Du er her

Nr. 1 2024 - Etikk i familiebasert terapi

Derfor
Publisert
2. januar 2024

Hvordan integrerer og anvender psykologer forskning i praksis? Du har kolleger som vil lese om dine erfaringer.

To sidestilte portretter av kvinner
Evidensbasert praksis
Publisert
2. januar 2024
Portrett av blond kvinne mot grå bakgrunn
Fra praksis
Publisert
2. januar 2024

Et veiledet nettbasert program kan være nyttig for helsestasjoner å ta i bruk når barn har søvnvansker.

Fagessay
Publisert
2. januar 2024

Den nonverbale samtalen er sentral i pasientenes opplevelse av terapi, og er et perspektiv som terapeuter kan bruke mer aktivt i behandlingen.

Portrett av kvinne mot lys bakgrunn
Fra praksis
Publisert
2. januar 2024

En komprimert variant av behandlingen opplevdes fruktbart, men det var behov for individuelle tilpasninger.

to fingre som holdes opp foran et ansikt, kun øyet sees
Vitenskapelig artikkel
Publisert
2. januar 2024
Etikkpanelet
Publisert
2. januar 2024

Psykologiske faktorer er ikke det eneste som gir folk problemer, psykologene må forholde seg til fattigdom og dens konsekvenser.

Debatt
Publisert
2. januar 2024

Andre faggrupper kan utføre oppgaver som tradisjonelt oppfattes som eksklusive for psykologer. Men det krever en systematisk tilnærming.

Kronikk
Publisert
2. januar 2024

Fagetisk råd presset frem fagetisk refleksjon uten at det var klart hvilken fagetisk retningslinje som var brutt.

Illustrasjon til kronikk i 1/2024. Illustrasjon: Hilde Thomsen
Artikkelkommentar
Publisert
14. desember 2023

Depressive lidelser er forbundet med nedsatt eksekutiv fungering. Likevel stiller mange behandlingstilnærminger krav til nettopp slik fungering.

Omslagsbilde av Psykologtidsskriftets temanummer desember 2023
Debatt
Publisert
20. desember 2023

Når Psykologforeningen først velger å engasjere seg politisk, bør ikke situasjonens kompleksitet tas i betraktning?

Collage
Nye stemmer
Publisert
2. januar 2024

Behandling med psykedelisk assistert behandling må vurderes kritisk og grundig. Men hvis motforestillinger stopper viktig behandlingsinnovasjon, kan pasienter bli skadelidende.

Portrett av mann
Bokanmeldelse
Publisert
2. januar 2024

Malkomsen etterlyser en humanistisk revolusjon i klinisk psykologi – men kunne med fordel gjort seg til bedre venn med Viktor Frankl.

Bilde av bokomslag med person som dytter en stein opp en bratt fjellside
Bokanmeldelse
Publisert
2. januar 2024

En inspirerende bok om spiritualitet i psykoterapi, med noen nordiske blindflekker.

Bokomslag Handbook of Spiritually Integrated Psychotherapies_
Bokessay
Publisert
2. januar 2024

Få følelser splitter fagfolk i like stor grad som skamfølelsen. Dette bokessayet redegjør for skammens konstruktive og destruktive sider ved hjelp av en ny fagbok om temaet.

Omslagsbilde av boken Skam av Carsten Rene Jørgensen