Du er her

Nr. 7 2007 - Oppmerksomt nærvær

Psykologer i media
Publisert
1. juli 2007
Psykologer i media
Publisert
1. juli 2007
Psykologer i media
Publisert
1. juli 2007
Psykologer i media
Publisert
1. juli 2007
Psykologer i media
Publisert
1. juli 2007
Psykologer i media
Publisert
1. juli 2007
Psykologer i media
Publisert
1. juli 2007
Psykologer i media
Publisert
1. juli 2007
Psykologer i media
Publisert
1. juli 2007
Psykologer i media
Publisert
1. juli 2007
Psykologer i media
Publisert
1. juli 2007
Psykologer i media
Publisert
1. juli 2007
Psykologer i media
Publisert
1. juli 2007
Oppsummert
Publisert
1. juli 2007

Blir aggressive mennesker tiltrukket av jobben som fengselsvokter? Overgrepene mot fanger i Abu Ghraib-fengslet i Bagdad har fått to sosialpsykologer til å se nærmere på Philip Zimbardos klassiske eksperiment.

Oppsummert
Publisert
1. juli 2007

En ny fransk undersøkelse antyder at «Shopaholisme» er langt mer utbredt enn man til nå har antatt.

Debatt
Publisert
1. juli 2007
Debatt
Publisert
1. juli 2007
Debatt
Publisert
1. juli 2007
Bokanmeldelse
Publisert
1. juli 2007
Bokanmeldelse
Publisert
1. juli 2007
Lederkonferansen 2007
Publisert
1. juli 2007

Hvordan vil samfunnsutviklingen påvirke Psykologforeningens faglige og politiske arbeid i årene som kommer? Fire innledere var invitert til lederkonferansen for å tenke høyt.

Lederkonferansen 2007
Publisert
1. juli 2007
Vel å merke
Publisert
1. juli 2007

Årets lokale forhandlinger i helseforetakene har gitt gode restultater. Det er viktig å stille lønnskrav før en takker ja til en ny stiling.

Vel å merke
Publisert
1. juli 2007
Leserne spør
Publisert
1. juli 2007
Leserne spør
Publisert
1. juli 2007
Leserne spør
Publisert
1. juli 2007
Redaksjonelt
Publisert
1. juli 2007
Teoretisk artikkel
Publisert
1. juli 2007

De fleste vil slutte seg til et ideal om å være til stede i livet og hverdagen. Men hva innebærer egentlig tilstedeværelse og nærvær, og hvordan kan slike begreper danne utgangspunkt for terapeutisk praksis?

Fagartikkel
Publisert
1. juli 2007

Pålitelighetsproblemet i barns fortellinger i dommeravhør er komplekst. Pålitelighet bør ses i et vidt perspektiv, og inkludere kognitive forhold, relasjonelle forhold, overgrepets karakter og utredningssituasjonen.

Originalartikkel
Publisert
1. juli 2007

Angst og depresjon kan være forbundet med bestemte typer av tankemønstre. Eksempler er overbevisninger knyttet til manglende tilhørighet, svekket autonomi og overdrevne standarder.

Testartikkel
Publisert
1. juli 2007

Denne studien tar for seg en ny norsk utgave av en av de sentrale metodene for å undersøke hukommelse hos voksne. Har CVLT-II tilsvarende psykometriske egenskaper som originalen?

Fagessay
Publisert
1. juli 2007

Den gode og fruktbare kunstopplevelse handler om hengivelse, om å kunne miste seg selv i møtet med verket og så finne seg selv på ny. Men for enkelte kan møtet med skjønn kunst være foruroligende og opprivende.

Fra praksis
Publisert
1. juli 2007

Over hele landet etableres det nå ambulante akutteam i psykisk helsevern. Akuttinnleggelse kan forebygges gjennom kriseintervensjon i personens eget hjem.

Reportasje
Publisert
1. juli 2007

«Terapi» er ikkje som andre brettspel. Det har 18-års grense og inneheld terapirom, midtlivskrise, paranoia og psykose. Men mest av alt er det gøy.

Psykologer i media
Publisert
1. juli 2007
Kommentar
Publisert
1. juli 2007
Tanzania
Publisert
1. juli 2007

Tiltroen til samtaleterapi var liten i Tanzania, forteller psykologene Tine Nordgreen og Erling Svensen. Men ingen medisin kan få en til å la være å ta ølglasset til munnen, det var folk enige i.

I margen
Publisert
1. juli 2007

Personer med psykiske lidelser ønsker å bli sett og møtt som aktive i forhold til sitt eget liv og sin egen hverdag.

Oppsummert
Publisert
1. juli 2007
Kronikk
Publisert
1. juli 2007
Krisen i Midtøsten
Publisert
1. juli 2007

Bergen Internasjonale FilmFestival satte i 2006 søkelys på situasjonen i Israel og Midtøsten. Her er en bearbeidet versjon av min innledning til en paneldebatt under festivalen.

Debatt
Publisert
1. juli 2007
Kommentar
Publisert
1. juli 2007
Kommentar
Publisert
1. juli 2007
Lederkonferansen 2007
Publisert
1. juli 2007

Om under et halvår går Psykologforeningens landsmøte av stabelen. Kanskje ga lederkonferansen i juni en forsmak på hvilke temaer som særlig vil engasjere og vekke debatt.

Lederkonferansen 2007
Publisert
1. juli 2007

Psykologforeningen bør ikke endre medlemskriteriene, men det er viktig å komme masterne i møte.

Interesseforening for interkulturell psykologi
Publisert
1. juli 2007

Engasjerte psykologar møttest i Psykologforeningen sine lokaler i Oslo 24. mai til møte om interkulturell psykologi. Målet er å skipa ei foreining som kan ta kulturperspektivet med seg ut av Holmlia i Oslo og inn i heile psykologifaget.

Sverre Leonhard Nielsen blir pensjonist
Publisert
1. juli 2007

Det har vore ein livsstil – ikkje ein jobb, seier æresmedlem, tidlegare leiar, generalsekretær og «landsmøtejunkie» Sverre Leonhard Nielsen om åra i Norsk Psykologforening.

Publisert
1. juli 2007
Vel å merke
Publisert
1. juli 2007
Leserne spør
Publisert
1. juli 2007