Du er her

Nr. 8 2010 - Temanummer: Mekling

Bokanmeldelse
Publisert
5. august 2010
Bokanmeldelse
Publisert
5. august 2010
Bokanmeldelse
Publisert
5. august 2010
Bokanmeldelse
Publisert
5. august 2010
Doktorgrad
Publisert
5. august 2010
Doktorgrad
Publisert
5. august 2010
Leserne spør
Publisert
5. august 2010
Leserne spør
Publisert
5. august 2010
Vel å merke
Publisert
5. august 2010

De sentrale delene av lønnsoppgjørene i de offentlige sektorene er i stor grad gjennomført. Men lokale forhandlinger gjenstår ennå mange steder.

Vel å merke
Publisert
5. august 2010

Her følger litt informasjon om lønnsoppgjøret for privatpraktiserende, plikter i forbindelse med pasienthenvendelser, journalføring og Helsetilsynets internkontroller.

Vel å merke
Publisert
5. august 2010

Neste sommer er det Tyrkias tur til å være vertskap for den europeiske psykologikongressen, som arrangeres 4.–8. juli 2011. Det er nå åpnet for innsending av abstract.

Vel å merke
Publisert
5. august 2010
Vel å merke
Publisert
5. august 2010
Vel å merke
Publisert
5. august 2010
Vel å merke
Publisert
5. august 2010
Vel å merke
Publisert
5. august 2010
Vel å merke
Publisert
5. august 2010
Redaksjonelt
Publisert
5. august 2010
Oversiktsartikkel
Publisert
5. august 2010

The research evidence helps to explain the reasons why not all couples need or want to mediate, but why having the option to mediate is very important.

Oversiktsartikkel
Publisert
5. august 2010

Det sentrale spørsmålet i utviklingen av meklingsfeltet har vært hvordan hjelpere kan bidra til at foreldre som skiller lag kan finne frem til gjensidig akseptable løsninger. Det har vært tydelige forskjeller i metodiske tilnærminger, men ulike retninger har nærmet seg hverandre. Tiden er kommet for integrasjon av ideer.

Oversiktsartikkel
Publisert
5. august 2010

Hvordan synes mekling, sammenlignet med rettsorienterte prosesser, å påvirke avtaler og samarbeid mellom separerende foreldre, og hva vet vi om utfallet av ulike typer tilnæringsmåter som meklere har benyttet?

Oversiktsartikkel
Publisert
5. august 2010

Foreldrenes mulighet for å krenke hverandre må begrenses ved samlivsbrudd. For å komme frem til en omsorgsordning som de sammen kan stå inne for, er det nødvendig å bevare begges verdighet.

Oversiktsartikkel
Publisert
5. august 2010

Meklingsfeltet har vært dominert av praktikere med ulik fagbakgrunn. Men økt interesse for forskning og teori har gitt oss en klarere forståelse av hva som karakteriserer mekling.

Fagessay
Publisert
5. august 2010

Mange av spørsmålene vi stiller om mekling, besvares best med empiriske metoder. Men noen spørsmål virker vanskelige å teste eller måle.

Fagessay
Publisert
5. august 2010

Broder Lorenzo forsøkte å fungere som en brobygger mellom Montague og Capulet, i den tro at ekteskapet mellom Romeo og Julie kunne vende familienes hat til fred. Og med dette inntar Broder Lorenzo en rolle som konfliktmekler.

Fra praksis
Publisert
5. august 2010

Mer mekling innenfor hjelpeapparatet vil fremme samhandling og brukermedvirkning, samtidig som partene beholder kontroll og ansvar for sitt eget liv og virke.

Fra praksis
Publisert
5. august 2010

Neutrality translates into support for the status quo. It is not good enough to deal efficiently with manifest conflict while leaving structural conflicts outside of our frame and therefore intact.

Fra praksis
Publisert
5. august 2010

Hvorfor er nøytral tredjepartsbistand og mekling så lite brukt ved individuelle konflikter på arbeidsplassen?

Fra praksis
Publisert
5. august 2010

En dyktig manipulator kan greie å vippe sakkyndig av pinnen. Jeg vil ta for meg hvordan man avdekker manipulasjon. Det mest sentrale grepet er å avsløre en falsk fortelling.

Internasjonal fredsmekling i konfliktar
Publisert
5. august 2010

Mekling er mekling, anten partane på den andre sida av bordet er mann og kone eller leiarar for Contras og Sandinistas i Nicaragua, seier Thorvald Stoltenberg. Djupast sett handlar det alltid om menneske.

Intervju
Publisert
5. august 2010

Vi har spurt Tove Beate Pedersen, seniorrådgiver i Norsk Psykologforening, om litteratur og lesevaner.

Doktorgrad
Publisert
5. august 2010
Psykologi og samfunn
Publisert
5. august 2010

Konsekvensene av psykiske lidelser har lenge blitt systematisk undervurdert. Dette kan kanskje forklare den gjennomgående underbehandlingen. Men depresjon er like dødelig som røyking, viser folkehelseundersøkelser.

Forskningsintervjuet
Publisert
5. august 2010

Hvordan få et separerende par i høy konflikt til å bruke mer tid på å tenke igjennom framtiden? Det er det store spørsmålet, sier Odd Arne Tjersland, som har forsket på familiemekling siden midten av åttitallet.

Kronikk
Publisert
5. august 2010
Kommentar
Publisert
5. august 2010
Kommentar
Publisert
5. august 2010
Profesjon i endring
Publisert
5. august 2010

Bør Psykologforeningen åpne for medlemmer med annen fagbakgrunn? Dette utfordret ledelsen delegatene til å tenke høyt om på lederkonferansen i juni. Også mulige følger av en navneendring var oppe til diskusjon.

Profesjon i endring
Publisert
5. august 2010

Vi let ein profesjonsstudent og ein masterstudent møtast til ein liten prat om det som er felles og det som skil. Dei smilte til kvarandre, snakka godt på tvers, og gjekk kvar til sitt vel forlikte.

Leserne spør
Publisert
5. august 2010
Vel å merke
Publisert
5. august 2010