Publisert
7. februar 2009

Arnhild Lauveng er en klok og uredd fagperson som bruker erfaring fra egen sykehistorie til å se løsninger som tar vare på håpet.

Vel å merke
Publisert
7. februar 2009

Prisen som ble tildelt i Chicago i november 2008, gis for fremragende arbeid med traumer og dissosiative lidelser.

Vel å merke
Publisert
7. februar 2009

Over 2000 psykologer fra hele Europa vil trolig komme til Oslo 7.-10. juli i år for å delta på den europeiske psykologikongressen. På besøkslisten står stjerner som Philip Zimbardo og Johan Galtung.

Vel å merke
Publisert
7. februar 2009
Vel å merke
Publisert
7. februar 2009

Thomas Espeseth er tildelt Hans Majestet Kongens gullmedalje 2008 for frem-ragende doktorgradsarbeid.

Vel å merke
Publisert
7. februar 2009

Fond til videre- og etterutdanning i klinisk psykologi og psykoterapi av psykologer innen Norsk Psykolog-forening fikk totalt inn 51 søknader. Kr 902 000 ble fordelt slik:

Publisert
7. februar 2009
Redaksjonelt
Publisert
7. februar 2009
Fagartikkel
Publisert
7. februar 2009

Vi antar at samfunnet vil bli mer humant om bare psykologene finner sin stemme og blir hørt. Er det en rimelig antakelse?

Originalartikkel
Publisert
7. februar 2009

Mange mobbeofre har mistet troen på seg selv og omverdenen og viser klare symptomer på posttraumatisk stresslidelse.

Teoretisk artikkel
Publisert
7. februar 2009

Kognitiv terapi er en pragmatisk, målrettet, strukturert, problemorientert og psykoedukativ behandlingsform. Er det realistisk å implementere en slik tilnærming på en akuttpost i psykisk helsevern, hvor liggetiden er kort og pasientene har de mest alvorlige psykiske lidelsene?

Fagessay
Publisert
7. februar 2009

Forskjellen mellom hva vi psykologer egentlig gjør og hvordan vi fremstiller vår virksomhet er påfallende. For når vi prøver å imitere medisinen og tilfredsstille helseøkonomene, tar vi atskillige løgner i vår munn.

Intervju
Publisert
7. februar 2009

Fra å være utenriksredaktør i Tsjekkias største tv-kanal arbeider hun nå med rusproblematikk, og boltrer seg i storslått nordnorsk natur. - Journalistikken er en god ballast for meg som psykolog, sier Barbora Šindelárová (30).

Intervju
Publisert
7. februar 2009

Major Roger Helmers har til saman avtent fire år i utanlandsteneste - i Libanon, Kosovo, Makedonia og Irak. Den siste reisa frå Bagdad til Bardufoss tok eit døgn, men å koma heim tok tre år. Opplevingane har resultert i både CD-utgjeving og foredrag for andre soldatar.

Psykologer i media
Publisert
7. februar 2009
Film og medier
Publisert
7. februar 2009

Hva husker man? Hva glemmer man? Hvordan blir hukommelsen påvirket av traumer? Dette er spørsmål den israelske regissøren og hovedrolleinnehaveren Ari Folman stiller seg i filmen Valsen med Bashir, en personlig fortelling om tap og mening

Intervju
Publisert
7. februar 2009

Vi har spurt Trine Anstorp ved Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Region Øst om litteratur og lesevaner.

Doktorgrad
Publisert
7. februar 2009
Kronikk
Publisert
7. februar 2009

Ingunn Skre, denne månedens kronikkforfatter, er dr.psychol., førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø og sitter i Psykologforeningens sentralstyre. Sammen med Anne Skard, Peder Kjøs, Magne Raundalen, Marit Netland og Kjell Underlid er hun invitert av Tidsskriftet som fast kronikør. Neste gang: Anne Skard.

Debatt
Publisert
7. februar 2009
Kommentar
Publisert
7. februar 2009
Nyheter
Publisert
7. februar 2009

Sykmeldingsarbeid innebærer å være nært til stede i folks hverdagslige gleder og utfordringer på veien tilbake til arbeidslivet. En positiv utvidelse av psykologrollen, mener Line Merete Tangen Aanerød.

Vel å merke
Publisert
7. februar 2009
Publisert
7. februar 2009
Publisert
7. februar 2009