Du er her

Nr. 6 2021 - Ungdom i behandlingshjem

Psykologer i barnevernet
Publisert
1. juni 2021

Psykologforeningen ønsker flere psykologer inn i barnevernet. Men hva skal psykologene gjøre der? Og hvordan unngå profesjonskamp når psykologer skal samarbeide med sosionomer og barnevernspedagoger? – Profesjonskampen er allerede i gang, sier Fellesorganisasjonens leder.

Psykologer i barnevernet
Publisert
1. juni 2021

Forsker Marit Skivenes er kjent med argumentene om at det trengs flere psykologer inn i barnevernet. Hun leder regjeringens nye barnevernsutvalg.

Valg 2021
Publisert
1. juni 2021

Blir psykisk helse et sentralt tema i valgkampen? Hva bør i så fall politikere gjøre for psykisk helsetjenester i neste stortingsperiode? Vi ba 12 stemmer tipse våre folkevalgte.

Fra praksis
Publisert
1. juni 2021

Institusjonsplassering for ungdom med alvorlige atferdsvansker innebærer en risiko for at de får større vansker. Treatment Foster Care Oregon, TFCO, er en alternativ tilnærming med gode resultater.

Fagessay
Publisert
1. juni 2021

Under pandemien har ungdommer hatt færre sosiale arenaer de kan bruke til å bearbeide erfaringer og utvikle seg. En økning i antall ungdommer som blir innlagt på landets største barne avdeling i samme periode etter intoks, gjør oss bekymret.

Illustrasjonsbilde av tomme benker. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Scanpix
Fagessay
Publisert
1. juni 2021

Tolv år som sykehusdirektør har gitt rikelig anledning til å prøve og feile som leder. Her er ti viktige erfaringspunkter.

Illustrasjon: Steph Hope
Vitenskapelig artikkel
Publisert
21. mai 2021
Originalartikkel
Publisert
21. mai 2021
Fra praksis
Publisert
1. juni 2021

Et terapiforløp kun bestående av stemmer som snakker sammen, kan aldri erstatte det fysiske møtet mellom behandler og pasient. Eller?

Illustrasjonsbilde av hodetelefoner
Etikkpanelet
Publisert
1. juni 2021
Illustrasjon: Kristian Utrimark
Kronikk
Publisert
1. juni 2021

Etter over ett år i behandling med ISTDP kjenner jeg på et behov for å lufte noen bekymringer som pasient og et ansvar for å gjøre det som fagperson.

Standardisering
Publisert
1. juni 2021

Er, eller er ikke, standardisering et gode i psykologisk praksis? Her vil jeg trekke frem fire momenter som uansett må tas i betraktning.*

Foto: Lee McLaughlin / Wikimedia commons
Debatt
Publisert
1. juni 2021

Det er svært ressurskrevende å etablere nye konkurransedyktige utdanningssteder. Derfor vil det være samfunnsøkonomisk lite klokt om flere aktører skal kunne utdanne psykologer.

Medisinfri behandling
Publisert
1. juni 2021

Det burde være en selvfølge at grundige forskningsprosesser skal finne sted før ny behandling implementeres, ikke etterpå.

ME
Publisert
1. juni 2021

Det er på høy tid å utvikle et differensiert behandlingstilbud for ME-syke, der innsikt i hvilke medisinske intervensjoner som kan lindre og bedre tilstanden, inngår i tilbudet.

Debattkultur
Publisert
1. juni 2021
Hovedsatsningsområdet
Publisert
1. juni 2021

I maiutgaven etterlyses Psykologforeningens innsats for arbeidslivet i hovedsatsningsområdet. Vi deler forfatternes engasjement for temaet og håper å kunne bidra til økt inkludering gjennom flere ulike tiltak.

Bokessay
Publisert
1. juni 2021

Den franske psykoanalytikaren André Green meinte at den depressive patologien må forståast gjennom omgrepet «den døde mora».

Bokanmeldelse
Publisert
1. juni 2021

Noe av det som gjorde mest inntrykk i denne tankevekkende boka, er hvordan byutviklere helt bevisst utvikler byrom med fiendtlig arkitektur for å hindre menneskelig samhandling.

Bokanmeldelse
Publisert
1. juni 2021

Per-Einar Binders bok En kort introduksjon til eksistensiell psykologi gir et unikt innblikk i hvordan Binder selv forstår livets store spørsmål, men den gir ingen egentlig introduksjon til eksistensiell psykologi eller tenkning.

Minneord
Publisert
1. juni 2021