Du er her

Nr. 11 2005 - Unge overgripere

Bokanmeldelse
Publisert
1. november 2005
Bokanmeldelse
Publisert
1. november 2005
Bokanmeldelse
Publisert
1. november 2005
Bokanmeldelse
Publisert
1. november 2005
Bokanmeldelse
Publisert
1. november 2005
Terapi eller medikamenter?
Publisert
1. november 2005
Terapi eller medikamenter:
Publisert
1. november 2005
Bruk av tester
Publisert
1. november 2005
Bruk av tester
Publisert
1. november 2005
Debatt
Publisert
1. november 2005
Vel å merke
Publisert
1. november 2005
Vel å merke
Publisert
1. november 2005
Vel å merke
Publisert
1. november 2005
Vel å merke
Publisert
1. november 2005
Redaksjonelt
Publisert
1. november 2005
Originalartikkel
Publisert
1. november 2005

Også barn og ungdom utfører seksuelle overgrep. Vi vet lite om utbredelsen av dette problemet i Norge. Denne undersøkelsen gir kunnskap om omfang og typer av overgrep.

Teoretisk artikkel
Publisert
1. november 2005

Femfaktormodellen for personlighetstrekk er anerkjent verden over. Samtidig kan det være viktige forskjeller mellom ulike kulturer. Hensikten med denne studien er å undersøke hvor godt modellen blir reprodusert i norske data med en norsk versjon av NEO PI-R.

Originalartikkel
Publisert
1. november 2005

Den terapeutiske alliansen er en vesentlig del av alle former for psykoterapi. Men er alliansen å forstå som en nødvendig forutsetning for terapi, eller som en kurativ faktor i seg selv?

Fagartikkel
Publisert
1. november 2005

Hvordan skjer endring i veiledning? Artikkelen tar utgangspunkt i systematisk analyse av en veiledningsrelasjon. Fire sentrale hendelser fremheves.

Fagessay
Publisert
1. november 2005

There are four salient facts about the relevance of psychology as a discipline. First, and possibly most importantly, people matter, even if we consider «matter» just in terms of the economic importance of human and social capital and how it is managed.

Fra praksis
Publisert
1. november 2005

Sterk sjalusi kan ødelegge relasjoner. I parterapi kan en narrativ og løsningsorientert tilnærming, med bruk av eksternalisering og metaforer, skape ny allianse i arbeidet med problemene.

Kvalitetskontroll av personlighetstester:
Publisert
1. november 2005

– Mange blir utsatt for rent lureri. I dag brukes mange useriøse og tvilsomme personlighetstester i arbeidslivet, sier Sverre L. Nielsen. Nå kommer ordningen for sertifisering av testene. Langt over halvparten av dagens tester vil trolig ikke passere nåløyet.

Åse Gruda Skards hundreårsjubileum
Publisert
1. november 2005

Tar du t-banen til Blindern og fortsetter oppover stien til Psykologisk institutt, vil du midtveis på sletta høre en karakteristisk bankelyd. Kreative ildsjeler lar ikke Åse Gruda Skards hundreårsdag forbigå i det stille, men bygger et helt hus til ære for jubilanten.

Kommentar
Publisert
1. november 2005
Fra praksis
Publisert
1. november 2005
Kommentar
Publisert
1. november 2005
Oppsummert
Publisert
1. november 2005
Debatt
Publisert
1. november 2005
Kommentar
Publisert
1. november 2005
Seniorpolitikk
Publisert
1. november 2005

Seniorpsykologene er blitt en stor gruppe innenfor Norsk Psykologforening. De har mye kunnskap og lang erfaring som de gjerne vil dele både med yngre kolleger og samfunnet for øvrig.

Nyheter
Publisert
1. november 2005

Hvordan er det med inspirasjonen og tiltakslysten i Psykologforeningens lokallag? I Nordland fylke har engasjementet vært noe nedtonet. Å rekruttere styremedlemmer har ikke vært lett. Med ny styreleder og flere nye medlemmer ble det behov for å tenke nytt. Da kom ideen om å foreta en reise i fylket.

Streik?
Publisert
1. november 2005
Vel å merke
Publisert
1. november 2005
Publisert
1. november 2005