Du er her

Nr. 2 2005 - Oppmerksomhet og hukommelse

Debatt
Publisert
1. februar 2005

Spørsmålet om en terapiforms legitimitet må søkes besvart i en videre kontekst enn tradisjonelle effektstudier. Terapien må blant annet kunne sette pasientens psykiske smerte i sammenheng med sentrale temaer i pasientens livshistorie.

Debatt
Publisert
1. februar 2005
Oppsummert
Publisert
1. februar 2005
Bokanmeldelse
Publisert
1. februar 2005
Bokanmeldelse
Publisert
1. februar 2005
Bokanmeldelse
Publisert
1. februar 2005
Bokanmeldelse
Publisert
1. februar 2005
Leserne spør
Publisert
1. februar 2005
Leserne spør
Publisert
1. februar 2005
Redaksjonelt
Publisert
1. februar 2005
Testartikkel
Publisert
1. februar 2005

Mange tester som brukes i klinisk praksis er ikke normert for norske forhold. Dette gir risiko for feilvurderinger. I artikkelen sammenliknes normer for en rekke tester med de faktiske prestasjonene i et norsk utvalg.

Teoretisk artikkel
Publisert
1. februar 2005

Når sykdom ikke er noe en har fått, men alltid har hatt, gjelder det ikke bare å bygge opp livet, men å bygge ned forsvarsverk og få et vindu inn til seg selv. For mestring av kronisk sykdom handler også om tilgang på egne følelser.

Oversiktsartikkel
Publisert
1. februar 2005

Mange barn mangler ord for å beskrive tanker og følelser, men ønsker likevel psykoterapi. Bruk av spill i terapi kan styrke samspillet med terapeuten, og hjelpe barnet med å få bearbeidet sine opplevelser.

Fagessay
Publisert
1. februar 2005

Kategorier kleber. Omgivelsene ser personene slik som kategoriene sier de er. Og de kategoriserte kan komme til å se seg selv på samme måte, de kan ende opp med den selvforståelse at de er eller bør bli hva kategoriene sier.

Fra praksis
Publisert
1. februar 2005
Oppsummert
Publisert
1. februar 2005
Reisebrev
Publisert
1. februar 2005
Kommentar
Publisert
1. februar 2005
Debatt
Publisert
1. februar 2005

Evidenskravet i psykoterapi er en nødvendig følge av det etisk-relasjonelle forholdet mellom terapeut og pasient. Klinisk meningsfullhet er ikke et tilstrekkelig kriterium for å vurdere gyldigheten av en behandlingsmodell.

Oppsummert
Publisert
1. februar 2005
Fra praksis
Publisert
1. februar 2005
Kommentar
Publisert
1. februar 2005
Nyheter
Publisert
1. februar 2005

Psykolog Richard H. Knoff er fylkestrygdedirektør i Oslo. Han forvalter en sum på omkring 23 milliarder kroner per år, og leder en arbeidsplass med 750 ansatte. – Livskvaliteten til svært mange mennesker avhenger av denne etaten, sier han.

Vel å merke
Publisert
1. februar 2005
Leserne spør
Publisert
1. februar 2005
Vel å merke
Publisert
1. februar 2005
Vel å merke
Publisert
1. februar 2005
Vel å merke
Publisert
1. februar 2005
Vel å merke
Publisert
1. februar 2005
Vel å merke
Publisert
1. februar 2005
Vel å merke
Publisert
1. februar 2005
Vel å merke
Publisert
1. februar 2005
Vel å merke
Publisert
1. februar 2005
Vel å merke
Publisert
1. februar 2005
Vel å merke
Publisert
1. februar 2005