Du er her

Nr. 10 2018 - Krigsseiler­syndromet

Leder
Publisert
4. oktober 2018
+ For abonnenter
Publisert
4. oktober 2018

– Norge ligger i verdenstoppen på internasjonale, objektive levekårsundersøkelser. LIkevel vet vi lite om hvordan folk selv opplever livet sitt, sier Ragnhild Bang Nes.

Intervju
+ For abonnenter
Publisert
4. oktober 2018

Han har drømt om å bli martyr. Nå drømmer psykoanalytiker Shahram Shaygani om at muslimer selv vil demonstrere for Mohammed-karikaturer.

Nyheter
+ For abonnenter
Publisert
4. oktober 2018

«Årets doktorgrad»-vinner er kritisk til egen genforskning. Men er psykologer like kritiske til forskning på samspillet mellom terapeut og klient? undrer seniorforsker ved Folkehelseinstituttet.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
4. oktober 2018

Kunnskapsarbeidere i arbeidslivets nest siste fase tilpasser seg endringer. Fortellingene deres er preget av motivasjon for videre faglig utvikling.

Fri assosiasjon
+ For abonnenter
Publisert
4. oktober 2018

Barndommen kommer i reprise til vi tar tak i den.

Fra praksis
+ For abonnenter
Publisert
4. oktober 2018

Terapeuter må være oppmerksomme på hvilke intervensjoner som passer når i sykdomsforløpet til psykosepasienter.

Debatt
+ For abonnenter
Publisert
4. oktober 2018

Flere terapeutiske perspektiver enn kognitiv atferdsterapi er relevante for kommunale lavterskeltilbud.

Debatt
+ For abonnenter
Publisert
4. oktober 2018
Debatt
+ For abonnenter
Publisert
4. oktober 2018

Økt byråkratisering i psykisk helsevern har to psykologiske drivere: angst og mistillit.

Debatt
+ For abonnenter
Publisert
4. oktober 2018

Vær nysgjerrig på fastlegene og kommunelegen. Snakk ikke bare om felles klienter med dem, men også om hvordan vi kan utvikle tjenestene i kommunene.

Debatt
+ For abonnenter
Publisert
4. oktober 2018

Helsedirektoratet er enig i at det bør være et TOO-tilbud også til barn og unge

Debatt
+ For abonnenter
Publisert
4. oktober 2018

Psykologtidsskriftets aktueltsak om tverrfaglige tannlegeteam mangler viktige historiske fakta.

Fra Arkivet
+ For abonnenter
Publisert
4. oktober 2018
Anmeldt
+ For abonnenter
Publisert
4. oktober 2018

Lege Adam Egede-Nissen var trolig den første som kalte det krigsseilersyndromet. Psykiater Finn Askevold forsket på det. Jon Michelets bøker fører til at fenomenet nå får mer oppmerksomhet.

Anmeldt
+ For abonnenter
Publisert
4. oktober 2018

Det burde vært forsket mer på krigsseilerne enn det som i sin tid ble gjort, mener krisepsykiater Lars Weisæth.

Fotobok:
+ For abonnenter
Publisert
4. oktober 2018

4000 av de norske sjøfolkene i handelsflåten under andre verdenskrig var barn og unge mellom 14 og 18 år.

Anmeldt
+ For abonnenter
Publisert
4. oktober 2018

TV-serien «Alle i arbeid» viser frem evidensbaserte metoder for å komme i jobb, men overdreven bruk av praksisplasser er et tveegget sverd.

Anmeldt
+ For abonnenter
Publisert
4. oktober 2018

Krigerens hjemkomst av Jon Michelet er en lærebok i hva som forsterker traumer.

Anmeldt
+ For abonnenter
Publisert
4. oktober 2018

Jan Ketil Arnulf utfordrer og slår bena under etablerte sannheter innenfor fagområdet organisasjon og ledelse.

Anmeldt
+ For abonnenter
Publisert
4. oktober 2018

En viktig bok om tro og ekstremisme, som ikke skygger unna de vanskelige spørsmålene.

Anmeldt
+ For abonnenter
Publisert
4. oktober 2018

Nok en gang har Buddha- og vennligstemt Jesus-filosofi blitt evidensbasert. Det styrker min terapeutiske selvtillit.

Språkfølelse
+ For abonnenter
Publisert
4. oktober 2018
Minneord
Publisert
4. oktober 2018