Du er her

Nr. 4 2020 - Overgrep og uførhet

May Lene Karlsen
Publisert
1. april 2020

Kommunepsykolog May Lene Karlsen håper koronaepidemien kan bidra til at vi i større grad vil sette søkelys på eldres psykiske helse.

BREDDE – Det er viktigere enn noen gang å beholde det brede blikket, sier kommunepsykolog May Lene Karlsen. Foto: Are Karlsen
Sverre Nielsen
Publisert
1. april 2020

Bortimot fire tiår i Psykologforeningens tjeneste. I mars fylte han 80. Nå gir han seg. I hvert fall nesten.

Seksuelle overgrep
Publisert
2. april 2020

Seksuelle overgrep i barndommen øker sannsynligheten for arbeidsuførhet i voksen alder, ifølge ny forskning. Men hvor mye vet man om sammenhengen?

Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. april 2020

Forekomststudier viser at en betydelig andel av befolkningen rapporterer å ha opplevd seksuelle overgrep i barndommen. Denne studien viser en statistisk sammenheng mellom slike rapporterte overgrep og senere arbeidsuførhet.

Fra praksis
Publisert
1. april 2020

Det var ikke fagpersonene som hjalp den unge flyktningen med de påtrengende minnene. Det var det faren som gjorde i samarbeid med sin sønn.

Fagessay
Publisert
1. april 2020

Hedda Gabler er ikke bare et psykologisk mesterverk, det er også et stykke om hvorvidt livet har en gitt mening.

Fra praksis
Publisert
1. april 2020

Hvordan oppleves veiledet internettbehandling for pasienter og terapeuter? 

Fra arkivet: 1979
Publisert
1. april 2020

Avslutningsvis spurte vi Åsa Grude Skard hva hun synes om dagens psykologer. Hennes svar var at at hun egentlig kjenner dem. 

Selvmordsforebygging
Publisert
1. april 2020

Kritikere har tegnet et bilde av at selvmordsforebyggingen i Norge er i krise. Det er langt fra sannheten. 

Selvmordsforebygging
Publisert
1. april 2020

Det er avgjørende å vurdere om pasienten er i akutt selvmordsfare. Hvordan skal man ellers kunne iverksette beskyttende tiltak? 

Foreningsdemokrati
Publisert
1. april 2020

Jeg er oppriktig bekymret for ukulturen som har utviklet seg i Oslo lokalavdeling. 

Foreningsdemokrati
Publisert
1. april 2020

Myrvang kritiserer valgkomiteens arbeid med valget av nytt styre i Oslo lokalavdeling. Vi kjenner oss ikke igjen i kritikken. 

Helseøkonomi
Publisert
1. april 2020

Vi må slutte å se på kostnadsøkningen i helsesektoren som et problem. 

Landsmøtevedtak
Publisert
1. april 2020

Landsmøtet vedtok at Psykologforeningen skal jobbe for å sikre faglige og forsvarlige rammebetingelser, ikke utarbeide kvalitetskriterier. 

Diagnostisering
Publisert
1. april 2020

Å stille som behandlingsbetingelse at psykologen skal sette diagnose, står i motstrid til psykologetikken og pasientens interesser. 

Bokessay
Publisert
1. april 2020

Traumepasienter kan etablere en selvbestemt og nytelsesfull seksualitet samtidig som de bearbeider egne traumer. 

Bokanmeldelse
Publisert
1. april 2020

Emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre er en god lærebok – som kanskje går litt for langt.

Bokanmeldelse
Publisert
1. april 2020

Boken Aktiv dødshjelp er en konsis oppfordring til bred refleksjon om ubehagelige spørsmål.

Klassikeren
Publisert
1. april 2020

Elisabeth Gording Stang og Nora Sveaass: Hva skal vi med menneskerettigheter? (2016)

Minneord
Publisert
1. april 2020
Minneord
Publisert
1. april 2020