Du er her

Nr. 10 2016 - ME og affektbevissthet

Nyheter
Publisert
4. september 2016
Forskningsnotiser
Publisert
4. september 2016

Ny studie tyder på at ME-pasienter har en annerledes «kjemisk signatur» i blodet enn andre.

Forskningsnotiser
Publisert
4. september 2016

Kun to av ti utredet for kronisk utmattelsessyndrom/ME hadde diagnosen, viser en norsk studie.

Leder
Publisert
4. september 2016
Publisert
4. september 2016

Forskningsdataene levner ingen tvil: Effekten av psykoterapi på pasienter med depresjon er langt lavere enn psykologer liker å tro.

Nyheter
Publisert
4. september 2016

I psykisk helsevern har brukaren fått status som ekspert på seg sjølv. Det har ikkje alltid vore slik, noe psykiatrisk sjukepleiar Åsta-Synnøve Myhre kan vitne om.

Nyheter
Publisert
4. september 2016

Døve og hørselshemmede med tegnspråk som førstespråk får ikke tilpasset utredning. Det vil to psykologer gjøre noe med.

Forskningsnotiser
Publisert
4. september 2016
Fra praksis
Publisert
4. september 2016

Stadig flere ungdommer rammes av kronisk utmattelsessyndrom. Forskning på stress og affektbevissthet kan utvide forståelsen av tilstanden.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
4. september 2016

Bruk av tvang overfor personer med psykisk utviklingshemning skyldes ofte trekk ved omsorgsmiljøet. Artikkelen presenterer en økologisk modell for redusert bruk av tvang.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
4. september 2016

Norske afghanistanveteraner som har psykiske plager frykter konsekvensene av å søke helsehjelp. Helsepersonell trenger kunnskap om barrierene mot hjelpsøking.

Fra arkivet: 2004
Publisert
4. september 2016
Fri assosiasjon
Publisert
4. september 2016

Sykdomsangsten var problemløserens uløselige problem.

Fra praksis
Publisert
4. september 2016

På Dikemark statlige asylmottak vil beboerne ut, mens psykologene vil inn.

Debatt
Publisert
4. september 2016

Artikkelen om selvmord og selvmordsforsøk på nettsidene til Norsk psykologforening er tidvis både utdatert og unøyaktig.

Debatt
Publisert
4. september 2016

Gruppeterapi er svært effektivt og bør prioriteres mer ved profesjonsstudiet i psykologi.

Debatt
Publisert
4. september 2016

Rusmidler kan brukes som legemidler og ha positive behandlingseffekter, men kravene til disse midlenes effekt må være like høye som til legemidler for øvrig.

Debatt
Publisert
4. september 2016

Sosialpsykologi er et nødvendig – men ikke tilstrekkelig – bidrag for å forstå hvordan flere unge mennesker har blitt rekruttert og manipulert inn i en radikaliseringsprosess.

Debatt
Publisert
4. september 2016
Derfor
Publisert
4. september 2016

Når forskning og klinikk skal gå hånd i hånd, trengs mange og tydelige sjangre.

Kronikk
Publisert
4. september 2016

Økt utenforskap og mindre tillit mellom folk blir resultatet dersom vi ikke lykkes med å kvalifisere ungdom til det norske arbeidslivet.

Bokessay
Publisert
4. september 2016

Nobelprisvinner Svetlana Aleksijevitsj åpner for én psykologi der individ og kultur kan utforskes samtidig. Hennes bøker bør derfor inspirere til metodeutvikling i psykologien.

Anmeldt
Publisert
4. september 2016

Å vise fram det som er, uten autoriteter som forteller hva som er «sant», var noe av drivkraften bak «Jeg mot meg».

Anmeldt
Publisert
4. september 2016

Aktuell og oversiktlig, men svikter i formidlingen.

Anmeldt
Publisert
4. september 2016

I selvhjelpsboken til Berge og Fjerstad finnes gode råd i fleng om hvordan leve godt med sykdom.

Publisert
4. september 2016