Du er her

Nr. 6 2017 - Ruspolitisk rorschach

Skole, frafall og utenforskap
Publisert
7. juni 2017
Publisert
7. juni 2017

Kari Lossius mener vi skiller for mye mellom rus og psykiske lidelser.

Reportasje
Publisert
7. juni 2017

«Vi har ingen løsning å selge, men vi har noe å vise frem.» Det forteller portugiserne selv om sin egen ruspolitikk, som har vakt både internasjonal og norsk oppsikt.

Nyheter
Publisert
7. juni 2017

Først ble Frittstående nettverk for kvalitet i barnevern (KIB) stiftet. Så ble det intern strid om Barnesakkyndig kommisjon.

Nyheter
Publisert
7. juni 2017

Regjeringen ønsker flere avtalespesialister, men antall avtalehjemler øker ikke. Psykologforeningen vil doble antallet og mener Helse Sør-Øst trenerer.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
7. juni 2017

Denne litteraturgjennomgangen indikerer at det foreligger liten risiko for at pasienter med psykose vil bli dårligere av terapi der mindfulness inngår som en komponent i behandlingen.

Fra praksis
Publisert
7. juni 2017

Circle of Security Parenting (COS-P) er et psykoedukativt program der målet er å hjelpe foreldre i foreldrerollen. Siden våren 2012 har Solli DPS drevet COS-P-grupper for pasientene. Tilbakemeldingene har vært positive.

Fra Arkivet
Publisert
7. juni 2017
Debatt
Publisert
7. juni 2017

Vi må spørre oss selv om vi har lyktes i «krigen mot narkotika». Hvis svaret er nei: Hva kan vi gjøre annerledes?

Debatt
Publisert
7. juni 2017

Frittstående nettverk for kvalitet i barnevern (KIB) er for unyanserte til at vi kan støtte dem.

Debatt
Publisert
7. juni 2017

Det foretas verdivurderinger også i klinisk forskning, til og med når den innebærer randomisering og kontrollering.

Debatt
Publisert
7. juni 2017

Regjeringen har foreslått å lovfeste psykologer i norske kommuner. Psykiater Marianne Mjaaland har i debatter gitt uttrykk for at dette er et skritt i gal retning fordi psykologer sykeliggjør normale problemer. Men er det unormalt å trenge hjelp?

Debatt
Publisert
7. juni 2017

Smedslunds fagkritikk gir nye tanker og ny kraft til en 40 år gammel kronikk[1].

Debatt
Publisert
7. juni 2017

Det vi finner i psykologien, er mer eller mindre tids- og situasjonsbegrenset.

Debatt
Publisert
7. juni 2017

Profesjonalisering av brukerstemmen bidrar til at «svake» stemmer løftes.

Debatt
Publisert
7. juni 2017
Oppsummert
Publisert
7. juni 2017

Hvis du vil fatte bedre beslutninger på jobb, dyrk tvilen og still spørsmål.

Anmeldt
Publisert
7. juni 2017

Det er på tide å oppgradere kroppens posisjon i terapirommet. En mangefasettert bok om kroppen i psykoterapi er et godt startpunkt.

Anmeldt
Publisert
7. juni 2017

Tony Rousmaniere vil at eg skal bli betre som terapeut, at du skal bli betre. Han vil vi skal trene. Som lesar blir eg dratt inn.