Du er her

Nr. 3 2013 - 40 000 barn blir mobbet

Psykologer i media
Publisert
5. mars 2013
Psykologer i media
Publisert
5. mars 2013
Psykologer i media
Publisert
5. mars 2013
Psykologer i media
Publisert
5. mars 2013
Psykologer i media
Publisert
5. mars 2013
Psykologer i media
Publisert
5. mars 2013
Psykologer i media
Publisert
5. mars 2013
Psykologer i media
Publisert
5. mars 2013
Psykologer i media
Publisert
5. mars 2013
Bokanmeldelse
Publisert
5. mars 2013

Om å møte hjerneskaden ensomt alene – og sammen med dem som utgjør ankerfestet i livet. Med sitt innenfraperspektiv gir boka et bidrag som fagartikler sjelden evner å fange.

Bokanmeldelse
Publisert
5. mars 2013

Hva gir meg mening i livet? Hva betyr døden for meg? Når terapeuten selv stiller seg slike spørsmål, gis hun nye muligheter i samtale med andre.

Bokanmeldelse
Publisert
5. mars 2013

Psykisk helsearbeid i kommunene og lavterskelpsykologien har manglet gode fagbøker. To bøker prøver å imøtekomme dette, og jeg var spent. Ville jeg få svar, retning, nye kunnskaper?

Bokanmeldelse
Publisert
5. mars 2013
Debatt
Publisert
5. mars 2013

Det er altfor stille fra oss psykologer i debatten om asylsøkende barn og unge.

Debatt
Publisert
5. mars 2013

Å satse på psykisk helse er kanskje det viktigste vi gjør for god folkehelse. Debatten både engasjerer og forplikter.

Debatt
Publisert
5. mars 2013

Det er en gåte at ikke psykisk helsepolitikk står høyere på dagsordenen.

Debatt
Publisert
5. mars 2013

Juss-Buss har vært i gang i 40 år. Det er på tide å starte opp Psyko-Buss. Blir Psykologforeningen, Oslo kommune og andre med?

Debatt
Publisert
5. mars 2013

Psykologer har i liten grad interessert seg for å jobbe terapeutisk med eldre. Hvorfor det?

Debatt
Publisert
5. mars 2013

Selv blant eldre med svært alvorlige, terapiresistente depresjoner er det få som får ECT-behandling. Men med moderne ECT er kognitive svekkelser ikke noe stort problem

Debatt
Publisert
5. mars 2013

Kunnskapen virker så solid at ingen forskere lenger tror på noen sammen heng mellom ECT og demensutvikling.

Debatt
Publisert
5. mars 2013

Hvor nysgjerrige er dere psykologer på Ligtning Process? Og hvor åpne er dere for at vi utenfor profesjonsstudiet kan ha en betydning for folks helse?

Debatt
Publisert
5. mars 2013

Redaktøren i Tannlegetidende bør tydelig beklage svært uheldig ordbruk om personer med personlighetsdiagnoser.

Debatt
Publisert
5. mars 2013

Tidsskriftets intervju med to psykiatrikritikere i London var merkelig lesning.

Debatt
Publisert
5. mars 2013

Sertifisering har vist seg å være en svært effektiv måte å kontrollere kompetanse på. Likevel mangler vi i dag en uavhengig part som kan kontrollere testbruken her til lands.

Debatt
Publisert
5. mars 2013

Det er alvorlig at redaktøren av Tidsskrift for Norsk Psykologforening tror at synspunktene mine forsøker å stoppe en fri meningsutveksling.

Debatt
Publisert
5. mars 2013

Vil det skape utrygghet for pasientene at mastergradsutdannede får en psykologtittel som speiler deres kompetanse? Vi har til gode å høre konkrete og realistiske eksempler på dette.

Debatt
Publisert
5. mars 2013

Ikke alt kan forebygges. Skal vi hjelpe de som alt har fått en sykdom til å holde seg så friske som mulig, må fysisk og psykisk helse ses i sammenheng.

Debatt
Publisert
5. mars 2013
Forskningsnotiser
Publisert
5. mars 2013

Er småungar eigentleg så opptekne av dyr, eller er det bare noko vi trur?

Forskningsnotiser
Publisert
5. mars 2013

Sitatet er hentet fra Ali på 6 år. Mange voldsutsatte minoritetsbarn mottar et dårligere tilbud fra hjelpeapparatet enn etnisk norske barn gjør, viser ny rapport.

Doktorgrad
Publisert
5. mars 2013
Doktorgrad
Publisert
5. mars 2013
Leserne spør
Publisert
5. mars 2013
Leserne spør
Publisert
5. mars 2013
Teoretisk artikkel
Publisert
5. mars 2013

Å møte sine egne opplevelser med ikke-dømmende oppmerksomhet styrker livskvalitet og senker symptombelastning. I denne artikkelen ser vi nærmere på hvordan oppmerksomt nærvær, eller «mindfulness», kan ha relevans for klinisk arbeid med rusproblemer.

Oversiktsartikkel
Publisert
5. mars 2013

Kunnskap om klinisk symptomutforming og kunnskap om kognitive dysfunksjoner ved posttraumatisk stressforstyrrelse kan bidra til bedre differensiert forståelse og behandling av tilstanden.

Originalartikkel
Publisert
5. mars 2013

Hvordan barn opplever en MR-undersøkelse er dårlig kartlagt. Vår spørreskjemastudie tyder på at barn med og uten psykisk lidelse tåler bra å gjennomgå MR-undersøkelser.

Helhetlig helse
Publisert
5. mars 2013

Helsepersonell møter syke mennesker, ikke syke organer. Da må vi ivareta både den fysiske og psykiske helsen.

Mobbing blant barn og unge
Publisert
5. mars 2013

Hver dag går minst 40 000 norske skolebarn hjemmefra med angst for å bli mobbet av medelever. Hva gjør det med dem? Og hva gjør vi med det?

Fagessay
Publisert
5. mars 2013

Som ung mann var forfattar og journalist Erling Lægreid (1939–2011) sivilarbeidar på Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri (SSBU), ein institusjon i Oslo som tok imot ungdommar frå heile landet. «Eg har lurt på kven eg ville blitt dersom eg ikkje hadde jobba på SSBU», skreiv Lægreid fleire tiår seinare.

Fra Arkivet
Publisert
5. mars 2013
Skrivetips
Publisert
5. mars 2013

Ordet ulike levde sitt stillferdige liv fram til midten av forrige århundre, da det begynte å skyte en veldig fart, oversatt fra svensk olika.

Psykologer i media
Publisert
5. mars 2013
Leder
Publisert
5. mars 2013
Bokessay
Publisert
5. mars 2013

Psykoanalysen gir oss dybdeperspektiv på angsten og uroen finansmeklere og investorer strir med.

Kommentar
Publisert
5. mars 2013
Kronikk
Publisert
5. mars 2013
Debatt
Publisert
5. mars 2013
Psykoterapi
Publisert
5. mars 2013

Rask symptomlette forbindes med effektiv terapi, men ofte også med raskt tilbakefall og rehenvisning. Lang tids psykodynamisk terapi der en utforsker de ubevisste sidene som skaper symptomene, kan da være mer effektivt.

Fellesfaktorer
Publisert
5. mars 2013

Forskning viser at fellesfaktorer spiller en vesentlig mindre rolle enn tidligere antatt. I tillegg til fellesfaktorer trenger klinikere konkrete behandlingsprosedyrer når de skal avhjelpe psykiske helseproblemer.

Forskningsnotiser
Publisert
5. mars 2013
Korleis verkar pengespel?
Publisert
5. mars 2013

Kva skjer om ein gjer ørsmå endringar i oppbygginga av eit pengespel, som å bytta musikk eller justera spelefarten? Vil det gje målbare endringar hos dei som spelar?

Doktorgrad
Publisert
5. mars 2013
Kommentar
Publisert
5. mars 2013
Leserne spør
Publisert
5. mars 2013